Workshop

€ 345,-

Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet - alleen als incompany


Ontwikkelruimte bieden met een integraal afwegingskader en handboek kwaliteitsverbetering
 • Hoe ga je praktisch om met particuliere initiatieven?
 • Integraal afwegingskader en mengpaneel
 • Relaties Omgevingsvisie - Omgevingsplan - Programma - Omgevingswaarden
 • Cultuurverandering
 • Praktische handleiding/handboek voor het zelf aan de slag gaan met de kerninstrumenten
 • Ervaringen van de Leertrajecten Pilots Omgevingsvisie (en Staalkaarten; nog onder embargo)
 • In één middag helemaal bij gepraat

Inleiding

De wetgever heeft met de Omgevingswet beoogd de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en meer ontwikkelruimte te bieden aan initiatiefnemers. Dit kunnen projectontwikkelaars zijn maar ook ‘gewone burgers’ die bijvoorbeeld een nieuwe woning willen bouwen. Het omgevingsplan is dan voor burgers het eerste toetsingskader.
 • Maar hoe kom je tot zo een kader?
 • Mag dat kwalitatief of moet dat - met het oog op de gelijke behandeling - steviger juridisch geborgd worden?
 • Moeten dan omgevingswaarden gesteld worden?
 • En wat als het initiatief niet past in het omgevingsplan maar wel zorgt voor kwaliteitsverbetering?
Het is daarom belangrijk al bij het opstellen van de omgevingsvisie rekening te houden met de doorvertaling in het omgevingsplan en de eindgebruiker goed in beeld te houden.

Uitdaging

Krijg voor uw eigen gemeente in beeld welke ingrediënten gebruikt kunnen worden om zelf een integraal afwegingskader op te tuigen. Ga met botsproeven aan de slag om uw afwegingskader te testen. Zorg dat het niet alleen als toetsingskader maar vooral ter inspiratie functioneert. Ondervind het nut van het opstellen van een handboek kwaliteitsverbetering.

Inhoud en resultaat

Met deze workshop wordt u:
 • kennis aangereikt over de samenhang tussen de belangrijkste kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • kennis aangereikt over de mogelijkheden om een integraal afwegingskader voor particuliere initiatieven op te stellen en dit juridisch te verankeren
 • praktische methoden aangereikt om zelf aan de slag te gaan; in de cursus maakt u uw eigen afwegingskader
Deze workshop biedt gemeenten een praktische handleiding voor het zelf aan de slag gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt / zal komen met de Omgevingswet en om zal moeten gaan met initiatieven, zoals beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Programma

Blok 1: Kort de wet en de kerninstrumenten
 • Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet
 • Inleiding kerninstrument omgevingsvisie: het DNA van de gemeente
 • Inleiding kerninstrument omgevingsplan: de burger centraal
 • Inleiding kerninstrument programma: Zwitsers zakmes of afvoerputje?
 • Inleiding omgevingswaarden: inspirerend of belemmerend?

Intermezzo: Quiz Omgevingswet

Blok 2: Particuliere initiatieven in de praktijk
 • De onderlinge relaties van de drie kerninstrumenten
 • Het integrale afwegingskader als rode draad
 • Juridische borging van randvoorwaarden
 • De route van een initiatief binnen de gemeente
 • De beleidscyclus: hoe zorg ik dat het afwegingskader ‘gefinetuned’ wordt?

Blok 3: Aan de slag!

 • Maak je eigen afwegingskader
 • Ga aan de slag met drie botsproeven als stresstest van het afwegingskader
 • Hoe werk je dat thuis verder uit: is een handboek een waardevolle aanvulling op het afwegingskader?

Docenten

Gerwin Gabry
Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons
 
Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 345,-
  • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

Compleet beeld en interactief met voorbeelden

Duidelijk en ruimte voor vragen

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl