Alle cursussen


Alle cursussen
Nieuw
Populair
Incompany

Arbeidsrecht
Beheer
Bestuursrecht
Bijzondere wetten
Bouwen
Energie & Duurzaamheid
Financieel recht
Geluid
Griffiers
Grondzaken
Milieu
NOvA
NRVT
NVR
Natuur
Omgevingswet
Online
Privacy
Ruimtelijke Ordening
Skills
Sociaal domein
Vastgoed
Vastgoedcert
Water
Wwft
Privacydilemma’s in het publieke domein
28 oktober 2019
Utrecht
Met deze cursuskrijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.
Meer informatie >
Begrijpelijk schrijven voor ambtenaren
29 oktober 2019
UTRECHT
In deze training Duidelijk schrijven leert u heldere taal te gebruiken en stemt u uw teksten af op élke lezer.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
29 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
29 oktober 2019
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling
29 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Meer informatie >
Privacy op de werkvloer
29 oktober 2019
Utrecht
Privacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit. In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.
Meer informatie >
Masterclass Privacy: the next step
30 oktober 2019
Amsterdam
Privacy bekeken vanuit een juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en ethisch perspectief.
Meer informatie >
Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan
31 oktober 2019
Amsterdam
In dit seminar Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan.
Meer informatie >
BENG en MPG
31 oktober 2019
Utrecht
In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
31 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Beschermd Wonen en Beschermd Thuis – voor gemeenten
31 oktober 2019
Utrecht
In deze cursus leert u geschiedenis van het Beschermd Wonen, zodat u snapt welke stappen nu gezet worden en waarom. U krijgt meer inzicht in de praktische aspecten, waaronder wet- en regelgeving, de huidige praktijk van dienstverlening en de varianten van bekostiging.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
4 november 2019
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
4 november 2019
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Hervorming administratieve keten sociaal domein
5 november 2019
Utrecht
Na dit seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de administratieve keten en weet u wat u te doen staat
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet
5 november 2019
Utrecht
De Participatiewet is het vangnet van de sociale zekerheid voor wat betreft de inkomensvoorziening. We starten deze cursus met een korte schets van de historie van de bijstandswetgeving en de totstandkoming van de Participatiewet.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
5 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
5 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden
5 november 2019
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus biedt een intensieve behandeling van de meest gebruikte zekerheidsinstrumenten in de nationale en internationale handels- en financiële praktijk
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
5 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Wet verbetering Poortwachter in de praktijk
5 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus zet op een praktische manier de relevante wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter uiteen.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
5 november 2019
Utrecht
Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
6 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
7 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
7 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
7 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
7 november 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
7 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
7 november 2019
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
7 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
7 november 2019
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Programma’s Omgevingswet
7 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
11 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Kennismarkt Omgevingswet en Energietransitie 2019
12 november 2019
AMSTERDAM
Op 12 november is het weer zover, dan vindt de 5e editie van de Kennismarkt Omgevingswet plaats. Onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein - van RO tot milieu en van bouwen tot duurzaamheid en energie. Deze kennismarkt richt zich op de twee grote uitdagingen: de Omgevingswet en de energietransitie, èn natuurlijk het snijvlak waar deze samenkomen.
Meer informatie >
Update Gemeenterecht
12 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Gemeenterecht is speciaal ontwikkeld voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur. Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie worden besproken.
Meer informatie >
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
12 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.
Meer informatie >
Effectuering Handhavingsbesluiten
12 november 2019
Utrecht
In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Meer informatie >
Update Wob en Wet Open Overheid
12 november 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet
14 november 2019
Utrecht
Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
14 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht
14 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
14 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
14 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden
14 november 2019
Utrecht
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
18 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd
18 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.
Meer informatie >
Bestuurlijke boete
19 november 2019
Utrecht
Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd.
Meer informatie >
Niet-basistaken Milieu voor gemeenten
19 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Niet-basistaken Milieu voor gemeenten geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
19 november 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
19 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid
19 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s
Meer informatie >
Wet BIBOB
19 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Meer informatie >
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
19 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
19 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders
19 november 2019
Utrecht
Deze cursus Beschermd wonen voor zorgaanbieders is er op gericht om de kennis aan specifiek de zijde van de hulpvrager en zorgaanbieder te vergroten
Meer informatie >
Verdieping Erfpacht in de praktijk
19 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Aanbesteden Warmtenetten
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanbesteden Warmtenetten biedt inzicht in de stappen die je moet nemen om tot een succesvolle aanbesteding en contractering van warmtenetten te komen.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels en verordeningen (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Update Awb
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen biedt inzicht in de regels en ontwikkelingen naar aanleiding van de vele jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
21 november 2019
Utrecht
In deze Basiscursus Wmo 2015 wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u o.a. de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Wet verplichte GGZ
21 november 2019
UTRECHT
In de cursus gaan we in op deze gevolgen, bespreken we belangrijke begrippen zoals de crisismaatregel en de zorgmachtiging en gaan we in op aspecten rondom gegevensdeling.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
21 november 2019
Utrecht
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen na het PAS
25 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen na het PAS biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken
25 november 2019
Amsterdam
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Jurisprudentiedag Sociaal domein
26 november 2019
Utrecht
Om uw werk in het sociaal domein goed te kunnen doen is het niet alleen van belang om de regels te kennen, maar minstens zo relevant om een diepgaand inzicht in de rechtspraak te hebben. Daartoe dient deze cursus Jurisprudentie & Sociaal domein
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
26 november 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations
26 november 2019
UTRECHT
Deze 1-daagse cursus Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations geeft u de kennis om binnen en buiten uw organisatie het gesprek aan te gaan over wat nodig is om een waterstoftankstation te vergunnen in een gemeente
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet
26 november 2019
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers en beleidsadviseurs
26 november 2019
UTRECHT
Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om tot een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.
Meer informatie >
Energietransitie technische randvoorwaarden
27 november 2019
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
27 november 2019
Utrecht
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Kostenverhaal in de Omgevingswet
28 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
28 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
28 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid industrielawaai
28 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai
Meer informatie >
Regels stellen onder de Omgevingswet
28 november 2019
Utrecht
In deze 2-daagse praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet leert u zowel kennis als de (wetgevings)vaardigheden voor het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
28 november 2019
Utrecht
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
Afvalstof - Grondstof
28 november 2019
Utrecht
In de middagworkshop Afvalstof – Grondstof wordt u ingevoerd in de criteria die heden ten dage voor de uitvoeringspraktijk relevant zijn en kunt u zelf voor een aantal stoffen beoordelen of er sprake is van een afvalstof, grondstof of bijproduct.
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht
2 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Sluiten van drugspanden
2 december 2019
Rechtbank Amsterdam
Deze masterclass Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?
3 december 2019
Utrecht
Tijdens deze actualiteitenochtend wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het PAS na de uitspraak van de Raad van State en hoe het nu verder moet en welke oplossingsrichtingen er zijn.
Meer informatie >
Actualiteitencursus AVG
3 december 2019
Utrecht
Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
3 december 2019
UTRECHT
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Omgevingswet 4-daags
3 december 2019
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
3 december 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
BWT 4.0
3 december 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus neemt u als, BWT-er, mee in de wijzigingen waar u vanaf 2021 mee te maken krijgt - de Omgevingswet en kwaliteitsborging - en de gevolgen die dat heeft voor uw rol.
Meer informatie >
Regulering (duurzame) energie-infrastructuur
3 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.
Meer informatie >
Onderhandelen met zorgaanbieders
3 december 2019
Utrecht
In deze workshop 'Onderhandelen met zorgaanbieders' krijgt u (basis)onderhandelingsvaardigheden aangeleerd voor gesprekken met zorg- en welzijnsinstellingen in het sociaal domein.
Meer informatie >
Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!
9 december 2019
Utrecht
Dit middagseminar stelt u op de hoogte van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en hoe hier mee in de praktijk om te gaan.
Meer informatie >
Toezicht op kwaliteit in de Wmo 2015
10 december 2019
Utrecht
Goed toezicht op kwaliteit is een uitdaging binnen de Wmo 2015. Een waarborg voor goed toezicht is up to date kennis van de verschillende juridische aspecten die daaraan verbonden zijn. Deze cursus zorgt ervoor dat u op dat gebied ná een dagdeel volledig up to date bent.
Meer informatie >
Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak
10 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodemdaling bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Meer informatie >
Grondeigendom in de Omgevingswet
10 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB
10 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Zekerheden in concernverband en MKB biedt een intensieve behandeling van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in de handels- en financiële praktijk in concernverband en het MKB
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
10 december 2019
Utrecht
In deze cursus Pgb in het sociaal domein zullen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
10 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Privacy voor Finance Professionals
12 december 2019
Utrecht
In deze interactieve cursus behandelen wij een aantal belangrijke vraagstukken die de AVG met zich brengt binnen de financiële sector.
Meer informatie >
Transformatie GGZ in Nederland
12 december 2019
Utrecht
Ruim 4 op de 10 mensen in Nederland krijgt in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat deze mensen passende hulp krijgen via de huisarts, Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. (bron:VWS)
Meer informatie >
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
22 januari 2020
Utrecht
Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.
Meer informatie >
Opleiding Adviseur klimaatadaptatie
28 januari 2020
Amersfoort
Deze 4-daagse opleiding Adviseur klimaatadaptatie stoomt je klaar voor de opgave om jouw gemeente en regio klimaatadaptatief te krijgen met zowel kennis als vaardigheden.
Meer informatie >
Griffiemedewerker
30 januari 2020
Amersfoort
Deze 8-daagse leergang zorgt ervoor dat veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.
Meer informatie >
Opleiding omgevingsadviseur
2 maart 2020
Amersfoort
Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Meer informatie >
Contractmanagement sociaal domein
3 maart 2020
Utrecht
In deze workshop leren inkopers en contractmanagers sociaal domein van gemeenten bruikbare handvatten aan te reiken waarmee ze hun contractmanagement effectief kunnen inrichten en zo aan hun bestuurders en beleidsmedewerkers de juiste uitnuttingsinfomatie kunnen verschaffen
Meer informatie >
Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
4 maart 2020
Amersfoort
Deze Leergang Raadsadviseur is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers en biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden.
Meer informatie >
CIPP / E
5 maart 2020
Amsterdam
U heeft grote interesse in privacyvraagstukken of u wilt privacydiensten aanbieden.
Meer informatie >
Privacy in het sociaal domein - 3 daags
12 maart 2020
Utrecht
Met deze opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen, de samenwerking, het uitwisselen van gegevens en de toepassing van de wet in concrete situaties. Ook bent u in staat misverstanden en valkuilen te herkennen.
Meer informatie >
CIPM / Certified Information Privacy Manager
19 maart 2020
Amsterdam
U heeft enige ervaring op het gebied van privacy en u wilt zich verder verdiepen in privacymanagement.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein
19 maart 2020
Utrecht
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Handhaving en privacy
23 maart 2020
Utrecht
In deze interactieve cursus geven wij inzicht in de verschillende bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en besteden wij aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in dit kader.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
24 maart 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiteiten belanghebbende-begrip
24 maart 2020
Utrecht
Deze middagcursus Actualiteiten belanghebbende-begrip biedt inzicht in basisbegrippen en biedt verdieping over de vele jurisprudentie.
Meer informatie >
Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet
31 maart 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Dagbesteding in het sociaal domein
31 maart 2020
Utrecht
Er is sprake van een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. Centraal in deze workshop staan de uitgangspunten van dat nieuwe kader.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
2 april 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
7 april 2020
Utrecht
Deze cursus AVG voor griffiers behandelt de nieuwe regelgeving omtrent privacy, in het bijzonder de situaties waar griffiers mee te maken hebben.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
7 april 2020
Utrecht
Met deze middagcursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Raadsadvies: een vak apart
8 april 2020
Utrecht
In deze 1-daagse training wordt uw griffiekennis verrijkt en worden uw adviesvaardigheden verder ontwikkeld.
Meer informatie >
Afbakening zorgspecifieke wetgeving
9 april 2020
Utrecht
Veelvuldig spelen complexe zorgvragen en ondersteuningsbehoeften van inwoners zich af op de grensvlakken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De afbakening tussen deze wetten is voor zowel zorgvragers, zorgaanbieders en gemeentelijke overheden vaak grijsgebied, en roept vragen op over verplichtingen en eigen bijdragen.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
9 april 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
9 april 2020
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
14 april 2020
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
16 april 2020
Utrecht
Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u op zelfstandige en verantwoorde wijze toepassing kan geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.
Meer informatie >
Basiscursus Jeugdwet
16 april 2020
Utrecht
In deze basiscursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan
21 april 2020
Utrecht
Het doel van deze 1-daagse training Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan is om je bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en uitvoeren daarvan.
Meer informatie >
Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet
21 april 2020
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
21 april 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
De griffier in positie: ontwikkel je competenties
24 april 2020
Amersfoort
Na afloop van deze leergang Competenties voor de griffier ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen.
Meer informatie >
Clearing en Settlement
2 juni 2020
Utrecht
Deze cursus Clearingen en settlement zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
17 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
Verdieping Wwft
Utrecht
Met deze verdiepingscursus Wwft krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen
Meer informatie >
Gezondheid in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet geeft een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een plek te geven in het gemeentelijk beleid en geeft handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan.
Meer informatie >
E-cursus Inleiding Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Creëren van privacybewustzijn in organisaties - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor handhavers – alleen incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Handhavers behandelt de specifieke consequenties voor handhavers.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor juristen – alleen incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Juristen richt zich specifiek op de juridische aspecten die van belang zijn bij de overgang van de Waternet naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners – alleen incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners behandelt de specifieke consequenties voor vergunningverleners.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze 1-daagse incompany cursus Kwaliteitsborging voor gemeenten gaat u gezamenlijk met uw collega’s onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus behandelt de hoofdlijnen en doelen van de Omgevingswet, maar werkwijze, organisaties en competenties die hiervoor nodig zijn, komen ook aan de orde.
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >
Update landelijk gebied - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch
Meer informatie >
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren.
Meer informatie >
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal geeft u alle ins-and-outs over de keuze tussen de aankoop van bakstenen (asset) óf de verwerving van aandelen (share).
Meer informatie >
Update Wabo
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.
Meer informatie >
Bouwregels bij verbouw en transformatie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Bouwregels bij verbouw en transformatie biedt praktisch inzicht in de bouwregels bij transformatie, herbestemming en verbouw.
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Planning en control op de griffie - alleen nog als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Planning en control op de griffie krijgt u zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie.
Meer informatie >
Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze Basiscursus Activiteitenbesluit biedt inzicht in de regels van het Activiteitenbesluit en relatie met Wabo, Bor, Wet milieubeheer en Bal uit de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Inleiding Milieuthema’s behandelt diverse milieu-thema's in kort bestek, zodat niet-specialisten weten wat er speelt.
Meer informatie >
Update Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update Activiteitenbesluit brengt u de laatste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de pijnpunten en de regeling in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Inleiding pensioen in het arbeidsrecht geeft inzicht in de civielrechtelijke aspecten van het pensioenrecht. Na afloop van de cursus beschikt u over pensioenbasiskennis die u nodig heeft voor uw praktijk.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0 - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze cursus wordt vanuit een economisch perspectief ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden.
Meer informatie >
Personal Branding voor griffiers - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze middagcursus gaat het om bewustwording van uw professionele identiteit. Waar sta je in de organisatie als griffier? Op basis van theorie ga je werken aan je personal brand.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
Basiscursus APV
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
Gemeentelijke Aanpak Ondermijning
Locatie nader te bepalen
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Met deze 1-daagse opfrisdag wordt u als toezichthouder Drank- en Horecawet weer helemaal bijgepraat over uw dagelijkse taken
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Geluid bij evenementen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Dilemma’s en spagaten voor en van de griffier
Locatie nader te bepalen
In deze 1-daagse cursus Dilemma's voor en van de gemeente griffier wordt ingegaan op de vraag hoe u omgaat met dilemma’s tijdens uw werk.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
Morele dilemma's in de vastgoedwereld - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus is gericht op het versterken van de morele competentie van mensen werkzaam in de vastgoedwereld.
Meer informatie >
KEI 2018 – Digitaal procederen in het bestuursrecht
Locatie nader te bepalen
Na deze middagcursus bent u voorbereid op de overgang naar het digitaal procederen en kunt u de belangrijkse wetswijzigingen in bestuursrechtspraak.
Meer informatie >
Grondexploitatie: BBV en Vpb - aleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze basiscursus Grondexploitatie: BBV en Vpb geeft u inzicht in de effecten van de wet Vpb en richtlijnen BBV op uw grondbedrijf nu en de komende jaren.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Toerisme, recreatie en ruimte
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Toerisme, recreatie en ruimte wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Meer informatie >
VTH en landelijke handhavingsstrategie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop VTH en landelijke handhavingsstrategie maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Meer informatie >
Aanpak leegstand platteland - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Aanpak leegstand platteland geeft inzicht in de problematiek van leegstand op het platteland en ideeën voor methoden en praktische aanpak hiervan.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen
Locatie nader te bepalen
In de workshop 'De Omgevingswet: participatie als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen' wordt nader ingegaan op deze wijzigingen en gaan we, samen met de deelnemers, op zoek naar handvatten en werkwijzen die straks het verschil kunnen maken.
Meer informatie >
BAG en BGT - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.
Meer informatie >
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de praktijk en juridisch - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus is een unieke mix van (juridische) actualiteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Na deze dag kent u alle actuele trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de hand van: (juridische) feiten, cijfers en recente arbeidsrechtspraak.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
Locatie nader te bepalen
Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Basis Milieu voor bouwmensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse basiscursus Milieu voor bouwmensen geeft in kort bestek de systematiek van de milieuregelgeving van belang voor de bouwkant.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Parkeren in het Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed- alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Aan de slag met het VN-verdrag: weet u wat u moet doen? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan binnen het sociaal domein met het VN-verdrag en de implementatie ervan in lokaal beleid.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Kwaliteitsmanagement in het sociaal domein
Locatie nader te bepalen
Deze workshop biedt u snel en gestructureerd kennis aan met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten en hoe deze taak als directe kans gezien moet worden om de kwaliteit van ondersteuning positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op het belang van integraal kwaliteitsmanagement waar Toezicht een onderdeel vanuit maakt.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Beleid en regelgeving van de Detailhandel - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Beleid en regelgeving van de detailhandel biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht.
Meer informatie >
Eigen kracht en sociale netwerkstrategie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
De workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie neemt je mee langs de vragen en dilemma’s die opdoemen bij de termen ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ in het sociaal domein.
Meer informatie >
Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking leert u hoe u deze doelgroep herkent en de juiste ondersteuning kan bieden. We combineren theorie met praktijk.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 5-daagse basiscursus geeft u als vergunningverlener of handhaver inzicht in alle aspecten van het omgevingsrecht in brede zin.
Meer informatie >
Een dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In de workshop ‘dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig’ krijgt u concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met de vorming van een dementievriendelijke gemeenschap. Ook laten we zien hoe u de effecten inzichtelijk kunt maken.
Meer informatie >
Begrijpelijke taal in de financiële sector - - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Begrijpelijk informeren in de fianciële sector beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in het belang van begrijpelijke informatie en dit vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen.
Meer informatie >
Omgevingsplan (milieu)thema’s
Locatie nader te bepalen
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze 1-daagse training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn
Locatie nader te bepalen
De opmars van technologieën zoals blockchain, eHealth en robotica is volop gaande. Hoe kan het sociaal domein slimmer gebruik maken van deze technologieën? Wat kunnen deze technologische innovaties betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties?
Meer informatie >
Normalisering rechtspositie ambtenaren
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren wordt ingegaan op zowel het (huidige) ambtenarenrecht als op het arbeidsrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat.
Meer informatie >
Doorwerking Awb in omgevingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus brengt u fundamentele normen van de Algemene wet bestuursrecht bij in relatie tot het omgevingsrecht en de Omgevingswet.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet - alleen nog als incompany
Locatie nader te bepalen
De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Meer informatie >
Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen is gericht op hoe je als waterschapsmedewerker het waterbelang in de omgevingsvisie en omgevingsplan het beste kunt borgen.
Meer informatie >
Asbestdaken – het heden, het verleden en de toekomst - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Asbestdaken geeft u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, juridische uitdagingen en een vooruitblik op het asbestdakenverbod.
Meer informatie >
Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.
Meer informatie >
Informele aanpak van geschillen - alleen nog als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Informele Aanpak in het sociaal domein wordt u bijgepraat over de achtergrond van de informele aanpak en de manieren om hieraan vorm te geven.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Seminar Opsporen Bijstandsfraude
Locatie nader te bepalen
Gemeenten zijn volop aan het experimenteren met methoden en middelen om bijstandsfraudeurs beter in beeld te krijgen. Met regelmaat worden zij daarbij teruggefloten door de bestuursrechter. We praten je bij over trens en ontwikkelingen.
Meer informatie >
Bodemenergie in de energietransitie
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Bodemenergie in de energietransitie geeft inzicht in welke bijdrage bodem-energie kan leveren aan duurzaamheidsambities, waarbij wordt ingegaan op de verschil-lende vormen, de aandachtspunten en tools en de rol van de overheid.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaamheid en energie
Locatie nader te bepalen
De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie
Meer informatie >
Kruimelregeling
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Kruimelregeling geeft duiding aan de stroom van uitspraken die maar blijft loskomen, waarbij de actualiteit centraal staat.
Meer informatie >
Handhaving natuurwetgeving
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >