3-daagse

€ 1.795,-

Maken van een omgevingsplan

5, 6, 12 november 2024

Utrecht
 • Wat komt er bij het maken van een omgevingsplan kijken en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Wat moet, wat kan en wat mag (niet) in het omgevingsplan?
 • Wat is inhoudelijk het verschil tussen het Omgevingsplan en het oude juridisch instrumentarium (bestemmingsplannen en verordeningen) en in hoeverre moet het gemeentelijk beleid omgegooid worden en/of is bestaand beleid (herkenbaar) in te passen in het omgevingsplan?
 • Hoe ligt de verhouding met andere instrumenten. Wat regelt u wel en niet via die instrumenten;
 • Verschil tussen een ontwikkelingsgericht of beheergericht deelgebied;
 • Met welke digitale voorwaarden moet ik rekening houden (DSO)?
 • Welke modellen en staalkaarten zijn er en hoe welke opbouw mogelijkheden (Casco of anders) zijn er?
 • Hoe kan ik echt aan de slag gaan (plan van aanpak)? Ook vragen uit de eigen praktijk krijgen een plek.

Aanleiding

Het omgevingsplan is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet het allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. Het omgevingsplan kan een verordenend maar ook een planmatig karakter hebben. Naast de vanwege instructieregels opgelegde verplichtingen van Rijk en provincie krijgen gemeenten de vrijheid om het omgevingsplan op eigen wijze in te vullen, mede afhankelijk van de gemeentelijke werkwijze. Er zijn dus keuzemogelijkheden. De relatie met de omgevingsvisie en programma’s speelt daarbij een belangrijke rol.Naast nieuwe regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving moeten bestaande juridische regelingen (verordeningen, bestemmingsplanregels en beleidsregels) op dit terrein worden heroverwogen en een plek krijgen in het omgevingsplan. Dit alles moet zijn afgestemd op de werkwijze die de gemeente wil hanteren ten aanzien van verschillende activiteiten. Het tijdelijk omgevingsplan en de weg naar een eigen gemeentelijk omgevingsplan komen zowel inhoudelijk en procedureel aan bod. Modellen voor een opbouw zoals het VNG-casco en staalkaarten komen aan boden de meest recente wetgeving krijgt uitgebreid aandacht.


 

Inhoud en resultaat

Aan het eind van de cursus hebt u zicht op wat in een omgevingsplan moet worden opgenomen en op welke wijze dit kan. U bent op de hoogte van alle juridische en digitale mogelijkheden en de keuzes die gemaakt worden bij het maken van een omgevingsplan. U hebt de ingrediënten voor het opstellen van een handreiking/handboek voor het maken van het omgevingsplan in de komende jaren. De cursist wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf onderwerpen aan te dragen om te bespreken en desgewenst voor te leggen aan de docenten en de deelnemers. Er wordt gebruik gemaakt van spelvormen om de inhoud te ondersteunen en discussie over inhoud van de nieuwe regelgeving en de te maken keuzes wordt gestimuleerd. Het verschil tussen een op beheer en een op ontwikkeling gericht plan wordt inzichtelijk. Waar mogelijk oefent u samen met de medecursisten met inhoudelijke direct werkende regels, toetsingscriteria en procesregels. Ook kunt u aangeven hoe u het instrument omgevingsvisie in relatie tot het omgevingsplan inhoud kunt geven en heeft u zicht op de plek van het nieuwe omgevingsplan in de gemeentelijk totale juridische structuur.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor:
 • planmakers
 • beleidsmedewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving
 • RO-, milieu- en bestuursrechtjuristen
Ook is de cursus interessant voor beleidsmedewerkers milieu en vergunningverlening.

U wordt verondersteld kennis van de hoofdlijnen van de Omgevingswet en zijn instrumenten te hebben.

 

Programma

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u tijdens de 2 eerste dagen alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan. Aan de hand van kleine oefeningen wordt er tijdens deze dagen ook getoetst. Er is ruimte voor de behandeling van specifieke vragen indien die tijdig voor een cursusdag worden ingediend. Tijdens de derde dag zal er aandacht worden gegeven aan de echte invulling van het Omgevingsplan in het DSO. Aan de hand van een casus wordt nader inzicht verkregen in de werking van het DSO en hoe een omgevingsplan kan worden opgebouwd. De informatie die eerder is verkregen wordt nader getoetst tijdens deze derde dag. Tijdens deze dag is er ook ruimte voor vragen die de deelnemers in de tussentijd hebben gekregen vanuit de praktijk.

De volgende inhoudelijke vragen en thema’s komen door de cursus heen aan de orde:

 • Wat bepaalt de Omgevingswet voor het omgevingsplan (en andere instrumenten)?
 • Wat bepalen de AMvB’s voor het omgevingsplan?
 • Wat is de bruidsschat en hoe verhoudt deze zich tot de AMvB's?
 • Van tijdelijk omgevingsplan naar eigen omgevingsplan 
 • DSO en opbouw omgevingsplan
 • Standaarden, TPOD, Handboek, Staalkaarten, etc
 • Wanneer en hoe ga ik met de Bruidsschat aan de slag? 
 • Ambitie gemeente (wettelijke eisen en visie)
 • Hoe kom je tot omgevingskwaliteit?
 • Op welke wijze neem je gezondheid mee?
 • Relatie met Omgevingsvisie (en programma’s)
 • Sturingswijzen
 • Integreren van dicerse soorten regels in een omgevingsplan
 • Indieningsvereisten, Toepasbare regels 
 • Processen- en procedures in het omgevingsplan
 • Afstemming op andere bevoegd gezagen en (uitvoerings-)diensen en organisaties 
 • Maken en opzetten van regels en verbeelden en het digitaal toegankelijk maken daarvan
 • Werken met beleidsregels
 • Delegatie en afstemming
 • Werken met omgevingswaarden
 • Milieukwaliteitseisen en normen
 • Kwalitatieve en kwantitatieve normering
 • Zorgplichten en vertrouwen 
 • Voorwaardelijke verplichtingen en gebodsbepalingen
 • Procesgerichte sturing en participatie in het Omgevingsplan
 • Kostenverhaal in het omgevingsplan
 • Specifieke milieuaspecten
 • Oefenen met regels in en rond het omgevingsplan 

Docenten

Albert Jan Meeuwissen
Jurist, BügelHajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Agneta Flameling
Agneta is als projectleider en adviseur werkzaam voor overheden en particulieren. Daarbij houdt ze haar aan de ene kant bezig met gebiedsontwikkeling en aan de andere kant met de digitale aspecten rondom de Omgevingswet / DSO. Agneta heeft brede kennis van o.a. annoteren en de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.   Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5, 6, 12 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee   
Aanmelden

Referenties
Goede combi tussen theorie en praktijk.

Veel ruimte voor eigen vragen.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103