1-daagse cursus

€ 795,-

Participatie en Omgevingswet

26 november 2024

Utrecht
 • Rollen initiatiefnemer, omgeving en overheid
 • Betere plannen en meer draagvlak
 • Kwaliteitsborging van interactie
 • Praktijkcasus 

 

Inleiding

In de Omgevingswet speelt participatie een essentiële rol. De wet biedt ruimte voor initiatiefnemers, maar legt ook plichten bij hen neer. Participatie, het betrekken van de omgeving bij planontwikkeling, is er daar één van.

Inhoud

Het tijdig betrekken van belanghebbenden door initiatiefnemers en gemeenten levert betere plannen en meer draagvlak op. Participatie is volgens de Omgevingswet maatwerk. Hoe organiseer je dan betekenisvolle participatie? Hoe ga je om met verschillen in kennisniveau? Hoe breng je tegenstrijdige belangen in balans? Hoe zorg je voor eenduidige uitkomsten als meer mensen meepraten? En wat is daarbij de rol van de initiatiefnemer, de omgeving en de overheid?

De cursus geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen. We benaderen participatie vanuit de verschillende rollen die betrokken partijen onder de nieuwe wet hebben. En we bieden de gelegenheid de inzichten toe te passen op een eigen casus. Daarmee kun je participatie nu al succesvol inzetten in jouw projecten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden. Het integrale karakter van de Omgevingswet maakt de cursus interessant voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt: initiatiefnemers en belangenvertegenwoordigers, beleidsontwikkelaars en -medewerkers, omgevingsmanagers en communicatie­professionals, zakelijke adviseurs en bestuursassistenten als ook bestuurders en politici.

Programma

 • Participatie als maatschappelijke trend
  • Frustratie top-7
  • Van top-down naar bottom-up en coproductie
  • Ontwikkeling van participatie
  • Behoeften van de samenleving 
 • Participatie in de Omgevingswet
  • Juridische verankering
  • Verschillen en overeenkomsten met huidige praktijk
  • Ruimte voor maatwerk  
 • Participatie als gezamenlijke opgave
  • Rollen en taakverdeling
  • Posities en belangen van betrokken partijen
  • Eisen aan het participatieproces 
 • Participatie als ontwikkeltool
  • Instrumentarium Omgevingswet
  •  Instrumenten voor participatie: van social media tot pop-up event
 • Workshop: participatie in de praktijk

Docenten

Gerwin Gabry
Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons
 
Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.
 
Eric Vink
Senioradviseur Participatie bij Maatschap voor Communicatie
Eric is een ervaren begeleider van participatieprocessen in de fysieke leefomgeving. Hij is goed ingevoerd in de consequenties van de Omgevingswet op de participatie- en communicatiepraktijk. Naast zijn projectenwerk adviseert hij bestuurders over hoe de samenleving beter te betrekken bij schurende maatschappelijke onderwerpen. Voor de communicatieberoepsvereniging organiseerde hij een symposium over participatie onder de Omgevingswet.   Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus  

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.  

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

Aanmelden

Referenties
Kundige docenten. Veel ruimte voor vragen en inbreng. Zeer inspirerend.

Fijne uitleg, goede organisatie

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103