1-daagse cursus

€ 0,-

Integraal werken onder de Omgevingswet - alleen als incompany


Een nieuwe standaard speciaal ontwikkeld voor de invoering en een effectieve samenwerking onder de Omgevingswet

 • Hoe wordt integraal écht integraal?
 • Hoe ziet het ontwikkelingsproces eruit?
 • Hoe pas je integraal werken toe op de invoering van de Omgevingswet en de verdere samenwerking?
 • Welke mindset, competenties en gedrag passen hierbij?
 • Hoe vertaal je dit naar ieders eigen rol en werksituatie
 • Uitermate geschikt als incompany  
banner

Inleiding 

Maatschappelijke opgaven, programma’s en projecten worden steeds complexer. Veel hangt immers met veel samen en er is een bonte verzameling van onder meer actoren, doelen, verantwoordelijkheden, belangen/agenda’s, ongeschreven regels en niet te vergeten menselijke drijfveren en blokkades. Dit geldt in het bijzonder voor de invoering van en de verdere samenwerking onder de Omgevingswet. Integraal werken is dan het logische antwoord op deze weerbarstigheid. Maar wat is integraal? In deze training combineren we vier componenten voor écht integraal denken en werken op basis van een ontwikkelingsproces dat zorgt voor het maken van slimme keuzes, een effectieve samenwerking en dat iedereen de ruimte geeft om te experimenteren en te leren. 

Wat biedt deze training

Jij of jullie zijn ongetwijfeld (al een tijdje) bezig met de Omgevingswet. Professionals bij elkaar, elkaar proberen te begrijpen, samenhang zoeken en werkprocessen afstemmen. Zoveel mogelijk integraal. Integraal werken gaat over meer dan alleen de inhoudelijke samenhang of over het afstemmen van  normen en gewoontes. Naast de beleidscomponent gaat het om een leiderschapscomponent, een menscomponent en een uitvoeringscomponent. Deze andere kijk op samenwerken, speciaal ontwikkeld voor de Omgevingswet, brengt al deze bouwstenen samen. De nieuwe wet vraagt ook om een eigen ontwikkelingsproces voor de nieuwe samenwerking, met een ontwerpfase, een fasen voor voorbereiden/voorsorteren en een implementatiefase, waarbij experimenteren, leren en borgen centraal staan.

De training gaat in op vragen als: hoe doe je dit met elkaar, welke mindset (a.d.h.v. de Mindset-scan) en gedragsstijlen zijn nodig, hoe behoud je het goede, hoe ga je om met (dreigende) teleurstellingen en confrontaties, hoe stuur je een weerbarstig ontwikkelingsproces aan, hoe houd je grip en hoe verlies je de integraliteit en elkaar - ook later in het proces - niet uit het oog. 

De training gaat dus niet inhoudelijk in op de Omgevingswet maar op het slim organiseren van de samenwerking en het omgaan met de dynamiek die de wet met zich meebrengt. Het biedt dus eerder een organisatiekundige invalshoek met aandacht voor mindset, houding en gedrag.

Inhoud en resultaat 

Alle deelnemers hebben een rol in het kader van de Omgevingswet en brengen een leerdoel in die zij vooraf hebben geformuleerd. We kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen de leerdoelen. De training gaat verder met praktische theorie. Wat is de reikwijdte van integraal, wat zijn de bouwstenen die horen bij de vier componenten en hoe hangen die met elkaar samen. Vervolgens gaan we in op het ontwikkelingsproces naar integrale samenwerking. We onderscheiden de volgende fasen

 • Gedeelde ambities en impact;
 • Ontwerpen samenwerkingsproces;
 • Voorbereiden en voorsorteren;
 • Implementatie: aan de slag door te experimenteren, leren en borgen. 

Met deze kennis slaan we vervolgens een brug naar de praktijk en naar wat de Omgevingswet vraagt. 

 • Zo gaan we in op de vertaalslag van dit proces naar de werksituatie van de deelnemers. Waar staan jullie nu? Zijn jullie al aan het voorsorteren op de wet of is het nog zoeken naar overeenkomsten en draagvlak? 
 • De volgende stap in de training gaat over het concretiseren van de samenwerking rond onder meer ambities en doelen, werkprocessen, sturing, eigenaarschap, omgaan met onzekerheid, teleurstellingen en confrontaties en hoe zorgen voor een effectieve uitvoering en bedrijfsvoering. Vervolgens kijken we naar de collectieve mindset (denkstijl) die nodig is en welke competenties en gedragsstijlen hierbij horen. 
 • Het sluitstuk is een individuele vertaalslag. Hoe ga jij als professional bijdragen aan integrale samenwerking en welke talenten en kwaliteiten – kijkend ook naar je leerdoel - ga je nog meer inzetten en wat ga je niet meer of anders doen. 

De training geeft ruimte aan dialoog en het uitwisselen van zienswijzen. Het is leren van elkaar en dit vraagt van deelnemers een kritische constructieve houding én de motivatie om te leren. 

Geschikt als incompany

Er is van deze training incompany naast de 1-daagse ook een 2-daagse variant beschikbaar, met meer tijd voor dialoog, uitwisselen van zienswijzen en het maken van afspraken voor integraal samenwerken.

Doelgroep 

De training is geschikt voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de Omgevingswet en verder kijkt dan eigen verantwoordelijkheden of het team waarin hij of zij werkt. Denk bijvoorbeeld aan (gemengde) groepen professionals (ruimtelijke ordening, milieu, beleid, VTH, stedelijk beheer, sociaal domein, etc.), managers, (programma- en project-)teams en/of samenwerkende teams. Ongeacht ook waar je/jullie staan in het ontwikkelingsproces. De primaire focus van de training ligt bij de overheid, echter het programma is ook geschikt voor iedereen die daar (nauw) mee samenwerkt.   

Programma

Ochtendeel

 • Introductie, voorstellen en programma;
 • Leerdoelen;
 • Integrale samenwerking Omgevingswet is samenhang tussen:
  • Beleid;
  • Leiderschap;
  • De menselijke maat;
  • Uitvoeringsorganisatie.
 • Het ontwikkelproces naar integrale samenwerking.

Middagdeel

 • Werken aan gedeelde ambities en “hoe mooi zou het zijn”;
 • Samenwerken: collectieve mindset, competenties en gedrag;
 • Individuele vertaalslag: wat ga jij bijdragen en met welke talenten en kwaliteiten;
 • Terug naar de leerdoelen;
 • Samenvatting, tijd voor vragen en afronding.

Docenten

Hans Takács
Oprichter, CJ Consult
 
Hans is zelfstandig veranderkundig adviseur, trainer en (team)coach. Hij heeft ruime ervaring met de ‘onderstroom’ van samenwerkingsvraagstukken en heeft de Mindset-scan ontwikkeld. Verder is hij gecertificeerd coach. Hij is auteur van het boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven”.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus
 • Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.
 • Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
  • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103