2-daagse cursus

€ 1.245,-

Grond, baggerspecie en bouwstoffen: de praktijk in de Omgevingswet


 • Hoofdlijnen Bal en hoofdstuk Besluit bodemkwaliteit
 • Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Extra aandacht voor PFAS en het tijdelijk handelingskader
 • Extra aandacht voor de praktijk van de handhaving met voorbeelden 

 

Inleiding

In de Omgevingswet zijn de regels opgenomen voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het doel van de Omgevingswet is duurzaam bodembeheer dat past bij de betreffende leefomgeving. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. 

Inhoud

In de Omgevingswet zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Actueel hierin is de problematiek rond PFAS. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Het tijdelijk handelingskader beoogt de opgetreden stagnatie waar mogelijk op te heffen. Een belangrijke factor hierin is nog steeds de problematiek rond PFAS in grond en baggerspecie.


In deze cursus leer je wat de Omgevingswet betekent voor het omgaan met grond baggerspecie en bouwstoffen. Ook gaan we in op PFAS en het tijdelijk handelingskader. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt de Omgevingswet benaderd vanuit de invalshoek van de partijen die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.  

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen of betrokken is bij het verspreiden of toepassen van baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.
 

Programma

Grond in de Omgevingswet

 • Wat is het kader waarvoor de Omgevingswet geldt en waarvoor niet?
 • Hoe werkt het generieke toetsingskader en hoe werkt het gebiedsspecifieke kader?
 • Wat is de definitie van grond, waar kan je tegenaan lopen met deze definitie?
 • Wat is een grootschalige bodemtoepassing en wat is het niet? Welke voorwaarden en regels zijn van toepassing?
 • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld de spoorwegen, bodemfunctieklassen, laagdikten?
 • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag, onderzoek en het gebiedsspecifieke kader?
 • Recente ontwikkelingen en regelgeving, zoals de overgang van Besluit bodemkwaliteit naar de Omgevingswet en het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving)
 • Praktijkcasus 

PFAS in grond en baggerspecie

 • Wat is PFAS?
 • Tijdelijk handelingskader
 • Actualiteiten 

Baggerspecie in de Omgevingswet

 • Om welke begrippen en definities gaat het en wat betekent dat in de praktijk?
 • Taken en bevoegdheden waterbeheerder
 • Toetsingskaders voor toepassen en verspreiden baggerspecie
 • Milieuhygiënische verklaringen baggerspecie en waterbodem
 • Welke bijzonderheden zijn er, onder andere voor onderzoek, tijdelijke opslag, baggerdepots en grootschalige toepassingen?
 • Recente ontwikkelingen regelgeving, overgang van Besluit bodemkwaliteit naar Omgevingswet
 • PFAS en handelingskader
 • Praktijkcasus   

Bouwstoffen in het Besluit bodemkwaliteit  

 • Wat is de definitie van een bouwstof, welke toetsingskaders en indeling worden en werden gebruikt en hoe werkt dit uit in de praktijk, met name het onderscheid tussen grond en bouwstof?
 • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld m.b.t. onderzoek, toetsing, de indeling in categorieën, de toepassingshoogte, bewijsmiddelen, melding, ketenverantwoordelijkheid, certificering en certificaten?
 • We gaan in op hergebruik van bouwstoffen en een paar specifieke bouwstoffen (asfalt, puingranulaten, verschillende slakken) en verdachte en onverdachte bouwstoffen. Ook asbest in her te gebruiken bouwstoffen passeert de revue.
 • IBC-bouwstoffen en regelgeving die hier bij hoort, inclusief de lessen uit het verleden en de overgang naar de Omgevingswet
 • Welke kansen, problemen en aandachtspunten zijn er voor de diverse partijen en hoe zit het met de ketenverantwoordelijkheid?
 • Praktijkcasus 

 Handhaving 

 • Bevoegdheden toezichthouders en ketenpartners
 • Sanctiestrategie, bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven
 • Waar let je op en risico's in de keten
 • Beoordelen van meldingen, ervaringen
 • Bewijsmiddelen in de praktijk
 • Voorbeeldsituaties uit dagelijkse  praktijk 

 

Docenten

Marco Hollander
Senior adviseur bodemsanering bij Sweco in Alkmaar
Bekijk LinkedIn profiel
Siem van den Berg
Adviseur wegbouwkunde bij Sweco De Bilt
 
Leon Boot
Adviseur baggeren bij Waterschap Rivierenland
Bekijk LinkedIn profiel
Rob van der Heijden
Senior Adviseur Handhaving, Specialist Bodem
Rob is begonnen als projectleider in de waterbouw en daarna overgestapt naar het toezicht en handhaving. In deze laatste functie heeft Rob de nodige straf- en bestuursrechtelijke zaken onder handen gehad en de nodige ervaring opgedaan in de ‘donkere zijde’ van bodem en het milieu. Met grote (complexe) handhaafzaken, van Rechtbank tot de Raad van State, Politiek gevoelige zaken, regelrechte valsheid in geschrifte en nog veel meer, kan hij een kijkje geven in de keuken van toezicht en handhaving op het gebied van bodem en dan specifiek het Besluit bodemkwaliteit en aanverwante wet- en regelgeving.   Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
De cursus heeft een aantal aspecten belicht die ik nog niet eerder in detail kende. Dat was voor mij belangrijk.

 Vriendelijke, vakkundige docenten. Duidelijk lesmateriaal en sprekende praktijkgerichte aanpak

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

geen gegevens

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl