Veelgestelde vragen

Coronavirus (COVID-19)

De cursussen die Berghauser Pont Academy aanbiedt op locatie gaan tot en met 28 april niet door. Per cursus wordt gekeken naar een digitaal alternatief of een nieuwe datum. Alle cursisten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. We hopen op uw begrip.

Mochten er nieuwe maatregelen genomen worden, dan wordt u hier over geïnformeerd.

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

  • Was uw handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden

Zie verder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid

Ook de cursuslocaties waar wij de cursussen verzorgen nemen de nodige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Volg deze ook op.

Indien u zelf symptomen vertoont en u niet kunt deelnemen aan de cursus, dan kunt u afzeggen voor de cursus. Dan gelden de normale annuleringsvoorwaarden: u betaalt gewoon de factuur, maar we willen u in dat geval wel tegemoet komen. We zorgen er voor dat u op een later moment in 2020 gratis kunt deelnemen aan deze of een vergelijkbare cursus.

Inschrijven

Een optie is vrijblijvend en kosteloos. Hiermee weten wij dat u interesse hebt in eventuele deelname. Enkele weken voor de cursus vragen wij of u per e-mail of u de optie wil omzetten in een definitieve aanmelding. Definitieve aanmeldingen gaan voor opties.

U kunt tijdens het aanmeldproces één of meerdere collega’s toevoegen. Klik in het aanmeld formulier op ‘+ Collega toevoegen‘. U kunt maximaal twee extra collega’s toevoegen. Wilt u nog meer collega’s aanmelden, neem dan contact op met ons via academy@berghauserpont.nl.

Wanneer u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. In dat geval dient wel contact opgenomen te worden met Berghauser Pont Academy. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij de deelnemer € 75,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij het volledige deelnemersbedrag in rekening.

U ontvangt nadat u zich heeft ingeschreven een bevestiging per e-mail.

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u per e-mail alle overige cursusinformatie, zoals exacte locatie, tijd etc.

Betaling

Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u de factuur. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Graag ontvangen wij een e-mail met daarin de juiste gegevens. U kunt deze e-mail sturen naar academy@berghauserpont.nl.

Cursussen en locatie

Bij al onze cursussen van een hele dag is er een lunch inbegrepen. Dit geldt niet voor de cursussen van een dagdeel.

Wij communiceren op onze website alleen de plaats waar de cursus gegeven zal worden. Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u meer informatie over de exacte cursuslocatie.

Bij al onze cursuslocaties is de mogelijkheid tot parkeren. Bij een aantal locaties geldt een goedkoper tarief indien u vooraf een parkeerplaats reserveert. Meer informatie vindt u hierover op de website van de cursuslocatie zelf.

In de officiële uitnodiging die u voorafgaand aan de cursus per e-mail ontvangt vindt u meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt.

Alle onze cursussen kunnen ook als incompany worden geboekt bij u op locatie. Bij een incompany wordt de cursus gegeven op de wijze die voor u en uw collega’s het beste uitkomt. Meer weten? Neem dan contact op via 020 – 8200 908 of stuur een e-mail naar academy@berghauserpont.nl.

Overige

Wij zijn van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op 020 – 8200 908 of u kunt een e-mail sturen naar academy@berghauserpont.nl.

Berghauser Pont Academy streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Helaas  kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening.

U kunt een eventuele klacht of ontevredenheid altijd aan Berghauser Pont Academy melden.

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar de betreffende programmamanager of naar academy@berghauserpont.nl, met in de mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De naam en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Een heldere omschrijving van uw klacht.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en nemen wij ook telefonisch contact met u op. Wij houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

Klik hier om u in te schrijven voor een van onze nieuwsbrieven. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen klik dan in een reeds ontvangen nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief.