1-daagse cursus

€ 795,-

Specifieke zorgplicht onder de Omgevingswet

2 december 2024

Utrecht
 • Gericht op de toepassing van de zorgplicht
 • Algemene versus specifieke zorgplicht
 • Instrumentarium van gemeenten
 • Spanningsveld bij twijfelgevallen
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ook zelf in te brengen

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is een belangrijke verschuiving opgetreden in de manier waarop het bestuursorgaan en de toezichthouder omgaan met onze fysieke leefomgeving.   

De zorgplicht verplicht niet alleen burgers en bedrijven, maar ook overheden om de nodige maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, zijn zij verplicht deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat iedereen een actieve rol heeft in het beschermen en verbeteren van de leefomgeving. Voor bestuursorganen en toezichthouders brengt dit een verschuiving met zich van een reactieve naar een proactieve aanpak. Zij moeten nu niet alleen optreden wanneer overtredingen plaatsvinden, maar ook preventief handelen om risico's te minimaliseren en de omgevingskwaliteit te waarborgen. 

Specifieke zorgplichten borduren voort op de algemene zorgplicht, maar zijn concreter. Naast het Rijk kunnen gemeenten specifieke zorgplichten opnemen in hun verordeningen en omgevingsplannen.  

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt een diepgaand inzicht in de specifieke zorgplicht en richt zich op de praktische implicaties ervan voor gemeentelijke overheden.

Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer een grondig begrip van de specifieke zorgplicht onder de Omgevingswet en kennis opgedaan over:

 • algemene zorgplicht vs. specifieke zorgplicht
 • instrumentarium gemeenten
 • vaste rechtspraak van de bestuursrechters
 • spanningsveld bij twijfelgevallen
 • maatwerkvoorschriften, beleidsregels en vergunningvoorschriften

Praktijkvoorbeeld

De cursus sluit aan bij de dagelijkse praktijk. De deelnemer mag een (fictieve) praktijkcasus vooraf voorleggen aan de docenten. De casus wordt dan onderdeel van het programma. 

In de cursus worden ook praktijkvoorbeelden behandeld, bijvoorbeeld over een overtreding van de “zorgplicht gezondheid” uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan van een gemeente. 

In deze handhavingszaak werd voor het eerst een bestuursdwangbesluit op basis van de Omgevingswet getoetst. Het ging om een last onder bestuursdwang van het college B&W gericht op het schoonmaken en brandveilig maken van een vervuilde woning. Hier speelde ook de “zorgplicht gezondheid”1 uit het omgevingsplan. Het oordeel van de voorzieningenrechter kwam erop neer dat het bestuursdwangbesluit in stand kon blijven. Het was onder andere aannemelijk dat de vele etensresten tot stankoverlast leidden met een overtreding van de zorgplicht uit de “bruidsschat” van het omgevingsplan tot gevolg. Via de bruidsschat is het overtreden van die zorgplicht een omgevingsplanactiviteit die omgevingsvergunningplichtig is.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij de specifieke zorgplicht in combinatie met de fysieke leefomgeving, Dit kunnen zijn:

 • gemeentelijke toezichthouders en handhavers
 • gemeentelijke beleidsmedewerkers
 • VTH-juristen
 • Vastgoedjuristen

De cursus kan ook interessant zijn voor omgevingsdiensten, advocaten en adviseurs.

Programma

Inleiding en introductie

 • Doel en opbouw van de cursus
 • Overzicht van de Omgevingswet
 • Rol van de zorgplicht

Algemene zorgplicht vs. specifieke zorgplicht

 • Algemene zorgplicht
  • Het verbod op activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen
  • De vangnetfunctie van de algemene zorgplicht
 • Specifieke zorgplicht
  • Instrumentarium gemeenten
  • Voorbeeld van de specifieke zorgplicht in de praktijk (uit de rechtspraak)
 • Wat wordt verwacht van overheden?

Bestuurlijke handhaving

 • Vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
 • Spanningsveld bij twijfelgevallen
 • Herkennen en hoe om te gaan met (niet-)evidente schendingen
 • Belang van voldoende concreet formuleren
 • Do’s and dont’s

Maatwerkvoorschrift, beleidsregel of vergunningvoorschrift

 • Verschillen en overeenkomsten tussen maatwerkvoorschriften, beleidsregels en vergunningvoorschriften
 • Procedures en voorwaarden voor het opleggen van maatwerkvoorschriften
 • Beleidsregels: opstellen, vaststellen en handhaven
 • Vergunningvoorschriften: toepassingsmogelijkheden en beperkingen
 • Voorbeelden uit de praktijk

Docenten

Werner Altenaar
advocaat-partner bij Certa Advocaten Werner begon zijn juridische carrière in de rechtspraak. Bij Certa Advocaten in Amsterdam is hij gespecialiseerd in het bestuursrecht, waarbij hij zich met name richt op het omgevingsrecht en bestuurlijke handhaving binnen vastgoed en sport. Werner staat zowel overheden als bedrijven bij in raad en daad. Regelmatig verzorgt Werner kennissessies, spreekt hij op congressen en schrijft hij blogs. Werner is bestuurlijk actief binnen de politiek.
Roza Morrison
advocaat bestuursrecht bij Certa Advocaten Roza richt zich naast algemene overheidszaken in het bijzonder op het omgevingsrecht, fysieke leefomgeving, handhaving en bestuursrechtelijke zaken die het EU-recht raken. Zij staat zowel (semi-)overheden als bedrijven bij. Roza heeft een open blik op het recht en verschillende interesses zoals sporten, reizen en is vrijwilliger als Big Sister.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgevinggratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2 december 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103