1-daagse cursus

€ 695,-

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur - alleen als incompany


 • Juridische spelregels voor andersoortige huisvesting
 • Rol omgevingsplan en huisvestingsverordening
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte
 • In één dag inzicht en overzicht

Inleiding

Er is een schaarste aan woonruimte in Nederland. Daarnaast wordt die schaarse woonruimte ook gebruikt voor vakantieverhuur en de huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats. De leefbaarheid van woonwijken staat onder druk door het gebruik buiten gezinssamenstelling. Deze cursus gaat in op de juridische spelregels voor andersoortige huisvesting.

Zo behandelt de cursus ook het op 3 december 2019 aan de Tweede Kamer verzonden wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte. Het wetsvoorstel is bedoeld om gemeenten meer grip te geven op verhuur van woningen aan toeristen.

Gemeenten kunnen naast het bestemmingsplan ook een huisvestingsverordening inzetten om grip te krijgen op onzelfstandige bewoning van gezinswoningen. Zo geldt in de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2020 een aangescherpte huisvestingsverordening, met gevolgen voor de kamerverhuur van studenten.

Er is in heel Nederland een groot tekort aan bedden voor arbeidsmigranten. Om de druk op woonruimte te verkleinen kan voor arbeidsmigranten logies worden gerealiseerd in het buitengebied of aan de randen van industrieterreinen. Probleem is alleen dat de bestuursrechter die opvang al snel aanmerkt als wonen. En provincies en gemeenten willen daar geen wonen. Bovendien gelden voor wonen strengere milieu-eisen. Bij tijdelijke opvang is de terugverdientijd een aandachtspunt. Hoe regel je het dan wel in de praktijk? Ook bij zorg is de vraag of de wooncomponent niet de maatschappelijke component overheerst. Kortom, dit is een veelzijdige problematiek waarin de regels en de systematiek daarvan niet altijd helder zijn.

Inhoud en resultaat

Omdat er geen eenduidige regelgeving is, geeft deze cursus met name uitleg over die regelgeving aan de hand van de jurisprudentie:

 • logies/zorg tegen wonen
 • wonen buiten gezinssamenstelling
 • de duur van het verblijf (omgevingsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd)
 • de huisvestingsverordening
 • de rol van de provincie

Maar ook:

 • wijze van vergunningverlening en handhavingsmogelijkheden
 • gemeentelijk beleid ten aanzien van huisvesting en handhaving
 • specifieke groepen en thema’s

Na deze cursusdag kent u de spelregels uit de regelgeving en jurisprudentie, weet u waar de kansen liggen voor de huisvesting van bijzondere woonvormen en wat de aandachtspunten daarbij zijn.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ordening/wonen bij gemeenten en andere overheden. Verder is de cursus van belang voor advocaten, adviseurs, woningcorporaties en vastgoedprofessionals.

Programma

Spelregels van de bestuursrechter

 • Betekenis duur van het verblijf: kort verblijf geen wonen
 • Bijkomende voorzieningen: toch wonen
 • Strengere milieu-eisen bij wonen

Vergunningverlening

 • Beperkingen bij tijdelijke omgevingsvergunning
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden in Omgevingswet
 • Aandacht voor vergunningvoorschriften
 • Doorwerking in gemeentelijk beleid

De rol van de provincie

 • Verordening ruimte
 • Reactieve aanwijzing

Huisvestingsverordening

 • Verhouding tot omgevingsplan
 • Voorbeelden van gemeenten

Handhaving

 • Bewijs van overtreding
 • Impliciete vrijstelling
 • Brandveiligheidsvoorschriften

Problematiek specifieke groepen/thema’s

 • arbeidsmigranten
 • studenten
 • toeristen: wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte
 • woonzorgcombinaties
 • asielzoekers
 • expats

Docenten

Mr. Dr. Ing. P.M.J. de Haan
Advocaat en eigenaar van PDH Advocatuur
 
Peter is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Peter is zowel gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet als op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Raad van State. Ook werkte hij bij het Informatiepunt Omgevingswet. Peter is redacteur van Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht en schrijft het commentaar bij de bouwregelgeving voor Tekst & Commentaar Omgevingswet.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66
Nederlandse Orde van Advocaten66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 695,-
  • Genoemd bedrag exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Leuke en interessante cursus.

Helder cursus materiaal en heldere uitleg. Fijn ook dat vragen direct werden behandeld.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103