1-daagse cursus

€ 695,-

Nationale windturbinebepalingen: kansen voor maatwerk

30 november 2023

Utrecht
 • In één dag alle ins en outs over de nieuwe windturbinebepalingen
 • De verhouding tot de oude windturbinebepalingen
 • Consequenties voor windparken waarvoor lokale normen zijn gesteld
 • Meten en rekenen aan geluid windturbines
 • Handhaving
 • Bespreking praktijkcases; vergelijking oude en nieuwe situatie

Inleiding

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Met deze uitspraak zijn de landelijk geldende windturbinebepalingen buiten toepassing verklaard voor windparken. Totdat de Minister van I en W een planMER heeft uitgevoerd en nieuwe landelijke windturbinebepalingen in werking zijn, kunnen plannen en besluiten over windparken worden voorzien van lokale of projectspecifieke normen die door het bevoegd gezag per besluit moeten worden gemotiveerd.

De minister heeft inmiddels een planMER uitgevoerd en heeft nieuwe windturbinebepalingen in voorbereiding. Deze worden opgenomen in een wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit wijzigingsbesluit wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 van kracht. Voordat de wijzigings-AMvB in werking treedt vindt consultatie plaats over inhoud ervan.

Inhoud en resultaat

In deze cursus brengen wij u volledig op de hoogte van de ins en outs van het concept van de nieuwe windturbinebepalingen en schetsen de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Het gaat zowel om de consequenties voor bestaande windparken als windparken waarvoor ruimtelijke besluitvorming wordt voorbereid.

Na afloop kent u de toepassing van de nieuwe bepalingen bij de voorbereiding van plannen en besluiten en kent u de verschillen met de voorheen geldende windturbinebepalingen duiden. Tijdens de cursus is ruimte voor het inbrengen van praktijksituaties. 

Doelgroep

Deze cursus is opgesteld voor

 • adviseurs en projectleiders ruimtelijke ordening en omgevingsrecht en
 • vergunningverleners milieu/geluid en bouwen die te maken hebben met windturbineprojecten.

Zij zijn werkzaam in de gemeentelijke en provinciale praktijk en bij adviesbureaus. 

Programma

 • Inhoud nieuwe windturbinebepalingen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Verschillen met oude windturbinebepalingen
 • Opfrissen geheugen: hoe zijn Activiteitenbesluit en de -regeling verwerkt in de AMvB’s onder de Omgevingswet en de Omgevingsregeling?
 • Zijn er mogelijkheden voor maatwerk? Geldt er nog een motiveringsplicht?
 • Waar moeten bestaande windparken aan voldoen? Hoe ziet het overgangsrecht eruit?
 • Verandert het reken- en meetvoorschrift windturbines?
 • Hoe zit het met monitoring en handhaving?
 • Duiding van de verschillen met de oude windturbinebepalingen aan de hand van praktijkcases

Docenten

Steven Velthuijsen
Senior adviseur, Bosch & van Rijn
Steven Velthuijsen is senior adviseur bij Bosch & van Rijn. Hij is betrokken als inhoudelijk en bestuurlijk adviseur bij beleidsontwikkeling, milieueffectrapportages, financiële analyses, akoestische onderzoeken en beleidsonderzoek naar duurzame energie. Hij is expert op het gebied van milieueffecten van windparken en heeft voor diverse windparken meegewerkt aan de formulering en onderbouwing van lokale normen.
Wouter Verweij
Senior adviseur, Bosch & van Rijn
Wouter Verweij is senior adviseur bij Bosch & van Rijn. Hij heeft ruime ervaring met de toepassing van milieubeleid in ruimtelijke planvorming. Hij is sterk in strategische advisering over m.e.r.(beoordelings)-plicht voor plannen en projecten. Hij beschikt over ruime ervaring met vergunningmanagement voor diverse windparken en zonneparken. Wouter is gespecialiseerd in toepassing van de Wabo, Wro en in de nieuwe procedures onder de Omgevingswet.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 30 november 2023
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl