1-daagse cursus

€ 595,-

Kostenverhaal in de Omgevingswet

9 juni 2022

Utrecht
 • Kostenverhaal binnen het grondbeleid
 • De kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • Vergelijking regelingen Aanvullingswet grondeigendom en Wro
 • Zowel juridische als planeconomische aspecten kostenverhaalsregeling
 • Cases integrale en organische ontwikkeling
 • Anterieure contracten

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Aanleiding

De kostenverhaalsregeling onder de Omgevingswet wordt bepaald door de regeling van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Er verandert heel wat, zoals:

 • De figuur van het exploitatieplan vervalt; er moeten kostenverhaalsregels in het omgevingsplan worden opgenomen
 • Geen betaling meer via vergunningen, maar via verzoek tot beschikking bij start activiteit
 • Mogelijkheid tussentijdse afrekening
 • Er komen twee kostenverhaalsmodellen: één voor integrale en één voor organische gebiedsontwikkeling.

Het integrale model kent overeenkomsten met de grondexploitatieregeling van de Wro, maar ook substantiële verschillen. Het organische model kent veel grotere verschillen.

Voor wat betreft het integrale model zijn dit onder andere:

 • Inbrengwaarden niet per se via onteigeningsregeling
 • Periodieke herziening niet verplicht
 • Extra kostensoorten

Voor wat betreft het organische model zijn dit onder andere:

 • Geen tijdvak
 • Geen inbrengwaarden uitgeefbaar gebied
 • Geen kosten bouwrijp maken uitgeefbaar gebied
 • Kostenplafond i.p.v. kostenraming
 • Macro-aftopping pas bij beschikking
 • Per beschikking waardevermeerdering bepalen voor macro-aftopping

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld.

Uitgebreid wordt stilgestaan bij zowel het model voor integrale als het model voor organische ontwikkeling. Dat gebeurt mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij elk van beide modellen, waardoor wordt verkend hoe er praktisch mee gewerkt zou kunnen worden.

Uiteraard wordt ook ingegaan op implicaties voor de praktijk van het (anterieur) contracteren.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De belangrijke plek van het kostenverhaal binnen het grondbeleid
 • De juridische inhoud van de kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • De planeconomische verwerking van de kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet grondeigendom
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de regelingen Aanvullingswet grondeigendom en de Wro
 • Waar zijn de locatie-eisen gebleven?
 • Casus integrale ontwikkeling
 • Casus organische ontwikkeling
 • Gevolgen van de keuze tussen het integrale en het organische model van de Aanvullingswet grondeigendom

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de financiële aspecten daarvan. Dit kunnen zijn: 

 • Medewerkers grondbeleid
 • Planeconomen
 • Vastgoedjuristen
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Projectleiders
 • Projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers

Zij zijn werkzaam bij overheden, projectontwikkelaars, beleggers en de advocatuur.

Programma

 • Inleiding grondbeleid en kostenverhaal
 • Juridische inhoud van de Aanvullingswet grondeigendom
  • Kostenverhaalsregels in omgevingsplan
  • Locatie-eisen in omgevingsplan
  • Overeenkomsten en verschillen met Wro
  • Integraal en organisch model kostenverhaal
 • Planeconomische implicaties van de Aanvullingswet grondeigendom
  • Macro-aftopping versus waardevermeerdering
  • Gevolgen niet verhalen inbrengwaarden en kosten bouwrijp maken organisch model
  • Gevolgen hoogte plankosten organische model
  • Gevolgen tussentijdse afrekening
 • Anterieur contracteren onder de Aanvullingswet grondeigendom
 • Praktijkcasus integrale ontwikkeling
 • Praktijkcasus organische ontwikkeling
 • Strategische aspecten integrale en organische model kostenverhaal

Docenten

Evert Jan van Baardewijk
Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.
 
Evert Jan heeft ruim 20 jaar gemeentelijke ervaring, werkzaam op grondzaken, en circa 12 jaar ervaring bij adviesbureaus. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, de grondexploitatieregeling. Hij verzorgt strategische adviezen op het snijvlak van grondbeleid en ruimtelijke ordening. Hij publiceert regelmatig over grondbeleid en over de grondexploitatieregeling in Bouwrecht en Grondzaken en geldt als een van de juridische kopstukken m.b.t. kostenverhaal.
 
ir. Theo Ram
Planeconoom bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Theo Ram heeft ruim 20 jaar ervaring als planeconoom. Hij werkt voor diverse partijen die een rol vervullen in gebiedsontwikkeling. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, risicomanagement, plan- en vastgoedeconomie en kostenverhaal. De kern van zijn werk is het bieden van financieel inzicht in ruimtelijke projecten teneinde onderbouwde keuzes te kunnen maken.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
ir. R.A.K.M. (Robbin) Bouten MRICS
Gloudemans
 
Robbin is sinds 2010 verbonden aan Gloudemans. Hij houdt zich bezig met gebiedseconomie, gebiedsexploitaties en kostenverhaal. Vanuit zijn ruime ervaring weet Robbin als geen ander het publieke domein te voorzien van gebiedseconomisch advies. Robbin levert in zijn exploitaties en rekenmodellen maatwerk, waarbij rekening gehouden wordt met actuele belangen. Op LinkedIn houdt Robbin onze opdrachtgevers en zijn contacten frequent op de hoogte van de meest recente jurisprudentie van de Grondexploitatiewet en het exploitatieplan
ir.ing. T.A. (Bertold) te Winkel MRICS RT
rentmeester en taxateur
 
Bertold is sinds 1994 verbonden aan Gloudemans als rentmeester en taxateur. Als bedrijfskundige adviseert hij in complexe schadeberekeningen en bij taxaties. Bertold is deskundige op het gebied van agribusiness.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9 juni 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Inhoudelijk was de cursus goed, de cursusleiders hadden kennis van zaken.

Duidelijke uitleg, uitgewerkt met praktische voorbeelden.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl