1-daagse cursus

€ 595,-

Kostenverhaal in de Omgevingswet

10 juni 2020

Utrecht
 • Kostenverhaal binnen het grondbeleid
 • De kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • Vergelijking regelingen Aanvullingswet grondeigendom en Wro
 • Zowel juridische als planeconomische aspecten kostenverhaalsregeling
 • Cases integrale en organische ontwikkeling
 • Anterieure contracten

Aanleiding

De kostenverhaalsregeling onder de Omgevingswet wordt bepaald door de regeling van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Er verandert heel wat, zoals:

 • De figuur van het exploitatieplan vervalt; er moeten kostenverhaalsregels in het omgevingsplan worden opgenomen
 • Geen betaling meer via vergunningen, maar via verzoek tot beschikking bij start activiteit
 • Mogelijkheid tussentijdse afrekening
 • Er komen twee kostenverhaalsmodellen: één voor integrale en één voor organische gebiedsontwikkeling.

Het integrale model kent overeenkomsten met de grondexploitatieregeling van de Wro, maar ook substantiële verschillen. Het organische model kent veel grotere verschillen.

Voor wat betreft het integrale model zijn dit onder andere:

 • Inbrengwaarden niet per se via onteigeningsregeling
 • Periodieke herziening niet verplicht
 • Extra kostensoorten

Voor wat betreft het organische model zijn dit onder andere:

 • Geen tijdvak
 • Geen inbrengwaarden uitgeefbaar gebied
 • Geen kosten bouwrijp maken uitgeefbaar gebied
 • Kostenplafond i.p.v. kostenraming
 • Macro-aftopping pas bij beschikking
 • Per beschikking waardevermeerdering bepalen voor macro-aftopping

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld.

Uitgebreid wordt stilgestaan bij zowel het model voor integrale als het model voor organische ontwikkeling. Dat gebeurt mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij elk van beide modellen, waardoor wordt verkend hoe er praktisch mee gewerkt zou kunnen worden.

Uiteraard wordt ook ingegaan op implicaties voor de praktijk van het (anterieur) contracteren.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De belangrijke plek van het kostenverhaal binnen het grondbeleid
 • De juridische inhoud van de kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • De planeconomische verwerking van de kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de regelingen Aanvullingswet grondeigendom en de Wro
 • Waar zijn de locatie-eisen gebleven?
 • Casus integrale ontwikkeling
 • Casus organische ontwikkeling
 • Gevolgen van de keuze tussen het integrale en het organische model van de Aanvullingswet grondeigendom

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de financiële aspecten daarvan. Dit kunnen zijn: 

 • Medewerkers grondbeleid
 • Planeconomen
 • Vastgoedjuristen
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Projectleiders
 • Projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers

Zij zijn werkzaam bij overheden, projectontwikkelaars, beleggers en de advocatuur.

Programma

Programma

 • Inleiding grondbeleid en kostenverhaal
 • Juridische inhoud van de Aanvullingswet grondeigendom
  • Kostenverhaalsregels in omgevingsplan
  • Locatie-eisen in omgevingsplan
  • Overeenkomsten en verschillen met Wro
  • Integrale en organische model


 • Planeconomische implicaties van de Aanvullingswet grondeigendom
  • Bepalen macro-aftopping versus waardevermeerdering
  • Gevolgen niet verhalen inbrengwaarden en kosten bouwrijp maken organisch model
  • Gevolgen hoogte plankosten organische model
  • Gevolgen tussentijdse afrekening

 

 • Anterieur contracteren onder de Aanvullingswet grondeigendom
 • Praktijkcasus integrale ontwikkeling
 • Praktijkcasus organische ontwikkeling
 • Strategische aspecten integrale en organische model kostenverhaal

Docenten

Evert Jan van Baardewijk
Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.
 
Evert Jan heeft ruim 20 jaar gemeentelijke ervaring, werkzaam op grondzaken, en circa 12 jaar ervaring bij adviesbureaus. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, de grondexploitatieregeling. Hij verzorgt strategische adviezen op het snijvlak van grondbeleid en ruimtelijke ordening. Hij publiceert regelmatig over grondbeleid en over de grondexploitatieregeling in Bouwrecht en Grondzaken en geldt als een van de juridische kopstukken m.b.t. kostenverhaal.
 
ir. Theo Ram
Planeconoom bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Theo Ram heeft ruim 20 jaar ervaring als planeconoom. Hij werkt voor diverse partijen die een rol vervullen in gebiedsontwikkeling. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, risicomanagement, plan- en vastgoedeconomie en kostenverhaal. De kern van zijn werk is het bieden van financieel inzicht in ruimtelijke projecten teneinde onderbouwde keuzes te kunnen maken.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank.

Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10 juni 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw, incl. koffie/thee/water en lunch
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 038 of via lotte@berghauserpont.nl