4-daagse

€ 1.795,-

Basiscursus Grondbeleid

3, 10, 17, 24 juni 2021

Utrecht
 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Compleet instrumentarium door vakspecialisten
 • Actualiteiten: organisch ontwikkelen, duurzaamheid, participatie, volkshuisvesting
 • Grondexploitatie, planeconomie, btw en overdrachtsbelasting

Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen online aangeboden.  

 

Inleiding

Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grond­gebruik te sturen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gemeente en andere partijen voldoende mogelijkheden zien om het gewenste eindresultaat te realiseren?

Inhoud

De overheid, maar ook particulieren, maken plannen voor het gebruik van beschikbare grond. De overheid kan dit doen door actief in te grijpen, het aan anderen over te laten en allerlei varianten daar tussenin. De overheid kan bij het grondbeleid verschillende instrumenten inzetten om het grondgebruik te sturen. De Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in dit instrumentarium. Ook worden in de cursus de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid behandeld.

Tijdens de Basiscursus Grondbeleid bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen behandeld door verschillende vakspecialisten. Denk hierbij aan onderwerpen als gronduitgifte, kostenverhaal, contracteren, aanbesteden en staatssteun. Ook alle actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, organisch ontwikkelen en participatie, maar ook volkshuisvestelijke doelen en btw/overdrachtsbelasting komen aan bod.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid. De cursus is ook geschikt voor advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs.

 

 

Programma

Hieronder vindt u een opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen.

Dag 1: Ambities, plannen en mogelijkheden

 • Inventarisatie vragen en verwachtingen
 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
  •  Grondpolitiek
  • Grondbeleid
  • Beleidsvormen
  • Instrumentarium
  • Grondbedrifscyclus 
 • Actualiteiten ruimtelijke ordening
  • Planvorming    
  • Groei en krimp
  • Inbreiden en uitbreiden
  • Organisch ontwikkelen
 • Duurzaamheid
  • Energietransitie
  • Gasloos bouwen
  • Ambities
  • Bouwbesluit
  • Mobiliteit  
 • Grondexploitatie en grondprijsberekening
  • Basisbeginselen en begrippen planeconomie en grondexploitatie
  • Rekenmodellen
  • Kosten, opbrengsten, ruimtegebrek, economische uitvoerbaarheid 

Dag 2: Grondpositie verkrijgen

 • Verwerving
  • Minnelijke verwerving en tijdelijk beheer
  • Onderhandelingen en koop
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Onteigeningsrecht
  • Zelfrealisatie
  • Andere inkoopvarianten 
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Contracteren met de overheid
  • Publiekrechtelijke bevoegdheden en beperkingen
  • Grens publiekrecht en privaatrecht
  • Bijzondere afspraken over openbare ruimte
  • Varjaring (illegaal) grondgebruik 
 • Waardebepaling
  • Waarde en waardebepaling
  • Waardebegrippen 
  • Waarderingsmethoden
  • Casuïstiek 

Dag 3: Afspraken met zelfrealisatoren / particulieren partijen

 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
  • Naar een (pro)actief faciliterend grondbeleid
  • Anterieure-overeenkomst
  • Exploitatieplan
  • Betekenis Grondexploitatiewet voor de gemeentelijke praktijk
  • Complicaties overgangsrecht
  • Inbrengwaarde grond
  • Inhoud en werking exploitatieplan 
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid
  • Aanbesteding en/of gronduitgifte bij gebiedsontwikkeling
  • Overheidsopdracht voor werken of niet
  • Drempelwaarden aanbestedingsplicht
  • Transparantieverplichting bij grondverkoop
  • Staatssteun
  • Geen vorodeel, geen staatssteun: de "Market Economy Operator"
  • Bagatels
  • Wel staatssteun, geen probleem?
  • Praktijkcasus 

Dag 4: Uitvoering / realisatie

 • Gronduitgifte
  • Vormen van gronduitgifte
  • Proces van uitgifte
  • Algemene (uitgifte) voorwaarden
  • Antispeculatie beding
  • Samenwerkingsvormen en PPS
  • BTW en overdrachtsbelasting 
 • Realisatiefase, ontwikkelaar en portefeuillemanagement
  • Koop-aanneming
  • Beleggen-verhuur
  • Transformeren 
 • Planschade en nadeelcompensatie
  • Planschadeprocedure
  • Hoe beoordeel je een verzoek inhoudelijk
  • Directe en indirecte schade
  •  Planschaderisicoanalyse
  • Casus
  • Toekomst Omgevingswet 
 • Communicatie en participatie
  • Vorm van participatie
  • Hoe krijg je de burut mee?
  • Toepassingen conform/vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet 

Docenten

Ernst Vuyk
Eigenaar en adviseur, tVuyk Onderzoek, Ontwerp en Advies
 
Ernst is bestuurskundige en actief als managing consultant, ondernemer en bestuurder. Zijn focus ligt op het omzetten van theorie naar resultaten in de praktijk. Hij combineert meer dan 30 jaar ervaring, zowel publiek als privaat, in beleid en praktijk over energie, materialen en ruimtelijke ordening. Hij werkte bij Ecofys, diverse ministeries en (Senter)Novem aan duurzame stedelijke ontwikkeling, MJA ketenefficiency en energietransitie.
 
Ineke van Leeuwen
Advocaat bij Zypp Advocaten
Ineke is werkzaam als advocaat bij ZYPP advocaten te Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met als zwaartepunt zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie) en grondverwerving (onteigening). Verder is Ineke onafhankelijk voorzitter van schadecommissies van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en voorzitter geeft zij met enige regelmaat cursussen op het gebied van algemeen bestuursrecht, nadeelcompensatie en onteigeningsrecht.
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
Werner Gerritsen
Senior jurist en teamleider juridische zaken Grondbedrijf bij de Gemeente Enschede.
Richard Homan
Rentmeester, taxateur en onteigeningsdeskundige bij Kendes Rentmeesters Veenendaal
In zijn functie als rentmeester is Richard vaak betrokken bij taxaties en waarderingen van vastgoed. Hij heeft een ruime ervaring in de grondverwervings-, en onteigeningspraktijk. Voor overheidsorganisaties geeft hij het grondbeleid vorm en vooruitlopend op plannen ontwikkelingen geeft hij advies over verwervingsstrategie en aankoop. Als aankoper heeft hij een goede aansluiting bij de dagelijkse praktijk.
Harry Nijland
Adviseur bij Newland Kennistransfer
drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.
Sjaak van der Heul
Advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager
Marion van der Voort
Eigenaar/adviseur bij Bureau voor gebiedscommunicatie
Marion van der Voort is eigenaar van BV Gebiedscommunicatie en heeft jarenlange ervaring in communicatie en participatie. Daarbij heeft zij zich gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Ze ontwerpt en organiseert participatietrajecten voor overheden en voor grote en kleine ontwikkelaars. Daarnaast is ze bedreven gespreksleider voor online en live bijeenkomsten.

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3, 10, 17, 24 juni 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.795,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Sterk inhoudelijke en degelijke basiscursus met enthousiaste docenten.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl