Online cursus

€ 995,-

Gemeenterecht basis en update

15, 29 maart 2022

Online

Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur

 • 2 modules van een dag: Basis en Update, ook beide te volgen
 • Verdieping gemeenterecht raads- en griffiewerk
 • Gemeentewet, Kieswet, Wob, AVG, wetswijzigingen integriteit en participatie
 • Alle relevante aspecten praktisch aan bod
 • In 2 dagen weer helemaal bijgeschoold
 • Online indien Corona-situatie nog speelt
 • Door topdocent gemeenterecht Olaf Schuwer

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus geheel online.

Inleiding

De functie van (adjunct-)griffier kent veel aspecten. Eén hiervan betreft het correct toepassen van de Gemeentewet en daaraan verwante wetten, waar het de gemeenteraad betreft. Zowel tijdens als buiten de raads- en commissievergadering komen regelmatig situaties voor waarover de Gemeentewet bepalingen bevat. Niet zelden moet in een split-second worden gehandeld, denk in dit verband aan het tijdens de raadsvergadering staken van stemmen of het herkennen van een amendement als zodanig. De griffier moet het raadslid kunnen adviseren over hoe te handelen bij belangenverstrengeling in relatie tot het wel of niet uitbrengen van zijn stem tijdens de raadsvergadering.

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Kieswet en de Wet openbaarheid van bestuur.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

De cursus heeft twee modules van een dag:

 • Dag 1, Basis: alle basiszaken van het gemeenterecht worden besproken en opgefrist
 • Dag 2, Update: de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak en verdieping op een aantal thema’s

Deze modules zijn samen of apart te volgen.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties. Deze cursus is wel een verdiepingscursus, waarbij wordt uitgegaan van HBO/WO-werk- en denkniveau van de deelnemers.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) gemeenterecht.

Programma

Module Basis gemeenterecht

 • Plaats en positie van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in Grondwet en Gemeentewet
 • De gemeentelijke bestuursorganen, de wijze van benoeming en ontslag
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Nevenfuncties, onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen
 • Belangenverstrengeling en het wel of niet uitbrengen van een stem tijdens de raadsvergadering
 • Geheimhouding, de wijze waarop deze ontstaat en wordt opgeheven, en de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur
 • Juridische aspecten van de raadsvergadering: organisatie en quora• Staatsrechtelijke aspecten van coalitie en oppositie
 • De burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad• Verschillen tussen gemeenteraad en raadscommissie
 • De betekenis van de vertrouwensband tussen college en raad(smeerderheid)• Juridische risico’s
 • Vragen van deelnemers

Module Update gemeenterecht

 • Dualisme anno 2021
 • Inhoud en praktische gevolgen Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 • Aandachtspunten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
 • Toelating tot de raad en einde raadslidmaatschap
 • Ontslag wethouder na coalitiebreuk
 • Het ontstaan en beëindigen van geheimhouding, het verschil tussen raad en commissie
 • Vergaderquora, totstandkoming raadsbesluit en staken van stemmen
 • Verboden handelingen, onverenigbare betrekkingen en de gevolgen van niet-naleven
 • Hoe om te gaan met belangenverstrengeling, en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • De gereedschapskist voor raad en raadslid
 • Wijzigingen Gemeentewet op het gebied van integriteit, geheimhouding en burgerparticipatie
 • Rechtspositionele aspecten van het raadslidmaatschap
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief .

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 15, 29 maart 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Online
 • € 995,-
  • €595 per dag. Volgt u beide dagen betaald u slechts €995 euro.
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw .
  • Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).
Aanmelden

Referenties
Deskundige cursusleider, brede inhoud.

De inhoud was zeer goed.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl