2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

14, 21 november 2022

Utrecht
 • In twee dagen grondig inzicht in nieuwe wet
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten
 • Verdieping op het omgevingsplan en de thema's
 • Knelpunten

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet , de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Inmiddels zijn de eerste teksten verschenen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Er zijn al vele cursussen over de nieuwe wet; deze 2-daagse basiscursus gaat een slag dieper, zodat u weet wat er echt verandert.

Doel cursus

Het doel van deze 2-daagse basiscursus is om u inzicht te bieden in: 
 • de systematiek van de nieuwe wet
 • de nieuwe regels en instrumenten
 • de werkelijke uitvoering, namelijk de contouren van de vier uitvoeringsbesluiten
 • de procedures
 • de werking van het belangrijkste instrument, het omgevingsplan
 • de gevolgen van de wet voor de verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en de tweede dag gaat dieper in op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Andere cursussen

Berghauser Pont Academy heeft een uitgebreid cursuspakket met vervolgcursussen over specifieke thema's of voor doelgroepen, zie verder hier.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties en bedrijven die nu al meer willen weten dan alleen de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet zodat zij klaar zijn bij de inwerkingtreding van de wet.

Programma

Dag 1: Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet
 • Opzet en systematiek
 • Kerninstrumenten:
  • Omgevingsvisie
  • Programma (en programmatische aanpak)
  • Omgevingsplan (en omgevingsverordening)
  • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 • Ondersteunende instrumenten
 • Instructieregels
 • Omgevingsplan
 • Omgevingswaarden
 • AMvB’s op hoofdlijnen:
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Omgevingsbesluit
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Aanvullingswetten:
  • Bodem
  • Geluid
  • Grondeigendom
  • Natuur

Dag 2: Omgevingsplan verdiept

 • Vragen/nabranders dag 1
 • Invoeringswet omgevingsrecht
 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’
 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan
 • Verdieping instructieregels
 • Verdieping milieuthema’s in het omgevingsplan:
  • geluid
  • geur
  • externe veiligheid
  • luchtkwaliteit
  • trillingen
 • Omgevingsplan en gebruiksruimte verdiept
 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’

Docenten

mr. Rachid Benhadi
Advocaat bij Hekkelman Advocaten
 
Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1212
Vastgoedcert1212
BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 14, 21 november 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.095,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Fijne up-to-date cursus.

Erg veel informatie van mensen die heel goed zijn ingevoerd in de materie.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl