3-daagse

€ 1.695,-

Basiscursus Duurzaamheid en energie

7, 14, 21 november 2024

Utrecht
 • In 3 dagen de basiskennis op een rij
 • Inzicht en breed overzicht krijgen in de verschillende facetten van duurzaamheid
 • Overzicht van de kernbegrippen en onderscheid begrijpen
 • Energie, klimaatadaptatie, circulaire economie, etc.
 • Hoe kom je van beleid tot resultaat: praktische uitvoering
 • Met name voor starters in het vakgebied duurzaamheid en energietransitie 

Inleiding

De noodzaak van de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie is nu algemeen erkend. Maar wat verstaan we onder deze containerbegrippen? En wie heeft daarbij welke rol en middelen beschikbaar om resultaten te boeken?

Heel belangrijk wordt het de komende tijd, om overzicht te hebben hoe gestuurd kan worden op weg naar duurzaamheid. We moeten bijvoorbeeld op termijn afscheid nemen van het gebruik van aardgas. Wat zijn de alternatieven voor aardgas? En hoe kunnen gemeenten en anderen daarbij een rol spelen? Dat is een ingewikkelde puzzel, die alleen op te lossen als je een brede scope en goed overzicht hebt. Daarvoor zorgt deze basiscursus Duurzaamheid en Energie.

De basiscursus biedt een stevig fundament voor gerichte actie door de brede context van de actuele duurzaamheids- en energievraagstukken te schetsen en de daarvoor benodigde basiskennis aan te reiken.

Inhoud en resultaat

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

In de basiscursus komen begrippen en kaders aan de orde: hoe zijn problemen ontstaan die nu opgelost moeten worden? Welke problemen, uitdagingen en kansen liggen er? Wat zijn de actualiteiten? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen klimaatneutraal, CO2-neutraal en energieneutraal? Wat verstaan we onder duurzaam bouwen en wat valt er onder een circulaire economie?Daarnaast: welke beleidskaders zijn er en wat staat er in de diverse akkoorden en -programma’s van Rijksoverheid en provincies? Ook geeft deze basiscursus een breed overzicht van instrumenten om vooral lokaal resultaten te boeken en van praktijkvoorbeelden daarvan. Ook een thuisopdracht om de geleerde stof te toetsen en mee aan de slag te gaan ontbreekt niet.

De basiscursus bestaat uit 5 bouwstenen verdeeld over 3 dagen:

 1. Geschiedenis en kernbegrippen: geschiedenis, definities, algemeen kader en begrippen
 2. Energie: (inter)nationaal beleid en regelgeving, duurzame energie, aardgasloze wijken, duurzaam wonen/bouwen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen
 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit: beleid en regelgeving, een duurzaam watersysteem, wateroverlast, hittestress, effecten op natuur en gezondheid
 4. Circulaire economie; beleid en regelgeving, cradle tot cradle, van afval naar grondstof
 5. Van beleid naar uitvoeringspraktijk; proces, samenwerking, rol gemeente en andere overheden, communicatie, rol duurzaamheidsmedewerker, praktijkvoorbeelden

De cursusleider zorgt voor de rode draad in de cursus en wordt bijgestaan door vijf gastsprekers die een aantal thema’s verder uitdiepen en inkleuren.

Na afloop kun je volwaardig meedraaien in multidisciplinaire teams en organisaties die duurzaamheid en energietransitie vormgeven. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en hebt oog voor kansen die zich in een specifiek situatie voordoen om concrete resultaten te boeken. Je bent na deze basiscursus geen expert, maar je hebt wel overzicht en kent de actualiteit van dit moment.

Doelgroep

Dit is een basiscursus op HBO- /WO niveau. Het is primair bestemd voor startende projectleiders of (beleids)medewerkers duurzaamheid en energie die nog overzicht en kennis missen. De basiscursus is ook interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die nauw meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en meer achtergrondkennis willen hebben. Veel aandacht is er voor beleid en praktijk op gemeentelijk niveau waar de uitvoering vaak plaatsvindt. Cursisten werken veelal bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, woningcorporaties, adviesbureaus of de Rijksoverheid maar ook bij bedrijven en andersoortige organisaties die hun duurzaamheidsbeleid naar een hoger plan willen tillen. 

Programma

Dag 1

Voorgeschiedenis

 • Belangrijkste milieuproblemen in de 20e eeuw
 • Het Brundtland rapport “Our commom future”
 • Al Gore: An inconvenient Truth
 • Meat the truth
 • De verborgen impact
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Regeerakkoord

 Kernbegrippen

 • Definities duurzaamheid
 • People, planet, profit
 • Klimaatneutraal, CO2 neutraal, energieneutraal
 •  Stikstof
 • Ecologische voetafdruk
 • CSR, MVO, Fair Trade, SDG

 De energieproblematiek

 • Overzicht energieverbruik en energiebronnen in Nederland
 • Het energieplaatje op woningniveau
 • Opwekking van duurzame energie: de trends
 • De aardgasvrije en energieneutrale toekomst: bedrijven, woningen en mobiliteit

 Energiebeleid

 • Nationaal energiebeleid: Klimaatwet en Klimaatakkoord
 • Wetgeving: Wet milieubeheer, Woningwet en Omgevingswet
 • Regionaal en gemeentelijk beleid en regelgeving
 • Stakeholders en rollen

Gastcollege: Energiebeleid en de praktijk

 • Transitie energiemarkt
 • Ontwikkeling duurzaam bouwen een aardgasvrij wonen
 • Energiebeleid; nationaal, regionaal en lokaal

 Dag 2

 Verduurzaming particuliere en huurwoningen

 • Aardgasvrijready maken woningen
 • Isolatiemaatregelen 
 • Werking zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen 
 • Rol en invloed energiecoöperaties 

Gastcollege: Duurzaamheid en energie bij Portaal

 • Visie Portaal
 • Praktijkvoorbeelden
 • Dillemma’s en keuzes 

Gastcollege: Duurzaamheid en bedrijven

 • Impact bedrijven
 • Milieubarometer
 • Drijfveren ondernemer
 • Hoe zet je bedrijven aan tot actie? 

 Praktijkopdracht
Aan het eind van deze dag krijgt de cursist een praktijkopdracht mee naar huis. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn:

 • Maak een plan van aanpak voor het verduurzamen van een VVE
 • Maak een plan voor de bestrijding van energiearmoede in je buurt
 • Bedenk een innovatief idee voor het circulair maken van een product
 • Maak een plan van aanpak voor het vergroenen van een versteende buurt.

Dag 3

Circulaire economie

 • Het concept Cradle-to-cradle
 • Afvalproblematiek; van afval naar grondstof, van lineair naar circulair
 • Beleidsinstrumenten en regelgeving
 • Oplossingen, praktijkvoorbeelden en verdienmodellen 

Gastcollege Circulaire Economie

 • Wat is een circulaire economie?
 • 10 R-en
 • Wat kun je daar als gemeente mee
 • Voorbeelden

Klimaatverandering, klimaatadaptatie en biodiversiteit

 • Gevolgen klimaatverandering; temperatuur, neerslag, zeespiegel
 • Effecten op watersysteem: wateroverlast en hittestress
 • Effecten op natuur
 • Effecten op gezondheid
 • Beleidsinstrumenten en regelgeving
 • Oplossingen en praktijkvoorbeelden 

Gastcollege Duurzame stedelijke ontwikkeling

 • Ontwerpvisie
 • Praktijkvoorbeelden duurzame stedenbouwkundige ontwerpen
 • Presentaties cursisten en nabespreking opdracht dag 2
 •    


Docenten

Anton Kiewiet
Adviseur milieu-en duurzaamheid
 
Anton is afgestudeerd in Wageningen en gepromoveerd in de Milieuchemie. Hij heeft daarna vooral gewerkt voor gemeenten op diverse milieuwerkvelden; water(bodem), vergunningverlening, externe veiligheid en de laatste jaren op het gebied van duurzaamheid. Vanaf 2007 is hij zelfstandig milieuadviseur en -manager. Hij is daarnaast ook energieambassadeur en actief bij de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U. .
 
   
Dennis Schijff
RHDHV
Dennis is geregistreerd stedenbouwkundige in het architectenregister. Hij heeft na zijn hbo-opleiding aan de academie van bouwkunst gestudeerd. Dennis heeft ervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven. Daardoor is hij in staat om interessante en onorthodoxe verbindingen te leggen. Zijn passie in het ontwerp ligt bij het maken van plannen samen met ‘de buurt’. Hij gelooft in het ontwerpen vanuit meerdere invalshoeken zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid. Binnen het werkveld heeft hij een rol als senior waarbij hij veel plezier haalt uit het samen creëren van mooie ontwerpen en daar wordt soms heerlijk bij gelachen. Dennis neemt initiatief maar wil niet dominant worden. De stedenbouwkundige staat namelijk ‘in dienst’ van de stad. Het ontwerpen op alle schaalniveaus spreekt hem aan. Dennis heeft echter affiniteit met de zogeheten ‘tussenmaat’ van stad, land en de openbare ruimte én klimaatadaptatie en duurzaamheid.
Stefan Romijn
Adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular
Stefan heeft na zijn studie Milieukunde als beleidsadviseur duurzaamheid gewerkt bij verschillende gemeenten. Sinds 2008 werkt Stefan bij Stichting Stimular, waar hij bedrijven ondersteunt met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Stefan richt zich op thema’s als klimaatneutraal, biodiversiteit en klimaatadaptatie en weet hoe je bedrijven mee kunt nemen om de hoge ambities op deze onderwerpen waar te maken.
Sander Willemsen
Gebiedsregisseur bij Gemeente Amsterdam
Sander is begonnen aan de Technische Universiteit waar hij bouwkunde en bouwfysica studeerde. Hierna werkte hij voor adviesbureau G3 op het gebied van energie en was hij betrokken bij de totstandkoming van lokale duurzame energievoorzieningen. Vervolgens heeft Sander 7 jaar gewerkt voor de energie ontmoeting. Sinds 2018 is hij werkzaam als gebiedsregisseur aardgasvrije wijken in Amsterdam en is hij daarnaast directeur van Energie-U.
Luiten Plekker
Programmamanager bij Portaal
Luiten heeft Bestuurskunde in Leiden en Rotterdam gestudeerd. Daarna heeft hij in diverse strategische functies bij Rijkswaterstaat gewerkt. Vervolgens heeft hij de overstap naar de corporatiesector gemaakt. Eerst bij Wooncompagnie en de laatste jaren bij Portaal in Utrecht. Daar is hij nu Programmamanager en houdt hij zich met duurzaamheidsvraagstukken bezig. Zo heeft hij de duurzaamheidsvisie voor Portaal ontwikkeld, het beleid op gebied van zonnepanelen opgesteld, de aansluiting op het warmtenet in Leiden begeleid en de aanpak op gebied van energiearmoede vorm gegeven. Naast het werk bij Portaal is Luiten ook gemeenteraadslid en commissievoorzitter.
Pauline van Norden
Natuur en Milieufederaties Utrecht

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT | Klimaat tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Klimaat gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 14, 21 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Een leerzame en afwisselende cursus.

Inhoudelijke deskundigheid van de trainer en gastsprekers op de materie.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

geen gegevens

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103