1-daagse cursus

€ 645,-

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

22 november 2023
6 februari 2024

Utrecht
Utrecht
 • Specifiek gericht op consequenties voor de omgevingsvergunning
 • Wijzigingen t.o.v. huidige systematiek in de Wabo
 • Fundamentele en inhoudelijke aspecten
 • Procedurele aspecten en rechtsbescherming
 • Alle ins en outs in één dag

Inleiding

Met het verschijnen van de invoeringswet worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker. De systematiek van het stelsel van de omgevingsvergunning uit de Wabo wordt deels nog gevolgd, maar er zijn zeker wel wat veranderingen:
 • vergunningplichtige-, vergunningvrije- en meldingsplichtige activiteiten
 • Knip vergunning: omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit (technisch)
 • Geen onlosmakelijke samenhang
 • Geen vergunning van rechtswege
 • Nieuwe termijnen
 • Geen inrichtingen meer, maar milieubelastende activiteiten
 • Etc.
U moet als vergunningverlener, handhaver en jurist op de hoogte zijn van deze wijzigingen om uw werk goed te kunnen uitvoeren.


Inhoud en resultaat

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf. Dan gaat het om:
 • Fundamentele aspecten
 • Inhoudelijke aspecten
 • Procedurele aspecten en rechtsbescherming
Na deze dag heeft u goed overzicht van het nieuwe stelsel en de uitvoering hiervan in de praktijk.

Dat betekent overigens nog niet dat alles al duidelijk is. De Invoeringswet is al verschenen, maar het Invoeringsbesluit is er nog niet. Daarin worden belangrijke punten inhoudelijk vastgesteld:
 • Welke activiteiten (m.n. bouwen) worden vergunningplichtig, meldingsplichtig en vergunningvrij?
 • Wat is precies het toetsingskader voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen?
 • Idem voor een omgevingsvergunning waarbij van het omgevingsplan wordt afgeweken.
Er zijn uiteraard wel aannames te maken hoe deze gaan luiden en deze worden ook besproken in de cursus, maar een voorbehoud moet dus wel gemaakt moeten worden.

Het grootste deel van de systematiek is echter al duidelijk. Alle ins en outs hiervan worden besproken in de cursus.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor een ieder die met de omgevingsvergunning te maken heeft en krijgt. Dit zijn:
 • vergunningverleners
 • handhavers
 • uitvoeringsjuristen
 • medewerkers bezwaar en beroep
 • front office medewerkers
Zij zijn werkzaam bij de overheid (met name bij gemeenten en omgevingsdiensten).

Daarnaast is de cursus ook interessant voor bedrijven die vergunningen aanvragen zoals ingenieursbureaus en aannemers en de dienstverleners zoals adviesbureaus en advocatuur.

Programma

Inleiding Omgevingswet

 • Aanleiding en doeleinden
 • Plaats in bestuursrecht
 • Gefaseerde opzet
 • Uitvoering, invoering, implementatie en Inwerkingtreding
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Overzicht kerninstrumenten (visies e.d.)
 • Werking van het nieuwe stelsel
 • Begrippen ‘fysieke leefomgeving’ en ‘gebruiksruimte’
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding

 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering

Procedurele aspecten en rechtsbescherming

 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures

Docenten

Wico Ankersmit
Directeur, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
 
Wico weet als geen ander in Nederland welke informatiebehoefte er is onder bouwmedewerkers door zijn vele contacten met gemeenten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de wetgeving, waar BWT mee te maken krijgt, zoals kwaliteitsborging en de Omgevingswet.
 
Docentprofiel met cartaID 29872 niet gevonden.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66
BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 22 november 2023 | 6 februari 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht | Utrecht
 • € 645,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee 

Aanmelden

Referenties

Zeer informatief, praktisch, helder, nuttig en leerzaam.

De cursus was zeer leerzaam en fijn uitgelegd. 

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Berghauser Pont Academy via 020-8200908 of via academy@berghauserpont.nl