1-daagse

€ 695,-

Natuurinclusief bouwen

16 mei 2024
19 november 2024

Utrecht
Utrecht

In 1 dag alle ins en outs over natuurinclusief bouwen:

 • Inleiding in natuurinclusief bouwen
 • Juridisch kader, toekomstige wet- en regelgeving en toepassing in de praktijk
 • Natuurinclusieve projecten, de do’s en dont’s
 • Praktijkcasus natuurinclusief bouwen
 • Concreet en praktisch, van ambitie naar realisatie
 • Tot 1 maand na de laatste cursusdag toegang tot Klimaatweb PRO kennisbank

Inleiding

Natuurinclusief bouwen omvat alle maatregelen om stad en natuur weer bij elkaar te brengen via de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen.

Het integreren van natuur bij de bouw is noodzakelijk, omdat de wijze van bouwen en inrichten van de buitenruimte een belangrijke oorzaak is voor o.a. de afname in verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels. Ook energiebesparende maatregelen zoals de isolatie van gebouwen kunnen nadelig uitpakken voor gebouwbewonende vogels die normaliter gebruik maken van spleten om zich te kunnen voortplanten en/of om te overwinteren.

Om onze flora en fauna te beschermen moeten stedenbouwkundige ontwikkelingen daarom worden bijgestuurd. Dit bijsturen moet op integrale wijze gebeuren met de natuur als uitgangspunt.

Inhoud en resultaat

In het ochtenddeel van deze cursus wordt behandeld wat natuurinclusief bouwen precies inhoudt, waarom deze beweging is ontstaan, welke rol natuurinclusief bouwen momenteel inneemt en waar de meest voorkomende kansen en obstakels liggen.

Vervolgens word je op macroniveau wegwijs gemaakt in de toekomstige wet- en regelgeving. Zo is er onder andere aandacht voor de bevordering van natuur en biodiversiteit in de stad zoals is vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie (Novi). Dit geeft je de benodigde achtergrond en handvatten om natuurinclusief bouwen ook daadwerkelijk in de praktijk tot de norm te maken bij de inwerkingtreding van de Novi in januari 2022.

Het middagdeel van deze cursus dient als inspiratiebron door tal van praktische voorbeelden te behandelen van de verschillende toepassingen van natuurinclusief bouwen. We bespreken de do's en dont's bij de inpassing van groen in de stedelijke openbare ruimte en hoe dit er op en rondom gebouwen uit kan zien. De insteek hierbij is het creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en leefbare samenleving waarin flora en fauna een vast onderdeel vormen, kortom: het natuurinclusief bouwen. Daarna gaan we de slag met een praktijkcasus die we als afsluiting van de dag evalueren.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor diverse deelnemers om expert te zijn en te blijven in hun vakgebied. Te denken valt hierbij vanuit gemeenten de projectleiders, beleidsmedewerkers (groen, bouwen, RO), stedenbouwers, stadsecologen en beheerders van stedelijk groen. Ook is de cursus interessant voor rentmeesters, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en betrokken medewerkers bij Rijksinstanties.

Programma

09.30-10.00 Opening dag met voorstelronde

10.00-11.00 Inleiding Natuurinclusief Bouwen

11.00-12.45 Beleid- en regelgeving

12.45-13.15 Lunch

13.15-13.45 Voorbeeldprojecten ter inspiratie

13.45-15.15 Casus project

15.15-16.15 Bespreken Casus

16.15-16.45 Afronden dag (incl. evaluatiemoment)

 

 • Kennismaking en inleiding natuurinclusief bouwen
 • De theorie achter natuurinclusief bouwen
 • Meten van natuurinclusiviteit; hoe doe je dat ?
 • Het juridisch kader: Toekomstige wet- en regelgeving in de praktijk
 • Natuur en biodiversiteit i.r.t. de Nationale Omgevingsvisie (Novi)
 • Van ambitie naar realisatie (a.d.h.v. praktijkvoorbeelden)
 • Contracteren en aanbesteden 

Docenten

Marcel Janssen
Teammanager bij Sweco
Marcel is reeds jarenlang werkzaam in de wereld van het Natuurinclusief Bouwen vanuit zowel de opdrachtgevers- alswel de opdrachtnemerszijde. Hij is zodoende bekend met de do’s en dont’s van het natuurinclusief bouwen in de praktijk. Dit betreft zowel de toepassingen in de stedelijke openbare ruimte alswel de natuurinclusieve gebouwen. Hij draagt graag bij aan een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving waarbij beleid en praktijk goed samengaan. Vanuit Sweco houdt hij zich dagelijks bezig met integrale projecten en concepten waarbij het creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve samenleving de basis vormen.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 16 mei 2024 | 19 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht | Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee  
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl