1-daagse cursus


Detailhandel en ruimtelijke ordening - alleen als incompany


 • Voor beleidsmedewerkers, adviseurs in RO en EZ, ontwikkelaars, makelaars etc.
 • Over centrumgebieden, supermarkten, perifere en verspreide detailhandel.
 • Alle sturingsinstrumenten op een rij: juridisch-planologisch en uitvoering
 • Vertaling naar beleid, ruimtelijke plannen en uitvoeringsprogramma
 • Actuele ontwikkelingen: terugdringen plancapaciteit i.r.t. voorzienbaarheid, doorwerking Dienstenrichtlijn (uitspraak Appingedam) en transformaties naar horeca en wonen.
 • Uitvoering in de praktijk: hoe kan een gemeente faciliteren, aanjagen en verbinden?

Aanleiding

Onder invloed van economische ontwikkelingen en veranderd consumentengedrag zijn centrumgebieden en de retailsector de laatste jaren drastisch veranderd. Consumenten zijn veeleisender, mobieler en schakelen continue tussen fysiek en online winkelen. Beleving, service en gemak staan voorop. Bekende winkelketens zijn verdwenen, terwijl horeca in opmars is. Met het aantrekken van de economie komen nieuwe detailhandelsplannen weer los. Maar veel winkelgebieden kampen nog met leegstand of een overschot aan plancapaciteit. Tegelijkertijd zijn transformaties naar woningen vaak gewenst.

Om te kunnen sturen op deze ontwikkelingen is voor gemeenten een integraal retailbeleid (detailhandel, dienstverlening én horeca) van belang, waarin duidelijke keuzes worden gemaakt waar welke functie wenselijk is en waar niet. Vervolgens is een vertaling nodig van dit beleid naar ruimtelijke plannen en naar een uitvoeringsprogramma. Hierbij is een goede verbinding tussen RO en EZ noodzakelijk, aan beide aspecten wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden handvatten geboden om retailontwikkelingen in een gemeente aan te jagen of juist te voorkomen. Door middel van beleid en de ruimtelijke vertaling hiervan, maar ook door een uitvoeringsprogramma en samenwerking in retailgebieden. Voor niet-ambtenaren wordt inzicht geboden in de afwegingen die gemeenten maken ten aanzien van ingediende initiatieven en de achterliggende processen, alsmede de wijze waarop hier mogelijk invloed op uitgeoefend kan worden. Vragen die hierbij onder andere aan de orde komen zijn:
 • Hoe keuzes te maken tussen winkelgebieden?
 • Supermarkten alleen in centrumgebieden of toch perifeer toestaan?
 • In welke mate kunnen nog brancheringsregels opgelegd worden?
 • In welke mate horeca en woningen toestaan in winkelgebieden?
 • Hoe zijn gewenste transformaties van de grond te krijgen?

De mogelijke instrumenten die u ter beschikking staan komen voorbij. Er wordt zowel ingegaan op de juridisch-planologische instrumenten als op uitvoeringsinstrumenten, zoals ondernemers-fondsen, centrummanagement, aanjaagsubsidies en samenwerking met stakeholders. Dit alles wordt op heldere wijze gepresenteerd met veel praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers en adviseurs binnen ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij belangenorganisaties.

Programma

Trends en ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen in retail, consumentengedrag en maatschappelijke trends
 • Ontwikkelingen naar gebiedstype, schaal en branche (hoofdcentra versus wijk- en buurtcentra, landelijk versus hoogstedelijk, supermarkten, perifere en verspreide detail-handel).

Sturen op retailontwikkelingen / wettelijk en beleidsmatig kader

 • Beleidsmatige afstemming tussen winkelgebieden: de juiste functie op de juiste plek
 • Instrumentarium (huidig en toekomst (Omgevingswet))
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Dienstenrichtlijn (met name mogelijkheden om te sturen op branchering in licht van re-cente uitspraak Appingedam).

Compact maken van retailgebieden

 • Beleidsafwegingen
 • Reduceren van plancapaciteit i.r.t. creëren van voorzienbaarheid (vanuit risico op plan-schade)
 • Gebiedsprofilering
 • Transformeren van panden / gebieden (inzet van instrumenten)

Samenwerken & verbinden

 • Retailgebieden aansturen als een bedrijf
 • Ondernemersfondsen, waaronder BIZ (bedrijven investeringszone)
 • Stakeholders activeren

Uitvoering in de praktijk

 • Leegstandsbestrijding en acquisitie
 • Promotie en branding
 • Inrichting en uitstraling
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • Specifieke aandacht voor centrumgebieden en perifere detailhandel

Docenten

Wanda Blommensteijn
Adviseur omgevingsrecht bij BRO
 
Wanda heeft ruim 10 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Zij opereert met name op het snijvlak van ruimtelijke ordening en retail en heeft al voor verschillende opdrachtgevers (overheid, commerciële partijen, Kamer van Koophandel) geadviseerd over de mogelijkheden om te kunnen sturen op detailhandelsontwikkelingen.
 
Geri Wijnen
Adviseur Retail & Stedelijke ontwikkeling bij BRO
 
Geri adviseert door het hele land gemeenten en ondernemers over retailontwikkelingen, centrumgebieden, beleid en uitvoering. Ook doet zij veel ruimtelijk-functioneel onderzoek voor ontwikkelende partijen in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Daarnaast is zij als expert verbonden aan Platform De Nieuwe Winkelstraat.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55
NRVT Nederlands Register voor Taxateurs55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl