Middagcursus


Toekennen van maatwerkvoorzieningen - alleen als incompany


 • Afbakening met voorliggende voorzieningen (verhouding met Zvw/Wlz/algemene voorzieningen)
 • Vormgeving van het toegangsproces
 • Het 5-stappenplan 
 • Beoordelen van de aanvraag en de begrippen eigen kracht, mantelzorg etc.
 • Vastleggen van de toegekende voorziening
 • Het delen van persoonsgegevens
 • Bezwaar en beroep


Inleiding

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voor het bieden van noodzakelijke jeugdhulp. In gevallen waarin een burger niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, met hulp van anderen of een algemene voorziening kan voorzien in de door hem of haar ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid, participatie, het zich handhaven in de samenleving of de thuissituatie dient het college een maatwerkvoorziening te verstrekken om die beperkingen te verminderen of weg te nemen (artikel 2.3.5 Wmo 2015). Het gemeentebestuur is er tevens voor verantwoordelijk om indien de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van een jeugdige onvoldoende zijn, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp te treffen (artikel 2.3 Jeugdwet).

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus doorloopt de docent samen met u het complete proces van het toekennen van een (maatwerk)voorziening en de juridische aspecten daarvan. U leert de afbakening met voorliggende voorzieningen, het beoordelen van de aanvraag en het vastleggen van de toegekende voorziening. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt behandeld en de bezwaar en beroep procedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: beleidsmedewerkers en juristen

Programma

13:00 – 13:30 uur

Ontvangst en registratie

13:30 – 15:00 uur

Blok 1

 • Afbakening met voorliggende voorzieningen (verhouding met Zvw/Wlz/algemene voorzieningen)
 • Vormgeving van het toegangsproces
  • In eigen beheer
  • Op afstand door een derde
  • De betrokkenheid van de aanbieder bij de toegang
 • Beoordelen van de aanvraag en de begrippen eigen kracht, mantelzorg etc.
 • Het 5-stappenplan 

mr. Dennis van Tilborg

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 2

 • Vastleggen van de toegekende voorziening
  • Rol plan van aanpak
  • Indicatieduur
  • Rol van tijd in de indicatie
 • Het delen van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van maatwerkvoorzieningen
 • Bezwaar en beroep

mr. Dennis van Tilborg

Docenten

Dennis van Tilborg
Advocaat en partner bij AKD
 
Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. . Twee pijlers van zijn praktijk betreffen het sociaal domein en toezicht en handhaving. Die twee werkvelden komen samen bij het toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015. Dennis staat in zijn praktijk verschillende gemeenten bij in complexe toezichtstrajecten op aanbieders binnen de Wmo 2015 en kent daarom de dilemma’s die daarbij komen kijken goed.
 
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Momenteel zijn er nog geen referenties beschikbaar voor deze nieuwe cursus.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Bo Bommer
Junior vakredacteur , Berghauser Pont
 
U kunt contact opnemen met Bo via 020 637 5000 of via bo.bommer@berghauserpont.nl