1-daagse cursus

€ 595,-

Geluid in de Omgevingswet

15 april 2021

Utrecht
 • Specifiek gericht op de geluidsaspecten van de Omgevingswet
 • Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid actuele versies (2019)
 • Geluid(regels) in het omgevingsplan
 • Geluid en uitnodigingsplanologie
 • Geluid in de omgevingsvergunning

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanstaande wetswijzigingen

De Omgevingswet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel aan het traject van de Omgevingswet loopt een specifiek traject gericht op de herziening van de geluidregelgeving. Dit traject krijgt vorm door middel van de Aanvullingswet Geluid, het Aanvullingsbesluit Geluid (vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer) en de Aanvullingsregeling Geluid.

Het is dus steeds duidelijker hoe de geluidsaspecten in de praktijk gaan werken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Algemene geluidregels zoals nu in Activiteitenbesluit vervallen; geluidregels voor activiteiten moeten door gemeenten worden vastgelegd in het omgevingsplan
 • Verdeling van geluidruimte wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
 • Meer ruimte voor gemeentelijk geluidbeleid
 • Veel handreikingen en circulaires worden ingetrokken
 • Geluidproductieplafonds ook voor provinciewegen en industrieterreinen
 • Monitoringssysteem voor gemeentelijke infra
 • Het normenhuis wordt eenvoudiger
 • Geluid wordt volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming

Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.

Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:
 • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
 • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
 • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)

Na deze cursusdag:
 • kent u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie
 • weet u waar de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem liggen
 • weet u hoe de nieuwe regelgeving kan en moet toepassen in uw eigen praktijk en
 • heeft u inzicht in de veranderende rol van de gemeente.
De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

Andere cursussen Omgevingswet

Er is een heel pakket cursussen over de Omgevingswet, zie het overzicht hier

Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Doel, reikwijdte en ontwerpprincipes
 • Paradigmaverandering (uitnodigingsplanologie)
 • Instrumenten
 • Instructieregels voor overheden
 • 4 uitvoerings-AMvB’s, 4 aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Digitale ondersteuning

Inhoud Aanvullingswet en –besluit en -regeling geluid

 • Opzet Aanvullingswet
 • Inhoud
 • Instrumenten
 • Contouren Aanvullingsbesluit en –regeling geluid

Geluid en vergunningverlening

 • Algemeen
 • Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Relatie omgevingsvergunning milieu en omgevingsplan

Geluid en planologie

 • Algemeen
 • Twee gebieden: wegen/spoorwegen/industrieterreinen versus bedrijfsmatige activiteiten
 • Geluidbeleid in Omgevingsvisie en geluidregels in het omgevingsplan
 • Geluidverkaveling/verdeling
 • Integrale afweging: welke methodes te gebruiken?

Varia

 • Geluid en bouwregelgeving: Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Plattelandswoningen
 • Windturbines
 • Transformatie van bestaande bouwwerken

Docenten

mr. Rachid Benhadi
Advocaat bij Hekkelman Advocaten
 
Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Bekijk om Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 15 april 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Beide sprekers zijn kundig en op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Goed tempo, boeiend, veel voorbeelden.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.