Middagcursus

€ 345,-

Sancties en Wwft

9 november 2021

Utrecht

Wilt u meer inzicht in het juridisch kader van de Sanctiewet en de Wwft? De uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk? Volg dan deze cursus!

 • Overzicht van het stelsel van internationale handelssancties en de Wwft
 • Overlap in en verschillen tussen de compliance-eisen
 • Toezicht- en handhavingspraktijk
 • Met topdocenten Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers) en Thom Dieben (Jahae Raymakers)

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Staten gebruiken internationale handelssancties als politiek middel om invloed uit te oefenen op conflicten in en tussen verschillende staten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme en worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. In dat opzicht overlappen de doelstellingen van internationale sancties met die van de Wwft.

Vaak gebruikte sancties zijn wapenembargo´s, het bevriezen van vermogen, reisrestricties en handelsrestricties van strategische goederen zoals militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik. De Wwft beoogt witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Beide regimes leggen een veelheid aan compliance-eisen op aan bedrijven, de niet-naleving waarvan reële risico’s op boetes en zelfs strafvervolging oplevert.

Inhoud en resultaat

Het stelsel van internationale handelssancties is complex en het is makkelijk het overzicht te verliezen. Sancties kunnen opgelegd worden door de VN, de EU en individuele staten. De Wwft vindt zijn oorsprong in een serie van in Nederlands recht omgezette Europese Richtlijnen. Het sanctielandschap is daarnaast dynamisch; het is vaak een direct resultaat van geopolitieke ontwikkelingen. Dit geldt in wezen ook voor de Wwft.

Dat maakt dat de wet- en regelgeving aan regelmatige verandering onderhevig zijn, dat sommige wet- en regelgeving vaak snel wordt gemaakt en - daardoor - soms meerduidig kan worden uitgelegd.

Naleving van sancties en de Wwft gebeurt veelal op nationaal niveau. De praktijk kan per land verschillend zijn. In Nederland wordt naleving van sanctieregelgeving steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Ook het toezicht op de Wwft mag streng worden genoemd.

De complexiteit van de regelgeving, de vaak zeer technische aspecten die aan gesanctioneerde goederen kleven en een niet vastomlijnd toezichts- en opsporingsbeleid maken het voor (rechts)personen, voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen in beslag worden genomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

De cursus beoogt inzicht te geven in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk. Aandacht zal met name worden besteed aan compliance: niet alleen compliance door hen die zich met gesanctioneerde goederen, diensten, landen en personen beroepsmatig bezighouden, maar ook hen die daarin een ondersteunde rol spelen zoals financiële dienstverleners. Overlap en verschillen met de compliance-eisen vanuit de Wwft zullen belicht worden.

Doelgroepen

De cursus is met name geschikt voor:

 • juristen werkzaam bij financiële ondernemingen, beurzen en toezichthouders
 • advocaten die zich bezighouden met financieel recht en ondernemingsrecht
 • compliance officers
 • legal officer
 • Ondernemers, die zich bezighouden met handelsexport
 • Financiële instellingen

Programma

 • Doelstellingen Sanctiewet en Wwft
 • Juridisch kader Sanctiewet en Wwft
 • Toezichthouders
 • (Interne) Compliance Programma´s
 • Screening cliënten, ontvangers, eindgebruikers
 • Onverwijld melden vs. direct handelen
 • (zakelijke) relatie / UBO / PEP
 • Landen(risico)

Docenten

Mr. Jurjan Geertsma
Advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties. Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieustrafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.
 
Bekijk LinkedIn
Thom Dieben
Advocaat en Partner bij JahaeRaymakers Advocaten
 
Thom legt zich als advocaat op zaken die zich bevinden op het snijvlak van strafrecht, internationaal publiekrecht en het Europees recht. Dat zijn vaak grensoverschrijdende strafzaken. Hij treedt regelmatig in teamverband met andere advocaten op in andersoortige kwesties zoals civiele zaken en bestuursrechtelijke (boete)procedures. Naast zijn werk als advocaat geeft Thom geeft regelmatig cursussen en hoorcolleges. Bijvoorbeeld over de implicaties van het Europese recht voor de strafpraktijk, de naleving van Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) of de implicaties van mensenrechten voor het bedrijfsleven (Business & Human Rights). Thom heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van het internationale en Europese strafrecht. Wkb.
Bekijk online profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33
NOVA33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9 november 2021
 • 14:00 - 17:30
 • Utrecht
 • € 345,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Goede heldere toelichting in juist perspectief. En breder opgezet dan de standaard cursussen op dit gebied.

Kennis en kunde van de opleiders, werd geprobeerd het specifiek te houden voor de deelnemers.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl