Cursussen Bijzondere wetten

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Bijzondere wetten om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u 10 cursussen Bijzondere wetten die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Wet BIBOB, Evenementen en omgevingsrecht, Geïntegreerde aanpak ondermijning of een Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet.

Integratie van regels in het Omgevingsplan
11 december 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
14 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Wet BIBOB
26 maart 2019
Utrecht
Deze training Wet BIBOB en vastgoed is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
11 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Geïntegreerde aanpak ondermijning
16 april 2019
Utrecht
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Basiscursus APV
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Basiscursus Front Office Omgeving - alleen als incompany
Datum nader te bepalen
Deze Basiscursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten, helemaal zelf in te vullen.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Bijzondere wetten

Naast het omgevingsrecht zijn veel zaken geregeld in de zogenoemde bijzondere wetten. Bijvoorbeeld om witwaspraktijken, illegale hennepkwekerijen en vastgoedcriminaliteit aan te pakken. Of om alchoholmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken en verstoring van de openbare orde  terug te dringen. Dan gaat het om de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB), Drank- en horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), regels rond evenementen, etc. Deze regelgeving wordt uitgevoerd door gemeenten. Specifiek voor deze onderwerpen en deze doelgroepen is een pakket cursussen ontwikkeld. Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar de nieuwe Omgevingswet. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Bijzondere wetten?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Bijzondere Wetten te volgen. Bent u vergunningverlener of (beleids)medewerker bijzondere wetten en APV bij een gemeenten? En wilt u weten welke beleidsvrijheid bij de invulling van de APV? Of welke gevolgen de nieuwe Omgevingswet heeft voor de APV. Dan is de Basiscursus APV erg geschikt. In deze 1-daagse cursus wordt u volledig bijgepraat op onderwerpen als de positie van de APV i.r.t. de Gemeentewet en overige bijzondere wetten en wat de rol van de Algemene wet bestuursrecht hierbij is. Bent u jurist, beleidsmedewerker, BIBOB-coördinator of medewerker van het RIEC? En wilt u meer weten over de Wet BIBOB zowel op juridisch, bestuurlijk als financieel gebied? Dan is onze cursus Wet BIBOB wellicht iets voor u. In deze 2-daagse cursus worden alle facetten van de Wet BIBOB besproken en kunt u na afloop een concrete vertaalslag maken naar uw eigen werkprakrijk.  Bent u vooral belast met het boordelen van de integriteit bij vastgoed- en grondtransacties? Dan hebben wij de cursus Wet BIBOB en vastgoed die speciaal is gericht op het BIBOB-beleid vastgoed.

Waarom een cursus Bijzondere wetten bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Bijzondere Wetten. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Bijzondere Wetten cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Frank Rovers (zelfstandig adviseur), Ries Kniest (accountant en BIBOB specialist bij de Belastingdienst), Peter Roumen (directeur bij Bureau Horeca Bijzondere Wetten) en Janike Haakmeester (Haakmeester Advocatuur).