1-daagse cursus

€ 595,-

Basiscursus Afvalstoffenrecht

21 april 2022

Utrecht

Met deze basiscursus bent u in één dag volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht. 

 • Alle relevante jurisprudentie op een rij
 • Europese invloeden
 • Afvalstof - grondstof
 • Bijproducten en End-Of-Waste criteria
 • Hoofdstuk 10 Afvalstoffen Wm en LAP
 • Afvalstoffen en inrichtingen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht:
 • de Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in maart 2011 in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geïmplementeerd
 • het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2011 uitgebreid met tal van inrichtingen uit de afvalbranche; met het in werking treden van de Wabo in oktober 2010 was er voor vergunningen voor afvalstoffeninrichtingen al het nodige veranderd.
 • de constante stroom interessante jurisprudentie zorgt voor nieuwe inzichten over de vraag of een stof moet worden aangemerkt als grondstof dan wel afvalstof.
 • De komst van de Omgevingswet: deze leidt niet echt tot inhoudelijke wijzigingen, wel een aantal procedurele. 


Doelstelling en resultaat

In één dag bent u volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Na afloop:
 • kunt u uw weg vinden in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer, het Landelijk
 • AfvalbeheerPlan (LAP) en aanverwante regelgeving
 • heeft u inzicht in de van belangzijnde Europese regelgeving, zoals de EVOA (voor export van afvalstoffen) en de EURAL (afvalstoffenlijst)
 • kent u de belangrijkste begrippen en beginselen uit het afvalstoffenrecht, zoals o.a. de voorkeursvolgorde voor afvalstoffen' (afvalhiërarchie), acceptatie en doelmatig beheer
 • kent u de criteria welke van belang zijn bij het vaststellen of een stof moet worden aangemerkt als afvalstof, bijproduct of "einde-afval"stof
 • weet u het verschil tussen 'nuttige toepassing' en 'verwijdering' van afvalstoffen
 • kent u het onderscheid tussen een werk in de zin van het Besluit bodemkwaliteit en een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
 • kunt u beoordelen of een activiteit geschaard moet worden onder het Besluit milieueffectrapportage en als gevolg daarvan een MER of m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd
 • weet u hoe u aan de hand van de regelgeving of de activiteit onder het Activiteitenbesluit valt, of een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is, of dat er een vergunning moet worden verleend
 • weet u welke BBT-documenten relevant zijn bij de beoordeling en hoe deze in vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften kunnen worden vertaald
 • bent u op de hoogte van actuele relevante jurisprudentie op het terrein van het afvalstoffenrecht
 • weet u de consequenties van de Omgevingswet op het afvalstoffenrecht.


Doelgroep

Deze basiscursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het afvalstoffenveld. Dit kunnen zijn:
 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu
 • beleidsmedewerkers afval
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers bij (afvalverwerkings)bedrijven

Programma

Inleiding op de cursus
 • Toelichting op afvalbranche in Nederland (over wat voor een bedrijven gaat het?)
 • Afvalstoffenrecht in historische context
 • Cijfers en trends
 • Uitgangspunten afvalstoffenrecht
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Europese invloed op het nationale afvalstoffenrecht

 • Kaderrichtlijnafvalstoffen
 • Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (EVOA)
 • Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

Het begrip afvalstof

 • relevantie van het onderscheid tussen afvalstof en grondstof
 • het begrip'ontdoen van'
 • afvalstof-grondstofcriteria
 • beslisboom om te bepalen of er sprake is van een afvalstof
 • Europese en nationale jurisprudentie
 • Praktijkvoorbeelden en casus

Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
 • Belangrijkste definities en begrippen uit het afvalstoffenrecht (doelmatig beheer, voorkeursvolgorde/afvalhiërarchie, stortverboden, vrijstellingen etc.)
 • Gevaarlijk afval of niet?
 • Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering
 • Productbesluiten m.b.t. inzameling en recycling (autowrakken, elektronische apparatuur etc.)
 • Zorgplicht artikel 10.1 Wet milieubeheer
 • Besluit melden afvalstoffen
 • Besluit inzamelen afvalstoffen

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

 • Toepassingsgebied
 • Status en doorwerking
 • Wegwijs in het beleidskader
 • Sectorplannen voor afvalstromen
 • Het begrip "minimumstandaard"
 • Jurisprudentie

Afval en inrichtingen

 • Korte introductie begrip 'inrichting'
 • Onderscheid vergunningplicht (Wabo) en Activiteitenbesluit
 • M.e.r.-plicht of beoordelingsplicht voor afvalinrichtingen
 • Capaciteitsberekening en bevoegd gezag
 • Maatwerkvoorschriften bij inrichtingen onder Activiteitenbesluit
 • Toepassen beste beschikbare technieken (BBT) en de vertaling naar vergunningvoorschriften
 • Jurisprudentie

In de cursus wordt geoefend met een aantal praktijkcases. Desgewenst kun u van tevoren ook zelf een casus inbrengen.

Docenten

Peter-Arjen Boers
Senior adviseur / gerechtelijke deskundige bij de STAB
 
Peter-Arjen Boers is senior adviseur bij de STAB op het gebied van het omgevingsrecht. Zijn specialismen zijn onder andere afvalstoffen en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij sinds 2016 docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij de website over afvalstoffenrecht bij. ​
 
Tjeerd van der Meulen
Management, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
Tjeerd van der Meulen was tot 2017 senior adviseur bij de STAB waar hij adviseerde op het gebied van omgevingsrecht. Hij is specialist op het gebied van afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Sinds 2017 is hij toegetreden tot het Management Team van de STAB.
 

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 21 april 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
De cursus was logisch opgebouwd. Heldere voorbeelden en er was voldoende ruimte tot het stellen van vragen.

Goede leerzame cursus, prettige docent, heeft veel kennis van zaken.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl