2-daagse cursus

€ 1.395,-

Basiscursus ZZS: lucht, water, afvalstoffen en bodem

2, 9 december 2024

Utrecht
 • ZZS uitgelegd, alles op een rij
 • Algemeen, lucht, water, afvalstoffen, bodem
 • Opstellen van vergunningvoorschriften en maatwerk
 • Aanpak van ZZS
 • Nationale en internationale kaders

Inleiding

ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met Zeer Zorgwekkende Stoffen via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via producten zoals huishoudchemicaliën.

Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.

Wettelijk kader Nederland. Dit is juridisch vastgelegd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Dit verplicht bedrijven hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht en water te vermijden. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). Daarnaast zijn er ook internationale kaders, zoals de REACH verordening. 

Voor vergunningverlening zijn er specifieke eisen.  De wetgeving en eisen zijn bij elkaar een complex geheel. Deze cursus geeft inzicht en overzicht.

Inhoud en resultaat 

In deze cursus wordt de basistheorie over ZZS behandeld, zodat je weet hoe je ZZS kunt definiëren en op welke wijze je daar in de vergunning rekening mee moet houden. Aan de orde komen onder meer, welke verplichtingen zijn verbonden aan ZZS en waar te vinden is wat er gereguleerd is in het wettelijk kader. Ook wordt ingegaan op hoe je (praktisch) vergunningvoorschriften- of maatwerkbesluiten kunt opstellen met een ZZS-component. 

 Dus heb je in jouw werk te maken met zeer zorgwekkende stoffen en vraag je je af wat dit nou precies is en welke verplichtingen daaraan verbonden zijn en waar is wat gereguleerd in het wettelijk kader (bijv. Bal, hoofdstuk 5 en specifieke zorgplicht), dan is deze cursus geschikt voor jou.

Doelgroep 

De cursus is bestemd voor medewerkers van omgevingsdiensten, provincies en grotere gemeenten die in hun werk te maken hebben met zeer zorgwekkende stoffen. Maar de cursus is ook interessant voor betrokken bedrijven en adviseurs.

Programma

 Dag 1

Introductie ZZS en vergunningen - Lukas Baars en Harm Borgers / KokxDeVoogd

 • Van stoffen naar ZZS: definitie(s)
 • Juridisch kader en regelmodaliteiten ZZS
 • Beleidskader (p)ZZS: kader, doel en aanpak
 • Welke stoffen ZZS: criteria en stoffenlijsten (REACH, CLP, POP)
 • Aanpak van ZZS: Vermijdings- en reductieprogramma
 • Praktisch: opstellen vergunningvoorschriften en maatwerkbesluiten

 ZZS en luchtverontreiniging - Berend Hoekstra / TAUW

 • Wettelijk kader
 • Beschikbare tools
 • Procesanalyse en onderzoek
 • Vermijdings- en reductieprogramma
 • Regeling in Omgevingswet
 • Praktijk


Dag 2

ZZS en wateremissiesArjan Borger / SWECO

 • Wettelijk kader
 • ABM en Emissie-immissie toets voor ZZS
 • Maatregelen
 • Regeling in Omgevingswet
 • Praktijk

 ZZS en bodem - John van Tol / TAUW

 • Wettelijk kader en normstelling
 • Bodembescherming
 • Bodemonderzoek
 • Bodemsanering
 • Praktijk

ZZS en afvalstoffen / circulaire economie - Maaike Wander / TAUW

 • Wettelijk kader 
 • POP-verordening
 • Relatie met REACH
 • EURAL-codes 
 • Einde-afval
 • Toelichting op het LAP (beleidsuitgangspunten)
 • Besluit melden ZZS
 • Risico-inventarisatie (verwijderen/recyclen)
 • Praktijk

Docenten

Harm Borgers
partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht, KokxDeVoogd
 
Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.
Bekijk LinkedIn profiel
Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Arjan Borger
Senior Adviseur Afvalwater bij SWECO
Arjan is meer dan 25 jaar betrokken bij projecten op het gebied van het zuiveren van afvalwater in de communale en de industriële sector. Zijn ervaring reikt van systeemkeuzes en ontwerp tot procesbeheer, trouble shooting en compliance. Arjan is één van de toptechnologen binnen Sweco op het gebied van afvalwaterbehandeling. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met industriële waterzuiveringsprojecten voor de sectoren olie & gas, chemie & pharma en food, waarbij vrijwel altijd vraagstukken rondom het stoffenbeleid, ZZS en lozingseisen een rol spelen.
Maaike Wander
Maaike Wander (Ph.D.) is adviseur circulaire economie en duurzaamheid bij TAUW. Maaike heeft een achtergrond in de chemische industrie en van daaruit kennis van gevaarlijke stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Bij TAUW werkt Maaike aan verschillende afval-gerelateerde vraagstukken. Met haar kennis van de (inter)nationale afvalwetgeving weet ze wat er nodig is om de stap te maken van afval naar circulariteit en hoe omgang met ZZS hier een rol in speelt. Maaike combineert haar ervaring in de industrie met de kennis over de afvalwereld om zo bedrijven en overheden te helpen met het oplossen van hun circulaire opgaven.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en digitaal materiaal van de opleiding zelf
 • Daarnaast krijg je een jaar lang het Expert Lidmaatschap PONT | Omgeving op alle informatie voor de transitie naar een veilige en gezonde leefomgeving. Hierin vind je alles met betrekking tot ruimtelijke ordening, grond en vastgoed, bouwen, milieu en natuur, water, stedelijk beheer en infrastructuur, wonen en werken en bestuursrecht en handhaving. Ook zit daarin de toegang tot meer dan 20 e-learnings en e-colleges, 15% korting op alle cursussen van PONT Academy, onbeperkt toegang tot de kennisbank met alle e-cursussen Omgevingsdomein, een persoonlijk nieuwsoverzicht, tientallen themadossiers, en toegang tot het expert netwerk waarbij je gericht advies kunt vragen aan meer dan 50 specialisten.

 

Jouw toegang is een jaar geldig. Zo kun je voor, tijdens en na de opleiding continu leren over dit onderwerp.

Als Expert krijg je toegang tot veel extra kennis, zoals

 • Onbeperkt toegang tot alle e-cursussen
 • Onbeperkt toegang tot alle e-colleges
 • 15% korting op alle vervolgcursussen en workshops
 • Naslag: toegang tot ruim 40 uitgaven over een breed scala aan onderwerpen zoals de Omgevingswet, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, vergunningsvrij bouwen etc.
 • Tientallen themadossiers

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2, 9 december 2024
 • 09:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 1.395,-
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl