Leergang

€ 3.650,-

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

15, 29 maart, 12, 26 april, 17, 31 mei, 14, 28 juni, 5 juli 2022

Amersfoort
 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.  

 

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inleiding

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond, maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s. Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt.

 

Inhoud

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de recente grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is aan de orde. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er en wat is de inhoud vanuit de planeconomie?

Dat vergt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering vanuit financiële bril, adequaat te kunnen bejegenen.

Kortom, we reiken aan:

 • De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
 • Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
 • Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.

Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt (mits voldoende aanwezig) afgesloten met een certificaat.

Programma

Het programma bestaat uit 9 dagen (18 dagdelen) die globaal met een 14-daags ritme worden aangeboden. De onderwerpen in de dagdelen zijn:
1. De arena van grondzaken
2. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen
3. Ruimtegebruik in de grondexploitatie
4. De kosten in de grondexploitatie
5. De opbrengsten in de grondexploitatie
6. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen (vervolg)
7. De inkoop van grondposities
8. Vaardigheidstraining rapporteren eerste en tweede deel
9. Inspiratie verbinding planeconomie met duurzaamheid
10. Rol van de planeconoom bij ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
11. Vastgoed rekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
12. Planeconomische input/analyse van overeenkomsten
13. Risicodetectie, risicoverkleining, kansdetectie
14. Kostenverhaal onder (nu) Wro en (straks) Omgevingswet
15. Rol van en aanpak bij marktpartijen
16. Fiscaliteit bij gebiedsontwikkeling

Docenten

Peter van Haasteren
Adviseur Grondzaken voor de gemeente Rotterdam en bestuurder bij Orbiters
Peter is als (ex) adviseur grondbeleid betrokken bij de financiële regie op gebiedsontwikkelingen. De laatste 18 jaar voor de gemeente Rotterdam. Hij heeft een brede kijk op grondbeleid en is als hoofd planeconomie van Rotterdam betrokken geweest voor de opleiding van planeconomen. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Stichting Orbiters waar gewerkt wordt aan het geven van Leergangen op het gebied van planeconomie, financiële regie en overheidsvastgoed.
 
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
De kerndocent van deze leergang is mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen. Ines is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Carola Schloffer
Planeconoom bij  de gemeente Apeldoorn
Ervaren gebieds-/planeconoom voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Bij voorkeur betrokken bij het hele proces van strategische planvorming tot realisatie. Ik ken het proces zowel vanuit het gemeentelijk, adviseurs- en ontwikkelaarsoogpunt. Veel ervaring met verschillende samenwerkingsvormen voor stedelijke gebiedsontwikkeling en strategische onderhandelingen. Daarnaast ervaring en veel kennis van alle facetten van het grondbeleid en kostenverhaal en de daarbij horende wetgeving. Fan van stedelijke herverkaveling. Sparring partner op het snijvlak van financiële en juridische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Myrthe Hinskens
Fiscaal adviseur bij EY
Myrthe is belastingadviseur bij EY Belastingadviseurs. Zij heeft een focus op de btw en overdrachtsbelasting bij instellingen in de (semi)publieke sector. Zij helpt klanten met fiscale vraagstukken, vaak vastgoedgerelateerde vraagstukken. De wirwar aan (ingewikkelde) fiscale wet- en regelgeving weet zij op een begrijpelijke manier uit te leggen en toe te passen.
 
Arnoud Ashouwer MCD
Teammanager grondzaken bij de gemeente Kampen
Arnoud is docent, adviseur en coach op het gebied van grondbeleid, grondzaken en gebiedsontwikkeling. Tot 1 januari 2021 heeft diverse management functies vervuld bij gemeentelijke vastgoedafdelingen. Zijn ervaring en deskundigheid spitst zich toe op grondbeleid, grondbeleidinstrumenten, plan- en gebiedseconomie, kostenverhaal, publiek private samenwerking en gemeentelijk vastgoedbeheer.
John Westrik
Ruimtegebruikdeskundige associate professor bij Universiteit Delft
 
Radboud Ammerlaan
Projectmanager bij Geovalue Grondzaken
Herstructurering van vastgoed en stedelijk gebied, als duurzame aanjager voor de realisatie van een maatschappelijke plus.
 
Erik de Leve
Specialist Woningmarkt/Senior Adviseur bij Stec groep
Erik adviseert alle lagen van de overheid (van ministeries tot gemeenten) en marktpartijen zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Hij is betrokken bij zowel beleidsvragen als vraagstukken op het niveau van project(locaties) en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor gebruikt hij zijn brede kennis over en ervaring met de woningmarkt, financiële modellen, grondexploitaties en marktwaardering van gronden en vastgoed.
 
Chantal Robbe
Adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat
 
Docentprofiel met cartaID 16038 niet gevonden.
Janneska Spoelman
Eigenaar, onderzoeker en architect bij Buro JA
 
Docentprofiel met cartaID 16039 niet gevonden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 45 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4545

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 15, 29 maart, 12, 26 april, 17, 31 mei, 14, 28 juni, 5 juli 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 3.650,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Waardevolle leergang waarbij alle benodigde vakinhoudelijke kennis planeconomie met de actualiteiten van nu aan bod zijn gekomen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl