Online cursus

€ 995,-

GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany


 • De consequenties van de Omgevingswet voor riolering en stedelijk water
 • In twee dagen alle aandachtspunten op een rij
 • GRP daalt neer in de instrumenten: visie, plan, programma
 • De relatie met RO en andere sectoren wordt sterker, hoe geef je die vorm?
 • Wat betekent het voor je eigen GRP?

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus geheel online.

Aanleiding

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Een samenbundeling van 26 wetten over de leefomgeving. 4700 artikelen worden teruggebracht tot 350 artikelen. Er blijven 4 AMvB’s over.

Wat verandert er op het gebied van riolering en stedelijk water?
Wat van wat we nu goed geregeld hebben, wordt er anders?
Waar komt wat terecht?


Reden genoeg om eens goed te kijken naar het onderdeel riolering en stedelijk water en in het bijzonder de planvorming daarvoor:
 • Wat zegt de Omgevingswet over riolering en stedelijk water?
 • Waar komen mijn zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen terecht?
 • Hoe ziet de planstructuur er uit?
 • Wat is een Gemeentelijk Rioleringsprogramma?
 • Wat is de relatie met Ruimtelijke Ordening?
 • Hoe borgen we de belangen van riolering en stedelijk water?
 • Wat betekent de Omgevingswet voor mijn eigen GRP?
 • Welke veranderingen brengt de Omgevingswet voor de besluitvorming over de aanleg en het beheer van riolering?
Interessante vragen voor de toekomst. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit in uw gemeente goed wordt opgepakt?

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering en/of stedelijk water kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet. U krijgt inzicht in de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden. Wat kan u in uw eigen omgeving al doen om de belangen van riolering en stedelijk water te borgen? Het Gemeentelijk Rioleringsplan is hierbij de rode draad.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en/of beheerders van riolering en stedelijk water, medewerkers van adviesbureaus en allen die een rol spelen in het beleid rondom riolering en stedelijk water.

Programma

Dag 1

Omgevingswet algemeen

 • Hoofdlijnen
 • AMvB’s
 • DSO / Informatiehuis Water
 • Zorgplichten in omgevingswet
 • Planvorming in omgevingswet
Omgevingswet, ruimtelijke ordening en GRP
 • De RO-taal
 • Denken in oplossingen in plaats van denken in problemen
 • Waar liggen de ruimtelijke kernpunten?
 • Rioleringsbelang is nu waterbelang en moet RO-belang worden
 • Hoe leg je de verbinding van RO met riolering en stedelijk water
 • Verdieping instrumenten Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan


Workshop GRP in omgevingswet
Ga samen bepalen welk deel van de GRP waar terecht moet komen: in visie, programma of plan.

Lunch  

GRP: inhoud en proces

 • Wat hebben we nu?
 • Wat wordt het Gemeentelijk Rioleringsprogramma?

Workshop Visie riolering
Benoem elementen die je vanuit riolering en stedelijk water in de omgevingsvisie wilt verankeren.

 

Dag 2

Processen en belangen in de omgevingswet

 • Vaststellen visie, programma, plan
 • Afstemming met derden
 • Besluitvorming nieuwe stijl?
 • Bewonersparticipatie
 • Hoe behartig je de belangen van riolering en stedelijk water

Workshop bewonersparticipatie
Samen met de bewoners komen tot een uitvoeringsplan voor riolering.

Lunch

Wat komt waar en overige vraagpunten
 • Klimaat- en ruimtelijke adaptatie
 • Aansluitverordening
 • Hemel- en grondwaterverordening
 • Discussie buitengebied
 • Innovaties
 • Assetmanagement / beheer

GRP en financiën anders in de Omgevingswet?
 • Toerekening
 • Van uitgaven naar kosten
 • Kostendekking

GRP en personeel
 • Hoeveel mensen hebben we nodig
 • Wat moeten ze kennen en kunnen?

Docenten

ir. Karst Jan van Esch
Senioradviseur Riolering en Stedelijk Water bij Sweco
 
Karst Jan van Esch is senioradviseur Riolering en Stedelijk Water bij Sweco. Al meer dan 30 jaar loopt hij voorop bij de ontwikkelingen rondom beleid voor riolering en stedelijk water, planvorming, organisatie-, financiële en juridische vraagstukken. Hij is docent bij de Basisopleiding Riolering in de module context en zorgplichten en bij Stichting RIONED.
 
Gerwin Gabry
Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons
 
Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 995,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl