2-daagse cursus

€ 1.195,-

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

4, 18 december 2023

Utrecht
 • In twee dagen grondig inzicht in nieuwe wet
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten
 • Verdieping op het omgevingsplan en de thema's
 • Knelpunten

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet , de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Inmiddels zijn de eerste teksten verschenen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Er zijn al vele cursussen over de nieuwe wet; deze 2-daagse basiscursus gaat een slag dieper, zodat u weet wat er echt verandert.

Inhoud en resultaat

Het doel van deze 2-daagse basiscursus is om u inzicht te bieden in: 
 • de systematiek van de nieuwe wet
 • de nieuwe regels en instrumenten
 • de werkelijke uitvoering, namelijk de contouren van de vier uitvoeringsbesluiten
 • de procedures
 • de werking van het belangrijkste instrument, het omgevingsplan
 • de gevolgen van de wet voor de verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en de tweede dag gaat dieper in op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties en bedrijven die meer willen weten dan alleen de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet zodat zij klaar zijn bij de inwerkingtreding van de wet.

Programma

Dag 1: Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet
 • Opzet en systematiek
 • Kerninstrumenten:
  • Omgevingsvisie
  • Programma (en programmatische aanpak)
  • Omgevingsplan (en omgevingsverordening)
  • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 • Ondersteunende instrumenten
 • Instructieregels
 • Omgevingswaarden
 • AMvB’s op hoofdlijnen:
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Omgevingsbesluit
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

Dag 2: Omgevingsplan verdiept

 • Vragen/nabranders dag 1
 • Invoeringswet omgevingsrecht
 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’
 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan
 • Verdieping instructieregels
 • milieuthema’s in het omgevingsplan
 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’
 • Omgevingsvergunning onderdeel omgevingsplanactiviteit
 • Conform het omgevingsplan (OPA)
 • In afwijking van het omgevingsplan (BOPA)
 • Wijzigen of afwijken

Docenten

Wim Tijssen
Wim was tot 2014 teammanager bij de afdeling Ruimte van de gemeente Tilburg en programmamanager Omgevingswet.
Nu is hij adviseur van het programmateam van Tilburg en is hij samen met Deventer voorzitter van het dossier Omgevingswet van het G40 Stedennetwerk. Tussen zijn functies als teammanager en het programmamanager is Wim gedetacheerd geweest bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar hij een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet. Wim is als docent verbonden aan de AvOB en verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen in de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, Wabo en algemeen bestuursrecht. Wim is in het bezit van een didactische aantekening en 1e graads bevoegd docent. Wim is co-auteur van het boek ‘De Omgevingswet toegelicht’ (SDU 2016) en van ‘De Omgevingswet als veranderopgave’(SDU 2018). Hij heeft diverse artikelen over dit onderwerp op zijn naam staan, onder andere gepubliceerd in het ROmagazine en als blog op de site van de SDU.
Docentprofiel met cartaID 27591 niet gevonden.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1212
Vastgoedcert1212
BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 4, 18 december 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.195,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Fijne up-to-date cursus.

Erg veel informatie van mensen die heel goed zijn ingevoerd in de materie.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl