1-daagse cursus


Planning en control op de griffie - alleen als incompany


 • In één dag zicht op kritische aspecten planning & controlcyclus gemeente/provincie, inhoud & geheimen van P&C documenten en betere sturingsmogelijkheden voor Raad/PS
 • Tips en adviezen om betere support te geven aan Auditcommissies
 • Inzicht in nieuwe P & C ontwikkelingen & de mogelijkheden die dit biedt voor Griffie, Raad/PS, Auditcommissie
 • Specifiek gericht op de griffier, Raads/Statenadviseur: wat moet hij/zij weten van P &C om Raad/PS & Auditcommissie beter te ondersteunen?
 • Praktische handvatten voor omgaan met & aansturing van de Externe Accountant

Inleiding

Raad/PS hebben een steeds grotere focus op sturing en grip. Meer aandacht voor inhoud en kwaliteit van planning en control. Uit onvrede, uit noodzaak of uit wens willen Raad/PS veranderingen (laten) realiseren. Veranderingen waarbij de Griffie ook steeds vaker en breder een belangrijke rol speelt. Ook Auditcommissies worden steeds vaker ingezet. Raad/PS & Auditcommissie wensen onder meer:

 • meer grip op kadernota, begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening.
 • beter gefaciliteerd te worden bij besluitvorming
 • eerder geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen
 • goed leesbare, beknopte stuurinformatie voor Raadsleden/Statenleden om mee te werken

Het belang is dus duidelijk. Maar hoe je dat concreet aanpakt en realiseert in de dagelijkse praktijk is vaak niet duidelijk. Niet voor Raad/PS, niet voor Auditcommissies en zeker niet voor Griffies. Bovendien staan College en professionals binnen de organisatie ook niet altijd meteen te springen om hierbij proactief te helpen. Hoe ga je daar mee om?

Raad/PS/Auditcommissie kijken steeds vaker verwachtingsvol naar de Griffie: help ons dit op te lossen. Geef inhoudelijke support & advies. Een nieuwe uitdaging. Daarbij heeft de Griffie enerzijds te maken met wensen van Raad/PS & Auditcommissie die vaak niet 1-2-3 te vertalen zijn naar actie of snel te realiseren zijn. Anderzijds heeft de Griffie te maken met professionals – met grote kennisvoorsprong - die een andere taal spreken en soms weinig begrip hebben voor P & C wensen vanuit Raad/PS & Auditcommissie.

Hoe ga je daar mee om? Uiteraard hoef je als Griffie niet te beschikken over diepgaande kennis van planning en control. Belangrijk is wel om te weten hoe je grip krijgt en houdt. Daarnaast is het ook van belang om beter te begrijpen wat het effect van goede timing is. Plus ook: hoe zet je andere ‘spelers’ (zoals de externe accountant) beter in voor Raad/PS? Tijd voor Planning & Control op de Griffie!

Inhoud en resultaat

Deze cursus heeft als doel:

 • Zicht krijgen op inhoud, samenhang en P & C ‘geheimen’ die professionals weten
 • Belangrijke mogelijkheden om (bestuurlijk) meer grip te krijgen begrijpen
 • Kennis krijgen van nieuwe ontwikkelingen en hoe daar mee om te gaan
 • Praktische tips & inzichten voor betere Sturing & Grip vanuit Raad/PS
 • Inzicht in ontwikkelingen rondom Auditcommissie en mogelijke rollen vanuit Griffie
 • Handvatten geven aan Griffie om professionals binnen organisatie & de externe accountant slimmer in te zetten voor realiseren wensen Raad/PS & Auditcommissie
 • Als Griffie zelf in control zijn!

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om (plaatsvervangend) Griffiers of specifiek voor support & advies voor Auditcommissies benoemde Raads/Statenadviseurs. Zodat zij:

 • P & C kennis, tips en ontwikkelingen kennen en goed kunnen inzetten voor Raad/PS
 • P & C aandachtspunten Raad/PS/Auditcommissie beter begrijpen en voorbereiden
 • Effectiever sturen op P & C professionals binnen organisatie en externe Accountant
 • Betere adviesrol vervullen bij behandeling Kadernota/Begroting/Jaarrekening
 • P & C wensen/eisen vanuit Raad/PS & Auditcommissie effectief ondersteunen

Tijdens de cursus worden de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek behandeld, met veel praktijkvoorbeelden en concrete tips.

Programma

 • Grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten
 • Inzicht in & benutten van de samenhang tussen jaarcyclus / meerjarencyclus P & C
 • Bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten
 • Actuele ontwikkelingen:

          - P & C breed (o.a. Interbestuurlijk Programma, Digitalisering, Commissie BBV)
          - Rechtmatigheidscontrole Accountant -> Rechtmatigheidsverantwoording College

 • Stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en (laten) benutten door Raad/PS
 • (Door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie
 • Samenwerking met / inzet van Bedrijfsvoering/Concerncontrol
 • Aansturing en inzet Accountant voor Raad/PS en Auditcommissie
 • Rollen die je kunt invullen als Griffie op gebied van P & C
 • Vragen van deelnemers

Het programma is er specifiek op gericht om als Griffie veel effectiever advies en support te kunnen geven aan Raad/PS en Auditcommissie op het gebied van planning & control. In de praktijk worstelen veel Griffies met deze uitdagingen. Deze cursus biedt daarbij concrete oplossingen. Met concrete tips en adviezen van Henk Boshove vanuit de dagelijkse praktijk en gericht klankborden hierover onderling met Griffie van andere gemeenten/provincies

Docenten

Henk Boshove
Zelfstandig adviseur voor Gemeenten en Provincies
 
Henk is (zelfstandig gevestigd) adviseur op het gebied van bestuurlijke planning & control. Hij is zelf al meer dan 25 jaar werkzaam in de dagelijkse overheidspraktijk. Eerst meer dan 20 jaar op alle drie de niveaus (Raad/PS/Auditcommissie – College - Organisatie) als accountant/adviseur en Partner bij PwC. De laatste 5 jaar richt hij zich als zelfstandig adviseur en trainer voornamelijk op Raad/PS, Auditcommissies en Griffiers. Hij fungeert vaak als hun sparringpartner, lost specifieke P & C knelpunten op en verzorgt bijeenkomsten op maat voor Raad/PS. Hij ontwikkelt en verzorgt daarnaast trainingen voor Auditcommissies en Griffiers op het gebied van sturing, planning & control. In de afgelopen jaren werd hij ook ingezet voor onder meer landelijke verenigingen als StatenlidNU en de Vereniging voor Griffiers. Samen met Olaf Schuwer verzorgt hij ook actualiteitensessies voor Griffiers. Hij weet als geen ander wat er speelt bij griffiers, Raad/PS, Auditcommissie op P & C gebied
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Bevlogen vakman aan het werk!

Goede praktijktips gegeven.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Docentprofiel met cartaID 3530 niet gevonden.