2-daagse cursus

€ 995,-

Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany


 • De basis van de Omgevingswet in 2 dagen
 • Specifiek gericht op toezichthouders en handhavers milieu
 • Juridisch kader, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning
 • Specifieke consequenties voor handhaving
 • Tweede dag inzoomen op technische aspecten in het Bal
 • Praktijkcases

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

In deze cursus wordt een basis geboden over de Omgevingswet, specifiek gericht op alle aspecten rond handhaving milieu .

Op de eerste dag wordt het (juridische) kader van de Omgevingswet behandeld. De tweede dag is wat meer technisch en zullen onderwerpen behandeld worden zoals de nieuwe systematiek omtrent BAL en wat er gaat veranderen bij de verschillende milieuthema’s.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle belangrijke onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor handhaving met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de toezichthouders en handhavers milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Daarbij komen verschillende vragen aan bod:

 • Wat is de nieuwe systematiek van de Omgevingswet?
 • Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
 • Hoe ga ik aan de slag met de nieuwe instrumenten?
 • Wat is specifiek van belang voor handhaving milieu?

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor toezichthouders en handhavers milieu en juristen handhaving. Zij zijn meestal werkzaam bij een Omgevingsdienst en soms nog bij gemeenten en provincies.

Programma

Dag 1: Juridisch kader - Omgevingswet, omgevingsplan, toezichthouding

Kort opfrissen kader Omgevingswet

 • Doelstellingen Omgevingswet en opbouw
 • Doel en reikwijdte
 • Systematiek en begrippen
 • Kerninstrumenten op hoofdlijnen
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten en Invoeringswet
 • Overgangsrecht

Omgevingswaarden en instructieregels

 • Definitie omgevingswaarden
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Omgevingswaarden in omgevingsplan en omgevingsverordening
 • Doorwerking en gevolgen
 • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde
 • Instructieregels: sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
 • Drie basistypes
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Globale opzet en doorschuiven onderzoekslasten omgevingsplan
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Relatie met het Bal
 • Bodem regelen in het omgevingsplan
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • (Milieu)gebruiksruimte
 • Werking Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan
 • Toepassing mengpaneel
 • Verhouding omgevingsplan, omgevingsvergunning en algemene regels

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Minder (rijks)vergunningen, meer algemene regels
 • Van inrichting naar activiteit
 • Wanneer vergunningplichtig?
 • Bevoegd gezag omgevingsvergunning
 • Verdeling taken en bevoegdheden
 • Toetsingskader / beoordelingsregels
 • Vervallen onlosmakelijkheid
 • Participatie en rechtsbescherming
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften
 • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht
 • Procedures
 • Handhaving onder de Omgevingswet
 • Samen aan de slag met praktijkcases

Consequenties voor handhaving

 • Consequenties voor handhaving
 • Bepalingen over handhaving in de Omgevingswet
 • Wijzigingen Awb handhaving ten gevolge van handhavingsvoorschriften in Omgevingswet
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften
 • De mogelijkheden van zorgplicht (jurisprudentie)
 • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht (jurisprudentie)
 • Veranderende rol handhaver
 • Nieuwe competenties nodig?

Dag 2: Technisch - Bal, milieuthema’s, Bbl

Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • 24 AMvB’s , 1 BAL: Basis artikel 4.3 Omgevingswet
 • 15 hoofdstukken, 5 bijlagen, 352 pagina’s en 882 pagina’s toelichting
 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het Activiteitenbesluit
 • Milieubelastende activiteiten, indeling in hoofdactiviteiten
 • Activiteiten zonder melding
 • Activiteiten met meldplicht
 • Vergunningplicht
 • Belangrijke milieuthema’s (was hoofdstuk 2 Activiteitenbesluit)
 • Maatwerk (breder toepasbaar)
 • Gelijkwaardigheid
 • Erkende maatregelen
 • Type C constructie, algemene regels naast de vergunning
 • NRB vervalt
 • Systematiek en hoofdstukken
 • Bedrijfstakoverstijgende activiteit
 • Richtingaanwijzers
 • Zorgplicht

Middag

Praktijkcases Bal en vergunningverlening

Gezamenlijk door een aantal praktijkcases lopen: hoe was het, hoe wordt het

Milieuthema’s kort doorlopen: wat verandert er door de Omgevingswet?

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Geur: agrarisch en bedrijven
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Gezondheid
 • Water
 • Milieu in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Docenten

Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 
mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 995,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl