1-daagse cursus

€ 549,-

Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders

13 juni 2024
7 november 2024

Utrecht
Utrecht
 • Inzicht in zorgwetten en het veld van de controlerende partijen
 • Speuren via openbare bronnen
 • Onderzoek naar de jaarrekeningen van de zorgaanbieder
 • Wat maakt het lastig om (voorgenomen) fraude aan te tonen?
 • Voorkomen sluiten overeenkomsten met niet-integere zorgaanbieders
 • Uitsluitingsgronden (ernstige beroepsfout, past performance en valse verklaring)
 • Geschiktheidseisen
 • De Bibob-toets

Inleiding

Regelmatig verschijnen er verontrustende berichten in het nieuws over zorgfraude en niet-integere zorgaanbieders. Gemeenten willen vanzelfsprekend niet dat maatschappelijk geld dat bedoeld is voor de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, wegvloeit naar (de eigenaren van) deze zorgaanbieders. Om dat te voorkomen is van belang dat gemeenten hoge zorgwinsten en/of zorgfraude tijdig signaleren en zij geen overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn. Maar hoe kunnen gemeenten dit het beste aanpakken?

In het eerste deel van deze cursus wordt ingegaan op de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Op basis van de resultaten daarvan kunnen gemeenten tijdig signaleren of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vragen welke middelen en bronnen voorhanden zijn om zorgaanbieders voorafgaand aan het sluiten van overeenkomsten te screenen en hoe de verkregen informatie kan worden geïnterpreteerd en op waarde beoordeeld. Een ander belangrijk middel voor het tijdig signaleren van zorgfraude is de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen. Een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze afdelingen zal bijdragen aan een succesvolle screening van zorgaanbieders.

In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude. Het is daarbij van belang dat gemeenten al tijdens de voorbereiding van inkoopprocedures aandacht hebben voor zorgfraude en integriteit. Daarnaast wordt besproken wat gemeenten met de verzamelde informatie op basis van de screening kunnen doen en welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zij kunnen stellen om niet-integere zorgaanbieders te weren. Ook zal worden ingegaan op de mogelijkheden die de Wet Bibob in dit kader biedt. Is er toch een zorgaanbieder gecontracteerd die gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet-integer blijkt te zijn, dan zouden contractuele bepalingen uitkomst kunnen bieden. In de cursus komen afspraken over winstmaximalisatie, integriteit, naleving van kwaliteitseisen, medewerkingsplicht zorgaanbieders en mogelijke sancties aan de orde.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. U leert tevens hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude. U krijgt verschillende praktische handvatten aangereikt, zodat u na het volgen van deze cursus de opgedane kennis meteen in de praktijk kunt brengen.

Doelgroep

Beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers, contractmanagers en zorginkopers van gemeenten.

Incompany

Het ochtendgedeelte van mevrouw Spanjers is ook als Incompany training te volgen.  

Programma

09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • Inzicht in zorgwetten en het veld van de controlerende partijen
 • Hoe en waarom het controlesysteem faalt
 • Open normen
 • Rol van de gemeente en de afspraken aan de voorkant
 • Positie van de cliënt
 • Signalen om alert op te zijn
 • Speuren via openbare bronnen
 • Onderzoek naar de jaarrekeningen van de zorgaanbieder
 • Bedrijfsstructuren en de mogelijke rol daarvan om fraude te plegen
 • Zorgwinsten. Hoe deze te interpreteren?

Judith Spanjers
Journalist, Follow the money

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • Wat maakt het lastig om (voorgenomen) fraude aan te tonen?
 • Nog meer signalen om alert op te zijn
 • Controle-aanpak gemeenten
 • Verder speuren via openbare bronnen
 • Ontrafelen van een zorgfraudezaak op basis van openbare bronnen
 • Risico's begeleid en beschermd wonen

Judith Spanjers
Journalist, Follow the money

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

 • Introductie inkopen en aanbesteden in het sociaal domein
 • Voorkomen sluiten overeenkomsten met niet-integere zorgaanbieders
 • Aandacht voor integriteit bij voorbereiding inkoopprocedure, o.a.:
  • wel of niet toepassen open house
  • gebruik van openbare bronnen, mag dat?
  • verificatie bij andere gemeenten
 • Uitsluitingsgronden (ernstige beroepsfout, past performance en valse verklaring)
 • Geschiktheidseisen
 • Bibob-toets

mr. Giulia van den Beuken
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

mr. Sanne Groenwold
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • Laten doorwerken uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en BIBOB in overeenkomst
 • Contractuele bepalingen:
  • winstmaximalisatie
  • integriteit
  • naleving kwaliteitseisen
  • medewerkingsverplichting zorgaanbieders
  • sancties (o.a. opzegging, ontbinding, boete, terugvordering)

mr. Giulia van den Beuken
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

mr. Sanne Groenwold
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht, Croon advocaten

Docenten

Judith Spanjers
Freelance onderzoeksjournalist
Judith Spanjers is freelance onderzoeksjournalist. Zij doet inmiddels zeven jaar onderzoek naar zorgwinsten en zorgfraude in het sociaal domein. Voorheen als journalist bij Omroep Gelderland en sinds 2019 bij het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Naast haar journalistieke werk geeft zij trainingen over de aanpak van zorgfraude. Hierin deelt ze haar onderzoeksbevindingen en onderzoeksmethode en geeft ze inzicht in het zorgsysteem. In deze training is niet alleen aandacht voor de financiële aspecten, maar ook voor de gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de positie van de cliënt.
Giulia van den Beuken
Advocaat
Giulia is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Zij adviseert bij (bouw)projecten over het opstellen en de uitleg van aanbestedingsstukken, contracten en algemene voorwaarden en staat daarnaast cliënten bij in juridische conflicten, waaronder geschillen omtrent vertragingsschade, meerwerk en gebreken aan het werk. Ook heeft Giulia veel ervaring met de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten in de zorg. Gedurende de uitvoering van zorgcontracten adviseert zij over uitvoeringsvragen en (dreigende) geschillen.
Sanne Groenwold
Advocaat
Sanne Groenwold is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van (complexe) inkoop- en aanbestedingsprocedures, waaronder in de zorg en het sociaal domein. Ook behandelt Sanne bouwrechtelijke en contractenrechtelijke zaken en adviseert zij opdrachtgevers bij de beoordeling van wijzigingen en (potentiele) conflicten gedurende de realisatie van grote (infrastructurele) bouwprojecten.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp. Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13 juni 2024 | 7 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht | Utrecht
 • € 549,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl