1-daagse cursus

€ 645,-

Energietransitie in juridisch kader

5 oktober 2023

Utrecht
 • In één dag overzicht en inzicht in de relevante wet- en regelgeving
 • Warmtewet
 • Energiewet
 • Aardwarmte
 • Ruimtelijke inpassing
 • Duurzame gebouwen
 • Door topadvocaat energierecht Michelle de Rijke

Inleiding

De energietransitie is overal en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Los van het aardgas, verschuiving van conventionele energie naar duurzame energie, toenemende investeringen in de netinfrastructuur, de opkomst van aardwarmte en zoveel meer. Daarnaast neemt de verduurzaming van de gebouwde leefomgeving zienderogen toe.

De wet- en regelgeving faciliteert en volgt deze ontwikkelingen. Samen hiermee transformeert de juridische realiteit voor de diverse stakeholders in de energietransitie. Echter, het juridische beeld is bij die stakeholders vaak nog diffuus, want er wordt geopereerd binnen verschillende rechtsgebieden en wetgeving, soms nieuw en soms bestaand. Waar vindt je nu wat en wat geldt er? Deze cursus geeft overzicht en inzicht.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze 1-daagse cursus heeft u een goed beeld van de huidige stand van het juridisch kader van de transitieopgave en wat in de toekomst staat te gebeuren. Het gaat daarbij onder andere om vragen als:

 • Welke wet- en regelgeving is er op dit moment en hoe gaat dat worden uitgewerkt?
 • Wat is het tijdspad voor verduurzaming van de gebouwde leefomgeving?
 • Hoe betrekken gemeenten en provincies bedrijven en burgers in het transitieproces?
 • Wat zijn en worden de regels voor de aansluitplicht?

Dit zijn enkele van de vele vragen die aan bod komen in deze cursus.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders die op de een of andere manier betrokken zijn bij de energietransitie en het juridische overzicht missen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, adviesbureaus of bedrijven die bezig zijn met energiebesparing.

Programma

Warmtewet 2.0 oftewel Ontwerp Wet collectieve warmtevoorziening

 • De gemeente als warmteregisseur
 • Vaststelling van warmtekavels
 • Aanwijzing warmtebedrijven
 • Verlenen ontheffingen
 • Opt out

Nieuwe Energiewet

 • Aansluitplicht en transporttaak systeembeheerders
 • Investeringsplannen en transportcapaciteit

Vergunningen winning aardwarmte

 • Huidige en voorgestelde regeling

Ruimtelijke inpassing zon- en windenergie op land

 • Ruimtelijke ordening
 • Participatieproces
 • Doorkijkje naar de Omgevingswet

Experimentenregeling

 • Crisis- en herstelwet
 • Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet

Duurzame gebouwen

 • Energiebesparings- en informatieplicht
 • C-label
 • Relatie tot bestaande huurovereenkomsten

Docenten

Tijn Slegers
advocaat bestuursrecht, energierecht, milieurecht en ruimtelijke ordening bij Van der Feltz advocaten
 
Zijn specialisaties in het ruimtelijke ordenings-, milieu- en handhavingsrecht zet Tijn met name in binnen de energiesector en op het gebied van (onshore en offshore) gaswinning, geothermie en windenergie. Tijn treedt op voor zowel ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Daarnaast begeleidt hij bestemmingsplan-, vergunnings- en handhavingstrajecten. Tevens adviseert Tijn bij bedrijfsovernames in voornoemde sectoren, alsmede in de vastgoedsector. Met enige regelmaat annoteert Tijn rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals TBR en Gemeentestem. Hij is coauteur van het ‘Handboek Milieurecht’ (4e geheel herziene druk).
Michelle de Rijke
partner energierecht en bestuursrecht bij Van der Feltz advocaten
 
Michelle is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energie projecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving. Daarnaast vertegenwoordigt Michelle cliënten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten en schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad. Michelle is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht en rechter-plaatsvervanger bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Interessant onderwerp. De trainers hadden kennis van zaken en deden hun best alle vragen en specifieke behoeftes te beantwoorden

 goede presentaties, uitleg en ruimte voor discussie

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl