Cursus

€ 1.795,-

Milieueffectrapportage

5, 12, 19 november 2024

Utrecht

Klaar voor de toekomst

 • Consequenties Omgevingswet
 • Participatie wordt steeds belangrijker
 • Ruimte voor maatwerk: hoe richt je de mer-procedure in?
 • Van dikke rapporten naar online documenten met visuals en 3D-animaties
 • Gezondheid, energie en klimaat nu ook thema’s
 • Lessen uit de jurisprudentie rondom milieueffectrapportage. Wat zijn actualiteiten en waar moet je rekening mee houden
 • Basisdag + 2 dagen praktische handvatten, praktijkvoorbeelden, actualiteiten en ontwikkelingen
   

Inleiding

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 35 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De Omgevingswet leidt tot wijzigingen van de mer-kaders.

 • De nieuwe Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor mer.
 • Ook de mer-plicht verandert. Zo is het lijstenstelsel gewijzigd, met gevolgen voor zowel de plan- als de project-mer-plicht.
 • Mer kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
 • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de mer-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
 • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
 • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?
 • Een deel van de bestaande jurisprudentie blijft behouden, maar er wijzigt ook het een en ander. 

Kortom, mer is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit drie dagen die samen, maar ook apart te volgen zijn. Dan gaat het om de basiszaken van milieueffectrapportage: de procedure, tools, proces en regelgeving, maar ook om de belangrijkste ontwikkelingen en trends. Dat betekent dat u meegenomen wordt in de nieuwe regelgeving (Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering
  Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

  Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het mer-instrument in de praktijk kunt toepassen.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

   

  Programma

  Dag 1
  Inleiding en basis (Jos van der Wijst) 9.30 – 12.30, 13.15 – 14.15

  • Doel en ontstaan mer
  • Actoren en rolverdeling
  • Soorten mer (Planmer, Projectmer, mer-beoordeling)
  • Wettelijk kader (Omgevingswet en Omgevingsbesluit)
  • Planmer- en projectmer-procedure
  • Omgaan met mer-plicht
  • Rol van de Commissie mer
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • Toetsing van het MER
  • Hoe te komen tot heldere besluitvorming


  Mer-(beoordelings)plicht en mer-beoordeling (Karin van der Wel) 14.30 – 16.30

  • Bepalen van mer- en mer-beoordelingsplicht (aanvliegroutes)
  • Omgevingsbesluit bijlage V
  • Relatie met de passende beoordeling
  • Project-mer-beoordeling en plan-mer-beoordeling (doel, procedure, aanzienlijke milieueffecten, vereisten, praktijk)


  Dag 2


  Tips en trucs bij verschillende MER onderdelen (Jos) 9.30 – 12.00

  • Tips en trucs bij verschillende MER-onderdelen
  • Probleemstelling, nut en noodzaak, beleidskader 
  • Beschrijven huidige situatie en autonome ontwikkeling
  • Ontwikkeling van alternatieven 
  • Eenduidige effectbeschrijving Mitigerende en compenserende maatregelen
  • Presentatiemethoden
  • Vergelijking van alternatieven en multicriteria-analyse
  • Opbouw en indeling van het MER
  • De rol van inspraak en participatie


  Verdieping wetgeving (Roel Sillevis Smitt) 13.00-16.30

  • Scope Omgevingswet en scope mer vergeleken
  • Verdieping mer-plicht
  • ProceduresMer bij omgevingsvisies
  • Mer bij programma’s
  • Mer bij omgevingsplannen
  • Verschillen met voorgaande wetgeving
  • Mer-vuistregels in jurisprudentie (oefening)


  Dag 3


  Actuele jurisprudentie (Roel) 9.30 – 12.00 

  • Relevante jurisprudentie: o.a. mer-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, referentiesituatie, drempelwaarden en omvang, natuur, plan-MER voor algemene regels, etc.

  Casus MER (Jos) 13:00 - 14:15

  • Vernieuwend project qua burgerparticipatie, keuzeproces van alternatieven en digitale MER

  Gezondheid in mer (Jos) 14.15 – 14.30

  • Wanneer speelt gezondheid in mer?
  • Beschrijven gevolgen voor gezondheid
  • Methodes van effectbepaling


  Interactief MER (Jos) 14.45 – 15.15

  • Van dikke rapporten naar visualisaties
  • Digitaal en interactief
  • Nieuwe opbouw MER-rapport
  • Moderne visualisatietechnieken
  • Infographics en 3D
  • Praktijkvoorbeelden


  Relatie met andere kaders (Jos) 15.45 - 16.15

  • Integratie van de weging van het waterbelang
  • Integrale effectrapportage en MKBA
  • Hoe om te gaan met niet-milieu gerelateerde aspecten
  • Hoe beoordeel je landschaps- en ruimtelijke kwaliteit in een MER
  • MER-informatiebronnen


  Resterende vragen (Jos) 16.15 - 16.30

  Docenten

  Jos van der Wijst
  M.e.r.-coördinator , provincie Noord-Brabant
  Jos werkt al 34 jaar aan mer. Hij was team- en projectleider mer bij twee grote adviesburo’s en werkt sinds 22 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Hij werkt daar zowel vanuit de Bevoegd Gezag rol als vanuit de Initiatiefnemerskant. Hij werkte jarenlang ook als zelfstandig mer-adviseur en was een tijd lang wethouder. Hij geeft al meer dan 26 jaar cursussen over mer.
  Bekijk op Omgevingsweb
  Bekijk LinkedIn profiel
  Karin van der Wel
  Senior adviseur milieueffectrapportage
  Karin is senior adviseur milieueffectrapportage bij Arcadis en heeft ruim 25 jaar ervaring met planvorming en mer voor zowel plannen als projecten. Karin heeft veel kennis over en overzicht van de relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen, van juridische- en kwaliteitseisen voor milieueffectenstudies, MER en mer-beoordelingen. Ze is veelal als strategisch adviseur, kwaliteitsbewaker en klankbord/sparring partner betrokken in mer-projecten. Karin geeft inmiddels zo’n 20 jaar cursussen over mer.
  Roel Sillevis Smitt
  Jurist bij de Commissie m.e.r.
  Roel is werkzaam bij de Commissie voor de milieueffectrapportage. Hij draagt bij aan adviezen over milieueffectrapporten, door juridisch advies te geven en door zelf als secretaris voor werkgroepen op te treden. Hij geeft regelmatig cursussen over milieueffectrapportage en over de Omgevingswet. Hij is bevlogen en maakt de cursussen, ook over juridische details, leerzaam en luchtig.  

  Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kun je 18 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren1818

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 5, 12, 19 november 2024
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 1.795,-
   • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  Aanmelden

  Referenties
  Kundige docenten en hoge informatie dichtheid.

  Prima, nuttige informatie, veel opgestoken.

  ook interessant voor jou

  Incompany

  Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor jou

  Meer weten?

  Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

  Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Chiara van Ommeren
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103