2-daagse cursus

€ 1.295,-

Basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet

9, 16 september 2024

Utrecht
 • De essentie in 2 dagen
 • Inzicht in de integratie van de eerdere wet- en regelgeving in de Omgevingswet
 • Alle basisbegrippen in context
 • Procedures en indieningsvereisten
 • Voorheen de Basiscursus Wabo, Bor en Mor   
 •  


 Inleiding

Deze basiscursus biedt inzicht in de fundamentele aspecten van de nieuwe Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is. Voor deelnemers die recentelijk (minder dan één jaar geleden) betrokken zijn geraakt bij vergunningverlening, coördinatie, handhaving, of advieswerk binnen het domein van het omgevingsrecht, biedt deze cursus een helder overzicht van het bredere plaatje en de context.

Deze basiscursus richt zich op het begrijpen van de motivaties achter de wet en de besluiten en geeft antwoord op vragen als:
• Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze?
• Wat zijn de kernbegrippen van de wet?
• Wanneer is een activiteit vergunningvrij of kan worden volstaan met een melding?
• Wat zijn de cruciale aspecten van rechtsbescherming en handhaving?

Inhoud en resultaat

Deze vernieuwde basiscursus belicht uitgebreid de essentie van de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten, zodat cursisten begrijpen waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Doel, opzet, en inhoud van de Omgevingswet en relevante uitvoeringsbesluiten aan de handv van de wetsteksten.
• Verbodsbepalingen, beoordelingsregels
• Procedures en indieningsvereisten.
• De aandachtspunten voor de belangrijkste omgevingsvergunningen voor VTH.
• Specifieke regels met betrekking tot vergunningvrije werkzaamheden.
• Rechtsbeschermingsprocedures

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten  en omgevingsdiensten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het omgevingsrecht en die betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving, coördinatie en advisering.

Dit kunnen zijn:
• vergunningverleners
• handhavers/toezichthouders
• adviseurs
• medewerkers front-office

Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur.

  

Programma

 

PROGRAMMA

Dag 1: Fundamentele aspecten Omgevingswet

Inleiding

 • Aanleiding, totstandkoming en doel van de Omgevingswet
 • Reikwijdte, werkingssfeer en structuur van de Omgevingswet aan de hand van de wetsteksten
 • Overgangsrecht

Procedurele aspecten Omgevingswet

 • Aanvragen
 • Bevoegd gezag, hoofdregels en uitzonderingen
 • Gebruikmaking van het digitale Omgevingsloket
 • Indieningsvereisten (algemeen en specifiek)
 • Participatie
 • Voorbereidingsprocedures
 • Voorbeschermingsregels, geen aanhoudingsplicht meer voor bouw- en aanlegvergunningen
 • Beoordelingsregels, beslissen op de grondslag van de aanvraag
 • Advies en advies met instemming
 • Voorschriften
 • Inwerkingtreding, en uitgestelde inwerkingtreding
 • Rechtskarakter (behoud van zaaks- en persoonsgebonden karakter)
 • Wijzigen en intrekken omgevingsvergunning

Rechtsbescherming (hoofdlijnen)

 • Wie kunnen bezwaar maken, zienswijze kenbaar maken of beroep instellen
 • Belanghebbende begrip
 • Relativiteitsvereiste

Dag 2 De belangrijkste regels voor VTH

De technische bouwactiviteit

 • Wanneer een vergunning nodig
 • Wanneer een melding
 • Wanneer vergunningvrij bouwen
 • Rechtsbescherming

Omgevingsplanactiviteit voor de activiteit bouwen

 • Wanneer een vergunning nodig
 • Welke beoordelingsregels
 • Vergunningvrij bouwen en gebruiken
 • In de fase van Omgevingsplan als het Omgevingsplan van rechtswege
 • Rechtsbescherming

Omgevingsplanactiviteit voor het afwijken van het omgevingsplan

 • Wanneer een vergunning nodig, wanneer gebruik toegestaan
 • Welke beoordelingsregels
 • Rechtsbescherming

Handhaving (hoofdlijnen)

 • Algemeen
 • Toename zorgplicht
 • Instrumenten, last onder dwangsom en bestuursdwangaanschrijving, bestuurlijke boete, waar blijft de bouwstop?
 • Bevoegdheid handhaving, wie is bevoegd gezag ook voor adviserende bestuursorganen?
 • Rechtsbescherming 

Docenten

Mr. Drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9, 16 september 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.295,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee 
Aanmelden

Referenties
Prettige docent met zeer veel kennis. Is gedreven om de materie helder over te brengen.

Maaike is heel goed in wat ze doet, helder, vragen goed beantwoord.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103