E-cursus

€ 549,-

E-cursus AVG


 • In 6 lessen helemaal op de hoogte van de AVG
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en kennisvragen
 • Na afloop toets en certificaat
 • 5 studie-uren
 • Inclusief toegang tot de kennisbank PONT | Data & Privacy

Inleiding

Deze e-cursus AVG gaat in op het belang van gegevensbeschermingsrecht, de beginselen van gegevensbescherming en de rol van de toezichthouder (AP). Daarnaast komen de verschillende rechtmatige grondslagen aan bod, de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken, de rechten van betrokkenen en de toepassing van de wet in de praktijk.

In 6 lessen krijgt u inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Inhoud en resultaat

De e-cursus is als volgt opgebouwd:
Les 1: Inleiding in het gegevensbeschermingsrecht
Les 2: De grondslagen van de AVG
Les 3: De grondslagen van gevoelige gegevens
Les 4: De verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
Les 5: De rechten van betrokkenen
Les 6: Verdieping

Elke les bevat een korte inleiding over het onderwerp van de les, toelichting en uitleg op de verschillende wet- en regelgeving en een webcollege. Ook krijgt u meerkeuzevragen om uw kennis te toetsen.

Het doorlopen van de gehele cursus neemt ongeveer 5 uur in beslag. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Bij een voldoende krijgt u een certificaat.


Tijdens het volgen van de e-cursus heeft u ook toegang tot de kennisbank van PONT | Data & Privacy, waarin u alle relevante wetgeving, jurisprudentie, boeken en andere interessante achtergrondinformatie kunt vinden. Deze kennisbank kunt u raadplegen bij het beantwoorden van de vragen of ter verdere verdieping in specifieke onderwerpen. U ontvangt voor de kennisbank een aparte inlogcode.

Doelgroep

Deze e-cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen werkzaam in verschillende domeinen, die zich willen verdiepen in de AVG.

Programma

 •  Inleiding in het gegevensbeschermingsrecht
  • Wat is het gegevensbeschermingsrecht en voor wie is dat belangrijk?
  • Verschillende vormen van privacy
  • Risico’s van gegevensverwerking
  • Verschillende rollen in de AVG
  • Rol van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Tijdlijn privacywetgeving

 

 •  De grondslagen van de AVG
  • Toestemming
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Vitaal belang
  • Algemeen belang openbaar gezag
  • Gerechtvaardigd belang + privacytoets
  • Het noodzakelijkheidcriterium


 • De grondslagen van de gevoelige gegevens
  • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens uitgelegd
  • Voorbeelden van deze bijzondere categorieën
  • Verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens


 • De verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
  • In deze les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals de aantoonplicht, transparatie, informatieplicht, register van verwerkingsactiviteitene, privacy by design en default, DPIA, beveiliging en melden datalek.
  • Ook de rol van de functionaris gegevensbescherming (FG’er) wordt besproken.


 • De rechten van betrokkenen
  • In deze les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende rechten van betrokkenen, zoals de informatieplicht, het recht van inzage, de rechten op correctie, wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens, het recht op bezwaar en het recht niet onderworpen te worden aan profilering en geautomatiseerde besluitvorming,
  • Er worden voorbeelden gegeven van deze rechten.
  • De uitzonderingen en beperkingen van de rechten worden besproken.

 

 • Verdieping
  • Hoe maak je een belangenafweging of privacytoets?
  • Hoe verhouden cookies zich tot de AVG?
  • Hoe pas je de juridische normen op een concrete situatie toe?

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie is in 1996 afgestudeerd als privacyjurist en heeft bij de toezichthouder gewerkt (nu de Autoriteit Persoonsgegevens). Sinds 2001 werkt ze als onafhankelijk adviseur voor de publieke sector en de zorgsector. In haar adviespraktijk beantwoordt ze vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens binnen het publieke domein, in samenwerkingsverbanden met derden, binnen het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. Zij is deskundig op het terrein van ondermijning en fraude-opsporing en voert privacy impact assessments uit. Mr. Corrie Ebbers is lid van de Vereniging Privacyrecht, het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Ze is redactiesecretaris van Privacy & Informatie en redactielid van Wolters Kluwer’s Module Privacy.
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de e-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete digitale kenisbank PONT | Data & Privacy. Hiermee verkrijgt u volledige toegang tot o.m. het themadossier AVG, met alle relevante achtergrondinformatie rondom de e-cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursussen continu leren.
Ook krijgt u met PONT | Data & Privacy toegang tot de overige dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het gehele jurisprudentie archief. Tegelijkertijd met de e-cursus ontvangt u de inlogcodes van de kennisbank.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 549,-
  • Genoemd bedrag is exclusief btw (21%)
  • Indien u de e-cursus met meerdere personen wilt volgen, geldt een staffelkorting. Dit kan ook in combinatie met een incompany cursus.
  • U krijgt zes maanden toegang tot de e-cursus en de documentatie sectie
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe e-cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Daniëlle Weisz
Adjunct-uitgever Data&Privacyweb, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Daniëlle via danielle.weisz@berghauserpont.nl