1-daagse cursus

€ 595,-

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

21 november 2024

Utrecht
 • Verhouding Grondwet – Provinciewet – Gemeentewet – Awb
 • Gemeentewet: autonomie en medebewind
 • Gemeentewet: lagere regelgeving
 • Opzet Awb
 • Algemene begrippen Awb
 • Verhouding bestuur – burger en burger – bestuur
 • Actuele ontwikkelingen Gemeentewet en Awb

Inleiding

De Gemeentewet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de gemeente en het gemeentebestuur. De normen voor het handelen van het (gemeente)bestuur zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb). Daarnaast regelt de Awb ook de rechtsbescherming van burgers tegen dit bestuurshandelen.

Wat is precies de reikwijdte van deze beide wetten en hoe verhouden zij zich tot elkaar en wat is de verhouding tot andere (gemeentelijke) regelingen? Wanneer is de Gemeentewet van toepassing en wanneer kan een burger zich beroepen op de Algemene wet bestuursrecht?

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en juristen bij gemeenten en overige overheidsinstanties die (gaan) werken met de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht.

Programma

09:00 – 09:30

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • Introductie: Nederland: rechtsstaat en gedecentraliseerde eenheidsstaat•
 • Verhouding Grondwet – Provinciewet – Gemeentewet – Awb
 • Inzoomen op de Gemeentewet:
  • Inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur – Titel II Gemeentewet
  • Bevoegdheden van het gemeentebestuur – Titel III Gemeentewet
  • Attributie, delegatie en mandaat – Gemeentewet en Hoofdstuk 10 Awb

mr. dr. Joke de Wit

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • Gemeentewet: autonomie en medebewind
 • Gemeentewet: lagere regelgeving:
  • Verhouding diverse vormen van regelgeving
  • Verordeningen
  • Beleidsregels
  • Overige vormen van regelgeving

mr. dr. Joke de Wit

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

Opzet Awb

Algemene begrippen Awb – hoofdstuk 1 Awb

Verhouding bestuur – burger: normen voor het bestuurshandelen, hoofdstuk 2 t/m 5 Awb

mr. dr. Joke de Wit

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • Verhouding burger – bestuur: rechtsbescherming, hoofdstuk 6 t/m 8 (en 9) Awb
 • Behandeling van actuele ontwikkelingen Gemeentewet en Awb

mr. dr. Joke de Wit

Docenten

Joke de Wit
Docent Staats-, bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht
 
Joke is een zeer ervaren docent en trainer op het gebied van het Staats-, bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht. Na een lange carrière als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkt zij nu als zelfstandige vanuit haar eigen bedrijf ‘Recht op bewegen’. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en voorzitter van het college van beroep voor de examens van de Universiteit Tilburg en de Hogeschool Rotterdam en van een aantal gemeentelijke bezwaarschriftencommissies. Ook publiceert zij regelmatig over de Participatiewet en annoteert zij rechterlijke uitspraken op het gebied van het sociaal domein. Op deze manier combineert zij de (wetenschappelijke) theorie met de praktijk van alledag. ​
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Pont | Zorg & Sociaal tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Pont | Zorg & Sociaal gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

Nederlandse Orde van Advocaten66
BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 21 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8,5

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl