Middagcursus


Projectbesluit in de Omgevingswet - alleen als incompany


Ervaringen uit het verleden bieden wél garanties voor de toekomst

 • Specifiek gericht op het instrument Projectbesluit
 • Met name grote projecten
 • Relatie met andere instrumenten Omgevingswet
 • Navigeren van voornemen naar Projectbesluit
 • Het omgevingsproces
 • Euro’s: financiering en invloed op proces

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Dat geldt ook voor private projecten met een publiek belang, zoals aanleg van een windmolenpark of winning van grondstoffen. Niet alles is nieuw bij de voorbereiding van een Projectbesluit. Resultaten uit het verleden bieden in dit geval gelukkig wél garanties voor de toekomst. Tijdens de cursusdag koppelen we, op een interactieve manier, best practices uit de huidige praktijk aan de eisen die straks aan het Projectbesluit worden gesteld.

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces. Hoe doen we dat nu, en wat helpt ons daarvan straks. Deelnemers krijgen daarbij een breed inzicht in de actoren en factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van het Projectbesluit.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor:
Medewerkers van (de)centrale overheden:
 • projectleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel- en spoor)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling
 • juristen en beleidsmedewerkers die procedures rond eerder genoemde projecten voorbereiden en begeleiden

Medewerkers van bedrijven:
 • projectontwikkelaars en adviesbureaus betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling

Programma

De weg naar het Projectbesluit is lang
Na de kennisgeving van het ‘voornemen’ wordt een voorkeursbeslissing voorbereid, daarna volgt een ontwerp-Projectbesluit. In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Het processchema
 • En voorafgaand aan het vastgelegde voornemen?
 • Welke formele besluitvorming vindt per fase plaats
 • Hoe wordt dat voorbereid, en door wie
 • Verschil als bevoegd gezag of een ander initiatiefnemer is
 • Wat kenden we al en wat is nieuw?

Relatie met andere instrumenten
Hoe verhoudt het Projectbesluit zich tot de omgevingsvisie, het omgevingsplan en eventueel benodigde omgevingsvergunning(en). Vragen die worden beantwoord zijn:

 • Past het initiatief in vaststaand beleid? En ‘so what’?
 • Het Projectbesluit past het omgevingsplan aan – hoe gaat dat in zijn werk?
 • In het Projectbesluit kunnen vergunningen worden verwerkt – wat betekent dat voor de vergunningenstrategie, welke keuzes zijn mogelijk?

Navigeren van voornemen naar Projectbesluit.
Vanaf het bekend maken van het voornemen totdat er een Projectbesluit is vastgesteld kunnen inzichten wijzigen. Hoe ga je daar mee om? Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Het project evolueert in de tijd, hoe hou je koers?
 • Ondersteuning besluitvorming door plan-MER en besluit-MER 
 • Relatie met aanbestedingsstrategie: een concreet Projectbesluit of vrijheid voor de aannemer?
 • Het Projectbesluit als voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Het omgevingsproces
Participatie is een kernwoord in de Omgevingswet. Ook bij de totstandkoming van het Projectbesluit worden daar eisen aan gesteld.

 • Wat vraagt aandacht bij participatie in de verschillende voorbereidingsfases
 • Doekje voor het bloeden of maken we er meer van? 
 • Inspraakverordening?
 • Participatie is vormvrij ….. hoe pak je het aan?
 • Ruimte om te werken met nieuwe (digitale) tools?

Euro’s: financiering en invloed op proces
Veel projecten die met een Projectbesluit worden voorbereid zijn opgenomen in het MIRT. Dat brengt eisen aan de voorbereidingsstappen met zich mee. Hoe hangt dat samen met de wettelijke procedure en hoe werkt dat in andere gevallen?

 • De processtappen in het MIRT synchroon met voorbereiding Projectbesluit
 • Projecten met andere financiering, bestuursovereenkomst?
 • Projecten met een andere initiatiefnemer dan het bevoegd gezag

Docenten

mr. Ineke Noordhoek
Jurist Omgevingsrecht/planjurist bij Arcadis Nederland BV.
 
Ineke adviseert over juridische procedures, met name in relatie tot projecten die met een Tracébesluit, Inpassingsplan of Projectplan Waterwet worden voorbereid. Ineke kan putten uit ruime praktijkervaring ten aanzien van juridische vraagstukken die zich in de loop van dergelijke projecten kunnen voordoen. Binnen Arcadis maakt zij deel uit van het kernteam Omgevingswet en adviseert zij met name overheden over de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl