Incompany cursus

€ 0,-

PGS15 - alleen als incompany


Deze 1-daagse cursus PGS15 gaat over de PGS-richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie PGS 15-2021.

PGS15 - alleen als incompany

 • PGS15:2021 met een doorkijk naar aankomende aanpassingen
 • Alle eisen op een rij
 • Nieuwe definities en beschermingsniveaus
 • Relatie met werkingssfeer in het Besluit activiteiten leefomgeving

 

Inleiding

De PGS15 is recent aangepast aan de Omgevingswet en via het Omgevingsbesluit vastgesteld als de beste beschikbare techniek (bbt). Op basis hiervan en de nieuwste stand der techniek is in augustus 2021 een interim versie van de PGS 15 gepubliceerd.
Met deze versie wordt aangesloten op de werkingssfeer van het Besluit activiteiten leefomgeving.


Inhoud en resultaat

De deelnemer doet in deze cursus kennis en vaardigheden op over de PGS 15-2021.
Beknopt wordt ook behandeld de gevaarlijke stoffen wetgeving in relatie tot nieuwe generatie PGS-richtlijnen en soorten gevaarlijke stoffen in wet- en regelgeving. Zo wordt de gehele context waarbinnen geopereerd wordt duidelijker.

Met deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheidsgebieden Milieu, thema Veiligheid.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor vergunningverleners, handhavers en technische specialisten milieu die op de een of andere wijze te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, milieudiensten, provincies, inspecties en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en bedrijven. Van deelnemers wordt enige basiskennis verwacht van het omgevingsrecht.

Programma

Introductie

 • Overzicht wijzigingen PGS 15-2021
 • Toelichting op PGS nieuwe stijl
 • Actualiteiten algemeen
 • Globale context

PGS 15

 • Definities
 • Soorten gevaarlijke stoffen
 • Verpakkingen
 • Indeling PGS 15-2021
 • Wijzigingen in de werkingssfeer en relatie met het Bal
 • Wijzigingen m.b.t. CMR-stoffen
 • Eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (met casuïstiek)
 • ADR-klasse 8 en 9, niet brandbaar, niet brandonderhoudend
 • Toelichting op de uitzonderingspositie van LQ/EQ
 • De regels omtrent aanverwante stoffen en koopmansgoederen (met casuïstiek)
 • Tijdelijke opslagvoorzieningen
 • Opslag van gasflessen
 • Relatie met de PGS 14
 • Beschermingsniveaus voor de opslag > 10 ton (met casuïstiek)
 • BN 1, 2a, 3 en 4 en relatie met het UPD
 • Impact op VTH

Er wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en uitzoekopdrachten.

Docenten

Mark van Leeuwen
Zelfstandig adviseur, MVL advisering
 
Mark heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring opgedaan met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen. Hij heeft een brede milieu- en waterkennis.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Berghauser Pont Academy via 020-8200908 of via academy@berghauserpont.nl