1-daagse cursus

€ 695,-

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet


 • Begrip over de knip
 • Bouwbesluittoetsvrije- en Omgevingsplanactiviteitvrij bouwwerken
 • Begrijpen van de systematiek
 • Vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat
 • Wat is veranderd en wat is gebleven?
 • Jurisprudentie oude regelgeving en toepassen op nieuwe regelgeving

Inleiding

De Omgevingswet is inmiddels in werking, dus nu is duidelijk hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet werkt.

Om het nieuwe vergunningvrije bouwen te kunnen begrijpen is het in eerste instantie nodig om ‘de knip’ te begrijpen. De ene kant van de knip betreft dus de activiteit die ziet op de bouwtechnische kwaliteit, en de andere kant van de knip betreft de activiteit die ziet op de ruimtelijke kwaliteit.In het nieuwe vergunningvrije bouwen zijn de mogelijkheden om zonder vergunning een bouwwerk te realiseren ook opgeknipt in de bovengenoemde activiteiten. Om een bouwwerk onder de Omgevingswet geheel vergunningvrij te kunnen realiseren moet het bouwwerk zowel voldoen aan de criteria van Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken als ook aan de criteria voor een Omgevingsplanactiviteitvrij bouwwerk.

Daarnaast zijn de vergunningvrije bouwmogelijkheden ook gesplitst in een deel dat landelijk uniform wordt geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en een deel dat via de Bruidsschat in het Invoeringsbesluit aan het bevoegd gezag wordt overgedragen, en waarbij dan ook dat bevoegd gezag (iedere gemeente afzonderlijk) mag gaan bepalen hoe en met welke ruimte zij dit vergunningvrije bouwen gaat invullen.De complexiteit van het huidige vergunningvrije bouwen met begrippen achtererfgebied, bebouwingsgebied en alle andere lastig te doorgronden begrippen wijzigt niet en is dus ook op geen enkele wijze wordt vereenvoudigd. Voordeel is dat het gelijk is aan het huidige stelsel dat sinds november 2014 nagenoeg hetzelfde blijf, en je dus niet alle vergunningvrije mogelijkheden met nieuwe begrippen en dergelijke weer opnieuw moet leren. Ondanks dat gegeven blijken deze begrippen nog steeds als heel complex ervaren te worden. Om de nieuwe regelgeving goed te doorgronden en toe te passen moet je dus de basis goed kennen. Men kent alleen de hoofdlijnen en/of snapt de systematiek niet goed. Dan gaat het in de praktijk fout. Jurisprudentie op dat gebied ontwikkelt zich nog steeds en bevestigt de complexiteit.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de basiselementen van de Omgevingswet en ‘de knip’ op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen. Het kunnen zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Daarna wordt ingegaan op de ‘bekende’ begrippen voorzien van de laatste stand van zaken van de jurisprudentie ten aanzien van (nagenoeg) gelijkblijvende begrippen.

De bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een regeling bestaande uit 8 artikelen. Deze artikelen uit bijlage II worden versnipperd na invoering van de Omgevingswet. Veel van de artikelen zijn terug te vinden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat, maar de samenhang is weg. In deze cursus wordt uitvoerig ingegaan op de conversie van de bijlage II van het Besluit omgevingrecht en de nieuwe regeling via het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Bruidsschat. Na afloop van deze cursus heeft u alles weer op een rijtje.

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor eigen inbreng, discussie en inbrengen van voorbeelden. En er wordt voor een goed begrip de stand van zaken van de jurisprudentie doorgenomen van de huidige regelgeving, als vertrekpunt voor de toepassing kunnen geven aan de nieuwe regeling ‘Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet’. Daarbij worden alle fundamentele begrippen en bepalingen op nauwkeurige wijze doorgenomen.

Na afloop van deze cursus begrijpt u de basis weer beter en bent u weer helemaal op de hoogte met betrekking tot het nieuwe vergunningvrij bouwen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen :

 • Vergunningverleners Wabo
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten/RUD’s, provincies, adviesbureaus en advocatuur.

Programma

Wijziging systematiek ‘Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet’

 • Leer opnieuw kennis maken met ‘bekende’ begrippen als achtererfgebied, hoofdgebouw, bijbehorend bouwwerk en bebouwingsgebied
 • Berekening van de oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken
 • Wat is hetzelfde gebleven en wat is er gewijzigd?
 • Conversie(tabel) tussen huidig en nieuw; tussen bijlage II Bor en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat
 • Introductie bouwactiviteit en ‘de knip’
 • Gevolgen van ‘de knip’ en het vergunningvrij bouwen
 • Introductie van ‘de bruidsschat’ en wat kan of moet de gemeente ermee?
 • Leer het inregelen van ‘eigen’ vergunningvrije bouwen?

Met actuele rechtspraak en ervaringen

Docenten

Henry de Roo
Adviseur en docent op het gebied van bouwregelgeving
 
Henry opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en omgevingsrecht. Henry heeft als docent een brede en integrale blik op het gehele speelveld van de Omgevingswet. Van omgevingsvergunning naar omgevingsplan. Van vergunningvrij bouwen en de jurisprudentie tot de Wet kwaliteitsborging. Van technisch inhoudelijk toetsen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving naar alles over de Bopa. Henry speelt met regels en maakt complexe regelgeving eenvoudig. Henry is bevlogen en enthousiast in het trainen of cursus geven. Hij neemt meer dan 20 jaar praktijk ervaring mee en deelt met een dosis humor graag zijn kennis en ervaring!
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee 
Aanmelden

Referenties
De kwaliteit was simpelweg hoog. De cursusleider was zeer ter zake kundig en kon prettig uitleggen. Daarnaast is een cursus als deze op het moment broodnodig. Er zijn maar weinig cursussen waarin gewoon in de gortdroge wettekst wordt gedoken en de cursisten die toepassen. In mijn beleving is er bij juristen van lokale overheden veel behoefte aan cursussen waarin gewoon de wet wordt doorgenomen.

Een goede balans tussen theorie en praktijk, helder en bondig

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103