2-daagse cursus

€ 1.095,-

Grondbeleid onder de Omgevingswet


 • Instrumenten grondbeleid onder de Omgevingswet
 • Samenhang Omgevingswet, ruimtelijke ordening en grondbeleid
 • Voorkeursrecht en onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie (contracten en stok achter de deur)
 • Waar loopt de gemeente tegenaan?
 • Oefenen met de nieuwe instrumenten
 • Hoe pakt het uit voor uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling?
 • Met Hendrik van Sandick en Theo van der Heijde

Aanleiding

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wordt het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.

Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. De cursist gaat oefenen hoe dat in de praktijk uitwerkt. Daarbij zal blijken dat er nieuwe keuzes, maar ook een aantal vragen en onzekerheden zijn. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt ook gekeken naar organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Wordt het eenvoudig beter zoals de wetgever wil?

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor locatieontwikkeling onder de Omgevingswet:
 • Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten voor locatieontwikkeling.
 • Welke vormen van grondbeleid kunnen worden ingezet in welke situatie?
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie en kostenverhaal
 • Oefeningen in de toepassing
 • Uitwerking voor organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Na afloop van deze 2-daagse cursus weet u hoe u aan de slag kunt gaan met uw eigen nieuwe grondbeleid.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling, en die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:
 • projectleiders
 • medewerkers grondbeleid
 • beleidsmedewerkers RO
 • projectontwikkelaars
 • vastgoedjuristen

Programma

Dag 1: Omgevingswet

Overzicht van de Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten

 • Overzicht van de wet en het wetstraject.
 • Kerninstrumenten:
 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • RO vertaalt naar grondbeleid en vormen gebiedsontwikkeling

Aanvullingswet grondeigendom

 • Opzet
 • Stand van zaken
 • Wet doorlopen
 • Planschade en nadeelcompensatie in Invoeringswet
 • Grootste wijzigingen voor grondeigendom op een rij

 Grondbeleid

 • Ontwikkeling in het grondbeleid
 • Hoe moet dat landen in instrumenten?
 • Vormen van grondbeleid
 • Hoe om te gaan met organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie   

Confrontatie grondbeleid en Omgevingswet

 • Hoe past het nieuwe grondbeleid in de Omgevingswet?
 • Discussie Voorkeursrecht
 • Grondslagen van het voorkeursrecht
 • De voorkeursrecht procedure
 • Geldingsduur
 • Nietigheidsacties
Oefening met voorkeursrecht
 
Stedelijke herverkaveling

 • Wettelijke regeling kavelruil
 • Voordelen
 • Geen procesregeling vrijwillige stedelijke herverkaveling
 • Geen regeling gedwongen stedelijke herverkaveling
 • Aanwijzen herverkavelingsgebied
 • Relatie met ruimtelijke ordening
 • Relatie met onteigening
 • Relatie met regeling grondexploitatie

Oefencasus met herverkaveling


Dag 2: Regeling grondexploitatie en Onteigening

Onteigening

 • Onteigeningsgrondslagen
 • Onteigeningsprocedure gemeente
 • Onteigeningsbeschikking
 • Adviescommissie
 • Onteigenings criteria
 • Zelfrealisatie
 • Beroep en hoger beroep
 • Schadeloosstelling
 • Procedure schadeloosstelling

Oefencasus met onteigening

Regeling grondexploitatie

 • Hoe grijpen locatieontwikkeling en grondexploitatie in elkaar?
 • Wat is de rol van overeenkomsten?
 • Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit bij contracten
 • Toegevoegde waarde contracten
 • Posterieure overeenkomst
 • Wanneer komt het tot inzet van de stok achter de deur?
 • Bij welke bouwplannenkostensoorten en besluit
 • De uitzonderingen
 • Hoe zit het met “anderszins verzekerd” en kruimelgevallen
 • Exit exploitatieplan: voortaan exploitatieregels en exploitatievoorschriften
 • Looptijd grondexploitatie
 • Waar blijven locatie-eisen en woningbouwcategorieën?
 • Kan een gemeente de regeling van grondexploitatie doorschuiven?
 • Procedure en rechtsbescherming
 • Hoe zit het met de financieel-economische uitvoerbaarheid?
Oefencasus grondexploitatie bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Onderdelen exploitatieopzet

 • Kostensoortenlijst
 • Inbrengwaarde
 • Historische kosten
 • Opbrengsten
 • Tijdvak, fasering en koppelingen

Systeem kostenverhaal in het nieuwe stelsel

 • Terminologie
 • Rekenmethodes
 • Nieuw: inbrengwaarde buiten beschouwing laten
 • Nieuw: keuze bij omslagmethode
 • Nieuw: keuze toepassing macro-aftopping
Oefencasus kostenverhaal bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Samenvatting, vooruitblik naar implementatie en discussie

 • Wat heeft de gemeente aan het nieuwe stelsel?
 • Hoe gaan organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie?
 • Welke rol heeft grondzaken in de implementatie?
 • Discussie

 

Docenten

ir. R.A.K.M. (Robbin) Bouten MRICS
Gloudemans
 
Robbin is sinds 2010 verbonden aan Gloudemans. Hij houdt zich bezig met gebiedseconomie, gebiedsexploitaties en kostenverhaal. Vanuit zijn ruime ervaring weet Robbin als geen ander het publieke domein te voorzien van gebiedseconomisch advies. Robbin levert in zijn exploitaties en rekenmodellen maatwerk, waarbij rekening gehouden wordt met actuele belangen. Op LinkedIn houdt Robbin onze opdrachtgevers en zijn contacten frequent op de hoogte van de meest recente jurisprudentie van de Grondexploitatiewet en het exploitatieplan
mr. S. (Stijn) Berns MRICS RT
Gloudemans
 
Stijn is sinds 2004 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in onteigening (administratieve fase), nadeelcompensatie en planschade.
Hendrik van Sandick
Zelfstandig adviseur, Van Sandick Advies
 
Hendrik is adviseur grondbeleid en omgevingsrecht. Hij heeft bij de Ministeries van VROM en I&M gewerkt aan stedelijke herverkaveling en de Omgevingswet.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.095,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.

aanmelden

Referenties
Informatief en heel goed gebracht.

Zeer leuke en interactieve dag! Veel ruimte voor vragen. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 038 of via lotte@berghauserpont.nl