2-daagse cursus

€ 1.245,-

Grondbeleid onder de Omgevingswet

26 september, 3 oktober 2023

Utrecht
 • Instrumenten grondbeleid onder de Omgevingswet
 • Samenhang Omgevingswet, ruimtelijke ordening en grondbeleid
 • Voorkeursrecht en onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie (contracten en stok achter de deur)
 • Waar loopt de gemeente tegenaan?
 • Oefenen met de nieuwe instrumenten
 • Hoe pakt het uit voor uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling?

Aanleiding

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wordt het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. De cursist gaat oefenen hoe dat in de praktijk uitwerkt. Daarbij zal blijken dat er nieuwe keuzes, maar ook een aantal vragen en onzekerheden zijn. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt ook gekeken naar organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Wordt het eenvoudig beter zoals de wetgever wil?

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor locatieontwikkeling onder de Omgevingswet:

 • Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten voor locatieontwikkeling.
 • Welke vormen van grondbeleid kunnen worden ingezet in welke situatie?
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie en kostenverhaal
 • Oefeningen in de toepassing
 • Uitwerking voor organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie


Na afloop van deze 2-daagse cursus weet u hoe u aan de slag kunt gaan met uw eigen nieuwe grondbeleid.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling, en die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:

 • Projectleiders
 • Medewerkers grondbeleid
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedjuristen

Programma

Dag 1: Omgevingswet en instrumenten- Docent: Frank Mulder en Merel Holtkamp

Overzicht van de Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten

 • Overzicht van de wet en het wetstraject
 • Kerninstrumenten:
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning
 • AMvB’s
 • Overgangsrecht
 • Participatie

Aanvullingswet grondeigendom

 • Opzet
 • Stand van zaken
 • Wet doorlopen
 • Planschade en nadeelcompensatie in Invoeringswet
 • Voorkeursrecht
 • Grootste wijzigingen voor grondeigendom op een rij

Stedelijke herverkaveling (kort)

 • Wettelijke regeling kavelruil
 • Voordelen
 • Geen procesregeling vrijwillige stedelijke herverkaveling
 • Geen regeling gedwongen stedelijke herverkaveling
 • Aanwijzen herverkavelingsgebied
 • Relatie met ruimtelijke ordening
 • Relatie met onteigening
 • Relatie met regeling grondexploitatie

Onteigening

 • Onteigeningsgrondslagen
 • Onteigeningsprocedure gemeente
 • Onteigeningsbeschikking
 • Adviescommissie
 • Onteigenings criteria
 • Zelfrealisatie
 • Beroep en hoger beroep
 • Schadeloosstelling
 • Procedure schadeloosstelling
 • Oefencasus met onteigening

Nadeelcompensatie

 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. regeling Wro en Awb
 • Planschade: nieuwe regeling
 • Nadeelcompensatie: nieuwe regeling
 • Consequenties voor het grondbeleid
 • Discussie over de wijzigingen en mogelijke verbeteringen

Dag 2 Kostenverhaal/grondexploitatieDocent: Robbin Bouten

Grondbeleid

 • Ontwikkeling in het grondbeleid
 • Hoe moet dat landen in instrumenten?
 • Vormen van grondbeleid
 • Hoe om te gaan met organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Confrontatie grondbeleid en Omgevingswet - docent: Bertold te Winkel

 • Hoe past het nieuwe grondbeleid in de Omgevingswet?
 • Discussie Voorkeursrecht
 • Grondslagen van het voorkeursrecht
 • De voorkeursrecht procedure
 • Geldingsduur
 • Nietigheidsacties
 • Oefening met voorkeursrecht

Regeling grondexploitatie

 • Hoe grijpen locatieontwikkeling en grondexploitatie in elkaar?
 • Wat is de rol van overeenkomsten?
 • Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit bij contracten
 • Toegevoegde waarde contracten
 • Posterieure overeenkomst
 • Wanneer komt het tot inzet van de stok achter de deur?
 • Bij welke bouwplannenkostensoorten en besluit
 • De uitzonderingen
 • Hoe zit het met “anderszins verzekerd” en kruimelgevallen
 • Exit exploitatieplan: voortaan exploitatieregels en exploitatievoorschriften
 • Looptijd grondexploitatie
 • Waar blijven locatie-eisen en woningbouwcategorieën?
 • Kan een gemeente de regeling van grondexploitatie doorschuiven?
 • Procedure en rechtsbescherming
 • Hoe zit het met de financieel-economische uitvoerbaarheid?

Oefencasus grondexploitatie bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Onderdelen exploitatieopzet

 • Kostensoortenlijst
 • Inbrengwaarde
 • Historische kosten
 • Opbrengsten
 • Tijdvak, fasering en koppelingen

Systeem kostenverhaal in het nieuwe stelsel

 • Terminologie
 • Rekenmethodes
 • Nieuw: inbrengwaarde buiten beschouwing laten
 • Nieuw: keuze bij omslagmethode
 • Nieuw: keuze toepassing macro-aftopping
 • Oefencasus kostenverhaal bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Docenten

ir. R.A.K.M. (Robbin) Bouten MRICS
Gloudemans
 
Robbin is sinds 2010 verbonden aan Gloudemans. Hij houdt zich bezig met gebiedseconomie, gebiedsexploitaties en kostenverhaal. Vanuit zijn ruime ervaring weet Robbin als geen ander het publieke domein te voorzien van gebiedseconomisch advies. Robbin levert in zijn exploitaties en rekenmodellen maatwerk, waarbij rekening gehouden wordt met actuele belangen. Op LinkedIn houdt Robbin onze opdrachtgevers en zijn contacten frequent op de hoogte van de meest recente jurisprudentie van de Grondexploitatiewet en het exploitatieplan
ir.ing. T.A. (Bertold) te Winkel MRICS RT
rentmeester en taxateur
 
Bertold is sinds 1994 verbonden aan Gloudemans als rentmeester en taxateur. Als bedrijfskundige adviseert hij in complexe schadeberekeningen en bij taxaties. Bertold is deskundige op het gebied van agribusiness.
 
Bekijk LinkedIn profiel
Merel Holtkamp
Advocaat
 
Merel is sinds mei 2018 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht. Merel werkt sinds 2013 in de advocatuur met de specialisatie bestuursrecht en in het bijzonder het omgevingsrecht. Binnen het omgevingsrecht heeft de ‘kruimelvergunning’ Merels bijzondere aandacht. Op het gebied van omgevingsrecht houdt Merel zich onder meer bezig met adviseren en procederen over handhavingskwesties, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor (grote) bouwprojecten. Hierbij treedt Merel op voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren.
Frank Mulder
Advocaat en partner
 
Frank is sinds 2014 als advocaat en partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Frank is gespecialiseerd in onteigeningsrecht, nadeelcompensatie en planschade, omgevingsrecht, gedoogplichten en de wet voorkeursrecht gemeenten. Frank geeft samen met Monique Rus leiding aan de teams Bestuursrecht en Omgevingsrecht. Wat Frank onderscheidt als advocaat is zijn gedreven en gedegen advisering in complexe zaken. Frank werkt op het terrein van het bestuursrecht en onteigeningsrecht al sinds 1987 in de advocatuur. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in grote overheids- en vastgoedprojecten. Frank levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties. Hij treedt regelmatig op als spreker bij iura actua en geeft workshops op maat bij de cliënt.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NRVT Nederlands Register voor Taxateurs1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 september, 3 oktober 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Informatief en heel goed gebracht.

Zeer leuke en interactieve dag! Veel ruimte voor vragen. 

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl