1-daagse cursus

€ 595,-

Permanente bewoning van recreatiewoningen

19 april 2022

Utrecht
Handhaving, vergunningverlening en beleid
 • In één dag inzicht in de problematiek èn oplossingen
 • Complexe materie uitgelegd, inclusief meest recente jurisprudentie  
 • Het hele handhavingstraject, van constatering tot invordering
 • Aanpak van arbeidsmigranten
 • Handhaving op maat
 • Beleid opstellen voor recreatiewoningen
 • Implementatie in de gemeentelijke organisatie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Aanleiding

Permanente bewoning van recreatiewoningen is een probleem wat al jaren speelt, maar waar nog steeds geen eenduidige oplossing voor is. Gelet op de gemeentelijke autonomie, hebben gemeenten een zekere vrijheid in de oplossingsrichting. Welke oplossing ook gekozen wordt, het vraagt om een doordachte aanpak.

Handhaving is complex en erg kostbaar. Gemeenten zien zich daardoor vaak geconfronteerd met een handhavingsachterstand. Recreatiewoningen kunnen soms jarenlang “onbestraft” bewoond worden. En ook als de permanente bewoning wordt bewezen, hoe krijg je dan uiteindelijk de strijdige situatie weer ongedaan gemaakt?

De handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen vraagt om een goede voorbereiding. Naast het juridische kader, speelt de feitelijke bewijsvoering een zeer belangrijke rol. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie. Hoewel er een belangrijke rode draad uit de jurisprudentie is te halen, is elke zaak weer anders.

Vaak blijkt dat bij permanente bewoning meerdere problemen aan de orde zijn. Naast het strijdige gebruik, spelen vaak persoonlijke, emotionele, medische en financiële problemen mee. Het willen oplossen van permanente bewoning, vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak.

Inhoud en resultaat

Deze eendaagse cursus brengt allereerst inzicht in de handhaving en vergunningverlening bij permanente bewoning van recreatiewoningen. Hoe bewijs je permanente bewoning op een manier die stand houdt tijdens een juridische procedure? Hoe toets je een aanvraag en wat zijn de gevolgen van het verlenen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning ? Hierbij worden cases en jurisprudentie besproken en praktische tips gegeven hoe concreet te handelen in welke situatie.

Een last onder dwangsom is een papieren tijger als die niet kan worden afgedwongen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zit het met de invorderingsbeschikking en wat als ondanks alles de strijdige situatie toch blijft voortbestaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze elementen zullen worden besproken.

Daarnaast wordt er naar de oplossingen gekeken. Deze liggen vooral in de beleidssfeer: op welke manier geef je als gemeente je specifieke beleid vorm? Welke afwegingen maak je daarbij? Wat doe je met arbeidsmigranten? Hoe ga je om met de beleidsregels van de VNG? Hoe leg je het nu in beleid vast? En tenslotte: hoe implementeer je het in je organisatie?

De cursus wordt vanuit de praktijk ingestoken. Veel aandacht wordt besteed aan de overwegingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op die manier worden er “richtlijnen” gegeven om succesvol te handhaven,

Bij deze cursus is ook eigen inbreng van belang: de deelnemers kunnen van tevoren eigen praktijkcases aanleveren.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een ieder die te maken heeft met de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen. Van gemeenten kunnen dit zijn:
 • Juristen handhaving
 • Juristen vergunningverlening
 • Beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening
 • Coördinatoren en beleidsmedewerkers handhaving

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus, advocatuur en exploitanten van recreatieparken.

Programma

Introductie problematiek
 • Wat is permanente bewoning?

Overtreding en overtreder

 • Algemene regel: bewijslast gemeente, daarna moet bewoner ontkrachten
 • Wat moet je bewijzen? De diverse bestemmingsplanvoorschriften en bewijsproblemen
 • Wie is overtreder? Bestemmingsplan als kader: “gebruiken of laten gebruiken”
 • Hoe kom je aan bewijs: interne gegevens, belastingdienst, KvK, gebruik social media, etc.
 • Rol toezichthouder: vergaande bevoegdheden en kwaliteit van controlerapporten
 • De plicht tot medewerking: Awb en Wabo
 • Arbeidsmigranten:
  • vaak geen hoofdwoonverblijf
  • rol uitzendbureaus en eigenaren
  • integrale en regionale aanpak noodzakelijk

Handhaving en invordering

 • Wanneer voldoende bewijs?
 • Maakt periode van constateren uit?
 • Vooraankondiging met zienswijze gesprek
 • De last onder dwangsom: hoogte dwangsom, tenaamstelling (BRP-check)
 • Invordering van dwangsommen:
  • Awb-systematiek
  • Verjaringsperikelen, hoe de verjaring te stuiten
  • rol deurwaarder
  • executietraject

Vergunningverlening

 • Van rechtswege: termijnbewaking
 • Belang interne deeladviezen: werken met standaardformulieren
 • Beoordeling aanvragen: tips, trucs en valkuilen

Handhavingsbeleid

 • De bevoegdheid tot vaststellen van beleid
 • Eigen beleid, algemeen of specifiek
 • Inhoud van beleid, termijnen, dwangsommen, bewijsvergaring

Implementatie beleid

 • Eén bestemmingsplan
 • Persoonsgebonden overgangsrecht
 • Opstellen draaiboek gemeente/RUD
 • Uniformiteit en kennisoverdracht (document voor gehele organisatie)
 • Belang van communicatie: actief informeren bewoners en gesprek bij inschrijving in GBA

Docenten

Ruud Oosterveer
Advocaat bij Dommerholt Advocaten
 
Ruud is meer dan 17 jaar werkzaam geweest binnen de gemeentelijke overheid. Hij is specialist in het (ruimtelijk) bestuursrecht en bouwrecht. Hij staat zowel gemeenten, particulieren als bedrijven (te denken aan recreatie ondernemers) bij. Ook wordt hij veelvuldig benaderd voor advies over of het opstellen van beleidsstukken ten aanzien van permanente bewoning.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19 april 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Zeer nuttig. Docent gaat goed in op theorie en vragen.

Prima cursus, goede zaal, goede verzorging.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl