1-daagse cursus

€ 595,-

Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet

23 maart 2022

Utrecht
 • Strategisch omgaan met het instrument van onteigening en het gemeentelijk voorkeursrecht
 • Het opbouwen van een KB-proof onteigeningsdossier
 • Het voeren van zorgvuldig en op resultaatgericht minnelijk overleg
 • Goed begrip van uitgangspunten voor schadeloosstelling
 • Actualiteiten onteigening
 • Onteigening in de Omgevingswet
 • Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocaten

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Onteigening is de belangrijkste stok achter de deur voor overheden om projecten te realiseren. Een belangrijke vereiste voor onteigening en een gedoogplicht is dat er zorgvuldig minnelijk overleg wordt gevoerd. Hoewel verweren over het minnelijk overleg zelden slagen is bij grondeigenaren vaak oprecht sprake van het gevoel dat niet serieus naar hun visie op de schade wordt geluisterd. Door een goede regie van het minnelijk overleg vangt de overheid een groot deel van de potentiele bezwaarmakers af. De laatste jaren is er de nodige rechtspraak geweest over de vraag of een waterschap of netbeheerder een gedoogplicht mag opleggen, of dat de belangen van de rechthebbenden onteigening vorderen. Als die keuze kritisch is vraagt dat een zorgvuldige insteek van het minnelijk overleg.

De overheid laat het minnelijk overleg vaak over aan deskundige externe taxateurs en adviseurs. Dat neemt niet weg dat het van belang is dat de medewerkers van de overheid zelf ook goed begrip hebben van de uitgangspunten voor een volledige schadeloosstelling.

Het schadeloosstellingsrecht is vitaal en in beweging. Een goed voorbeeld is het eliminatiebeginsel dat de afgelopen vijf jaar een drastische ontwikkeling heeft doorgemaakt en waarover de Hoge Raad op 15 januari 2016 duidelijke arresten heeft gewezen. Ook in het kader van constructief en resultaatgericht minnelijk overleg is het van groot belang om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en zo een goede en kritische sparring partner te zijn van uw externe adviseur.

Tenslotte is het de vraag of wij nog lang zullen doorgaan met onteigening op de huidige manier. De Omgevingswet zal leiden tot een ingrijpende aanpassing van de procedure tot het verkrijgen van een onteigeningstitel.

Inhoud en resultaat

In deze cursus combineren wij het bijbrengen van de basisbeginselen met het zoeken van diepgang en discussie. Wij geven u tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier zodat de weg naar het Koninklijk Besluit ‘soepel’ verloopt. Wij praten u bij over de recente ontwikkelingen in het schadeloosstellingsrecht en over de verhouding tussen de gedoogplicht (Belemmeringenwet privaatrecht en Waterwet) en onteigening. We nemen ook het praktisch nut van het voorkeursrecht met u door. We besteden ook afzonderlijk aandacht aan de wijze waarop grondeigendom en onteigening zullen worden geregeld in de Omgevingswet.

Het doel is dat u:
 • in staat bent om strategisch om te gaan met de verschillende beschikbare grondbeleidinstrumenten,
 • dat u goede regie heeft over het minnelijk overleg en de administratieve onteigeningsprocedure en
 • dat u ‘op niveau’ kunt meedenken met uw taxateur.
Uiteraard is er ruimte voor discussie en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Juristen bij juridische afdelingen en afdelingen ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en waterschappen.
 • Advocaten
 • Juridische adviseurs
 • Rentmeesters en taxateurs/ makelaars
 • Medewerkers rechtsbijstandsverzekeraars
 • Adviesbureaus

Programma

Strategie, dossieropbouw, minnelijk overleg
 • In planologische spoor al aandacht voor onteigening
 • Wel of geen voorkeursrecht gemeenten?
 • Gedoogplicht of onteigening?
 • Opbouwen dossier en daaraan te stellen eisen
 • Minnelijk overleg: hoe vaak, met wie, waarover?
 • Regie over beroepen op zelfrealisatie
 • Verloop procedures
Grondeigendom en onteigening in de Omgevingswet
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Bereik en belangrijkste wijzigingen
 • Tips voor de praktijk
Taxeren en schadeloosstelling
 • Taxatiemethods
 • Schadeloosstelling bij gedoogplicht en bij onteigening
 • Beginselen van egalisatie en eliminatie
 • Bijzondere (on)geschiktheid en bodembestanddelen
 • Voorstroken
 • Waardevermindering overblijvende
 • Inkomensschade en bijkomende schade
 • Schade van derden (huurders, pachters en zakelijk gerechtigden)
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten

Joske Hagelaars
advocaat bij Dirkzwager
 
Joske is sinds 2013 advocaat bij Dirkzwager, waar hij zich met name bezig houdt met overheidsaansprakelijkheid in het algemeen en op onteigening, gedoogplichten en planschade in het bijzonder. Joske heeft een advies- en procespraktijk en publiceert met regelmaat over deze onderwerpen in verschillende vakbladen.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66
NOVA66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 23 maart 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Joske wist geduldig en met vaste hand de cursisten door deze complexe materie heen te loodsen.

Zeer goede cursus, met een uitstekende docent

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl