1-daagse cursus

€ 595,-

Update handhaving omgevingsrecht

17 maart 2022

Utrecht

 • Juridische aspecten handhaving
 • Alle relevante rechtspraak op een rij
 • Praktische insteek
 • Cursusopbouw volgens juridische procedure
 • Ook eigen praktijkcases inbrengen
 • In samenwerking met Tonnaer, adviseurs in Omgevingsrecht

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd wordt is het vaak de last onder dwangsom die als instrument gebruikt wordt. Maar daarmee alleen ben je er niet. Ook andere zaken moeten juridisch kloppen. Anders ga je onderuit bij de rechter.

Veel juristen zijn echter het overzicht kwijtgeraakt of kunnen niet alles meer bijhouden:
 • waar vind ik ook alweer wat?
 • welke praktische stappen moet ik nu zetten?
 • wanneer zet ik nu welk instrument in?
 • wat is de laatste jurisprudentie?
 • welke ontwikkelingen komen er nog aan?

Dan gaat het niet om de basis, die kent u, maar om update en opfrissen, weer alles op een rijtje krijgen met veel praktijkvoorbeelden.


Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht).

Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt.

Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen


Eigen praktijkcase inbrengen

De cursus moet aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. U kunt ook uw eigen (fictieve) praktijkcasus vooraf voorleggen aan de docenten. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Maar ook tijdens de dag kunt u nog uw casus inbrengen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ervaren juridische handhavers en administratief-juridische medewerkers handhaving. Zij zijn werkzaam bij overheden (gemeenten, provincies, RUD’s, rijksinspecties).
Verder is de cursus interessant voor advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus.

Programma

Introductie
 • Doel en opbouw van de cursus
 • Wat is het doel van bestuursrechtelijke handhaving?
 • Waarom is bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk?

Wie is bevoegd om handhavend op te treden? 

Wanneer kan een bevoegd bestuursorgaan handhavend optreden?

 • Wat is een overtreding?
 • Wie controleert of sprake is van een overtreding?
 • Begrip toezichthouder
 • Verplichtingen en bevoegdheden toezichthouder
 • Verzoek om handhaving (kwalificatie + beslistermijn)
 • Aandachtspunten bij het afhandelen van verzoeken om handhaving
 • Verzoeken om handhaving jegens het bestuursorgaan

Wie is de overtreder?

 • Adressering
 • Meerdere overtreders
 • De macht om de overtreding te beëindigen

Is een bevoegd bestuursorgaan verplicht om op te treden tegen een overtreding?

 • Beginselplicht tot handhaving
  • Uitzonderingen op de beginselplicht
  • Concreet zich op legalisering / onderzoeken legalisatiemogelijkheden
  • Optreden onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen
 • Jurisprudentie precisering beginselplicht
 • Belangen die voor handhaving kunnen pleiten
 • Belangen die tegen handhaving kunnen pleiten

Wat is gedogen?

 • Wanneer kan een overtreding worden gedoogd?

Handhaven na lange tijd?

  De handhavingsprocedure

  • Voorbeeld geven van driestappenplan (waarschuwing, vooraankondiging, besluit)
  • Rol artikel 4:8 Awb benoemen
  • Aangeven wanneer toepassing artikel 4:8 Awb achterwege kan worden gelaten
  • De besluitvormingsfase: waaraan moet een handhavingsbesluit voldoen?

  De last onder bestuursdwang

  • Definitie
  • Aard en inhoud last onder bestuursdwang
   • Overtreding
   • Te treffen maatregelen
   • Begunstigingstermijn
   • Aanzeggen kostenverhaal
   • Spoedeisende gevallen
  • Tenuitvoerlegging bestuursdwangbesluit
   • De wijze van uitvoering
  • Bevoegdheden bij toepassen bestuursdwang
   • Betreden van plaatsen
   • Verzegeling
   • Meevoeren en opslaan van zaken
   • Verkoop, overdracht en vernietiging meegevoerde zaken

  De last onder dwangsom

  • Definitie
  • Verplichting tot betaling
  • Overtreding
  • Inhoud last
  • Begunstigingstermijn
  • Aanzeggen kostenverhaal
  • Hoogte en modaliteit dwangsom
  • Invordering van verbeurde dwangsommen

  Kort: Bezwaar en beroep

  • Invloed gewijzigde omstandigheden / nieuwe feiten
  • De mogelijkheid van legalisatie
  • Verandering van inzicht en / of omstandigheden
  • Soorten procedures
  • Schadevergoedingen

  Door de hele cursus: bespreking voorbeelden uit de praktijk

  Docenten

  Ronald Bloemsma
  Zelfstandig trainer
   
  Ronald is zelfstandig trainer en tevens mediator. Op dit moment is hij werkzaam als teamleider interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht bij de provincie Noord-Brabant. Hij maakt graag gebruik van klare taal en is voorstander van een resultaatgerichte aanpak die draagvlak heeft bij het bestuur en ook juridisch houdbaar is bij de rechter.
   
  Michael Graafhuis
  Juridisch adviseur, Gemeente Sittard-Geleen
   
  Michael houdt zich als juridisch adviseur vrijwel uitsluitend bezig met het adviseren en procederen op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Momenteel is Michael werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen. Daar adviseert hij over de handhaving van APV-, RO-, bouw- en milieuzaken.In zijn werk streeft Michael altijd naar een doelgerichte, praktische en creatieve aanpak.
   

  Materiaal

  •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  •  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.


  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren55

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 17 maart 2022
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 595,-
  • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
   •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
   •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

  Aanmelden

  Referenties
  Prima cursus, zeer veel info en vakkundige antwoorden, voor herhaling vatbaar

  Erg goede leraren! Pluim waard.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Ronald Koppers
  Ronald Koppers
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl