Cursussen Bijzondere wetten

Bent u op zoek naar een cursus Bijzondere wetten? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit meer dan 10 Bijzondere wetten cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.
Integratie van regels in het Omgevingsplan
22 september 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels en verordeningen (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
6 oktober 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Gemeentelijke Aanpak Ondermijning
29 oktober 2020
Utrecht
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Sluiten van drugspanden
3 november 2020
Utrecht
Deze masterclass Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
Nieuwe Wet Inburgering
3 november 2020
Utrecht
In de workshop Nieuwe wet inburgering worden beleidsmedewerkers en consulenten voorbereid op de nieuwe wet en de taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.
Meer informatie >
Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht
5 november 2020
Utrecht
Deze 3-daagse cursus noodrecht & openbare-orderecht biedt een compleet overzicht van het juridisch instrumentarium voor openbare orde en veiligheid.
Meer informatie >
Basiscursus APV
11 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
12 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Wet BIBOB
17 november 2020
Utrecht
Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's
18 november 2020
Utrecht
De cursus Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA’s leert privacydeskundigen de belangrijkste verschillen tussen de AVG en Wpg en welke gegevens gedeeld en gebruikt kunnen worden in de praktijk.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid - alleen als incompany
Onbekend
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet - alleen als incompany
Onbekend
Met deze 1-daagse opfrisdag wordt u als toezichthouder Drank- en Horecawet weer helemaal bijgepraat over uw dagelijkse taken
Meer informatie >
Geluid bij evenementen - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >

Inleiding Bijzondere wetten

Naast het omgevingsrecht zijn veel zaken geregeld in de zogenoemde bijzondere wetten. Bijvoorbeeld om witwaspraktijken, illegale hennepkwekerijen en vastgoedcriminaliteit aan te pakken. Ook is het aanpakken van alcoholmisbruik door jongeren en het terugdringen van verstoring van de openbare geregeld in de bijzondere wetten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB), Drank- en horecawet en Algemene Plaatselijke Verordening (APV. Deze regelgeving wordt uitgevoerd door gemeenten. Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar de nieuwe Omgevingswet. Welke consequenties zullen deze wetten ten aanzien van de Omgevingswet voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Bijzondere wetten?

Om volledig aan de slag te kunnen met het een van de Bijzondere wetten is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat kunnen gemeenten preventief en repressief doen bij agressie door honden? Wanneer kan artikel 13b worden toegepast? Hoe ziet een Ondermijningsbeeld er uit? Wat mogen gemeenten bij het maken van de APV? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Vastgoed/Grondzaken cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het Bijzondere wetten. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Bijzondere Wetten cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Frank Rovers (zelfstandig adviseur), Ries Kniest (accountant en BIBOB specialist bij de Belastingdienst), Peter Roumen (directeur bij Bureau Horeca Bijzondere Wetten) en Janike Haakmeester (Haakmeester Advocatuur).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.