Onbekend

€ 1.095,-

Basiscursus Luchtkwaliteit

2, 7 december 2021

Utrecht
 • Fijnstof en NOx centraal
 • Gevolgen van de Omgevingswet
 • Inzicht in aanpak gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

  

Inleiding

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over luchtkwaliteit. Vooral in de grote steden is dit een steeds groter probleem. Luchtverontreiniging staat in de top drie van ziekteveroorzakers in Nederland. Niet vreemd dat steeds meer steden milieuzones instellen.

Inhoud

De meeste steden voldoen inmiddels aan de Europese norm voor luchtkwaliteit. Maar de vraag is of die norm streng ­genoeg is. Ook kleine concentraties fijnstof hebben een ­negatief effect op de volksgezondheid. Onze gezondheid is gebaat bij een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Maar de problematiek rond luchtverontreiniging behelst meer dan alleen verkeer in stedelijke gebieden. Luchtverontreiniging kan veel verschillende bronnen hebben en houdt zich niet aan landsgrenzen. De effecten zijn merkbaar op gezondheid, milieu en natuur.

In deze basiscursus schakelen we van ‘normdenken’ over naar ‘kwaliteitsdenken’ over luchtkwaliteit. Je krijgt inzicht in de ­gezondheidseffecten van luchtvervuiling, vooral door fijnstof en stikstofoxiden. We verdiepen ons in de wet- en regelgeving van luchtkwaliteit: hoe moet je daar als gemeente of provincie mee omgaan? Je krijgt antwoord op vragen als: Waarom is fijnstof zo’n probleem? Hoe werkt de Wet luchtkwaliteit? Hoe zitten luchtkwaliteitsnormen in elkaar? En hoe is luchtkwaliteit onder de Omgevingswet geregeld?

Doelgroep

De Basiscursus Luchtkwaliteit is bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van overheden en omgevingsdiensten. Daarnaast is de cursus relevant voor medewerkers verkeer, gezondheidsdeskundigen en adviseurs.

Programma

Dag 1: Cursusleiding ir. B.W. (Berend) Hoekstra

09:00 Ontvangst met koffie/ thee

09:30 Introductie en kennismaking

09:45 Kader luchtkwaliteit (tijdens dit onderdeel rond 10:45 pauze tot 11:00 uur)

Positie luchtkwaliteit

 • Wat bepaalt de luchtkwaliteit (bronnen, stoffen)
 • Relatie met andere milieuthema’s en integrale thema’s
 • Betrokken partijen en hun positie

Wettelijk kader

 • EU regelgeving (Kaderrichtlijn en dochterrichtlijn)
 • NL regelgeving ( Wet luchtkwaliteit, besluit luchtkwaliteit)
 • Ontwikkelingen (NSL, nieuwe EU-richtlijn)
 • Relatie andere wet- en regelgeving

Verplichtingen en bevoegdheden

 • Monitoren en rapporteren luchtkwaliteit
 • Planvorming
 • Bevoegdheden

Knelpunten in de praktijk

 • Jurisprudentie

Docent: Berend Hoekstra

Aanpak luchtkwaliteit

 • Strategie (proactief, ontwerpend, reactief)
 • Luchtkwaliteitsplan
  • Inhoud
  • Type maatregelen
  • Proces
 • RO-plannen en verkeersplannen

Docent: Berend Hoekstra

12:30 Lunch

13:30 Onderzoek luchtkwaliteit (tijdens dit onderdeel rond 15:00 pauze tot 15:15 uur)

 • Onderzoek (doel, aanpak, resultaat)
 • Type problematiek (verkeer, industrie)
 • Modelleren en/of meten
  • Achtergrond
  • Modellen industrie (NNM)
  • Modellen verkeer (CAR, verkeersmodellen, windtunnel)
 • Samenhang verkeersmodellen, lucht en geluid
 • Praktijkvoorbeelden
 • Beoordeling onderzoek
  • Kritische beoordelingspunten rapport
  • Betrouwbaarheid (nauwkeurigheid)
  • Beoordeling onderzoeker (vragen stellen)

Docent: Hans Erbrink

16:30 Einde van de eerste cursusdag

Dag 2: Cursusleiding: ir. B.W. Hoekstra

09:15 Ontvangst met koffie/ thee

09:30 Onderbouwing en beoordeling ruimtelijke en verkeersplannen (tijdens dit onderdeel rond 10:45 pauze tot 11:00 uur)

 • Van idee tot planvorming
 • Type plannen
 • Fasering en het meenemen van luchtkwaliteit
 • Beoordeling plan
  • Hoe beoordelen
  • Met welke criteria beoordelen
   • wanneer rekenen
   • anticiperen
   • gevoelige bestemmingen
   • koppeling met gebiedsgericht werken
 • Aanpak knelpunten
  • Creativiteit aanwenden
  • Voorbeelden mogelijke maatregelen
  • Aanvullend onderzoek en maatregelen
  • Herbeoordeling

De bovenstaande theorie wordt afgewisseld met oefeningen a.d.h.v. praktijkvoorbeelden

Docent: Peter Swart

12:30 Lunch

13:30 Praktijkworkshop

Aan de hand van jurisprudentiecases gaan de deelnemers zelf aan de slag met de materie.

Docent: Peter Swart en Bernier Hoekstra

14.45 Pauze

15:00 Lucht en gezondheid

 • Stoffen, effecten en gezondheid
 • Relatie met onderzoeken
 • Communicatie naar de burger
  • Krachtenveld
  • Communicatie over gezondheid
  • Communicatie over luchtkwaliteit
  • Formuleren boodschap
 • Normstelling relativeren?
 • Ontwikkelingen

Docent: Fred Woudenberg

16:15 Vragenronde en evaluatie

16:30 Einde van de cursus

Docenten

Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
 
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Hans Erbrink
Adviseur bij Erbrink Stacks Consult
 
Peter Swart
Adviseur luchtkwaliteit bij de Gemeente Arnhem
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2, 7 december 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.095,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Helder en gevarieerd. Goede cursus!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl