Middagcursus

€ 0,-

De Alcoholwet - alleen als incompany


 • In één middag op de hoogte van alle wijzigingen en nieuwe opties
 • Drank- en Horecawet vanaf 1 juli 2021 Alcoholwet
 • Wat staat nu waar?
 • Visie en ambitie Alcoholmatiging, de mogelijkheden op een rij
 • Nieuwe verordenende bevoegdheden
 • Preventie- en Handhavingsplan alcohol, nog steeds verplicht
 • Dagleidinggevende hangt nog steeds in de lucht maar is er nog niet.
 • Inrichtingseisen DHW grotendeels vervallen
 • Aanpassingen tools en organisatie

Inleiding

De Alcoholwet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Technisch gezien is het geen nieuwe wet maar hebben we het over de gewijzigde Drank- en Horecawet. Met het betreffende wetsvoorstel werden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die moeten bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. Deze stap werd gemaakt in relatie met het Nationaal Preventieakkoord (landelijk beleid) en naar aanleiding van de resultaten van de afgesproken evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • prijsvoordelen
 • verkoop op afstand
 • wederverstrekking van alcoholhoudende drank
 • inzet van minderjarige testkopers
 • technische eisen van de inrichting
 • stagemogelijkheden.

Ook bevat de wet wijzigingen ter modernisering of verbetering van de uitvoering van de wet, zoals rond de taken en bevoegdheden van de Landelijke Examencommissie.

Op dit moment loopt nog steeds een discussie over de introductie van een dagleidinggevende, die zonder toets vooraf en dus zonder controle op zedelijk gedrag de dagelijkse leiding zou gaan kunnen uitvoeren. Deze moet dan wel 21 jaar zijn en zijn SVH diploma in het register hebben staan. De dagleidinggevende kan dan, zonder aanwezigheid van een wel getoetste en op de bijlage vermeldde leidinggevende, het vergunde bedrijf exploiteren. De impact daarvan deed al wat discussie oplaaien en de feitelijke wijziging in de wet is nog zeker geen feit.

Gemeentelijke organisatie

Er is voor sommige gemeenten nog veel werk aan de winkel en voor enkele nog alleen beleidsaanpassingen. Bij een wijziging gaat het vaak om:

 • wijziging APV
 • wijziging controle inrichtingen
 • visie en ambitie alcoholaanpak
 • aanpassen website en aanvraagformulieren
 • bijstellen toezicht en handhaving en het beleid van handhaving

Grote kans dat er nog werk te doen is, al is het maar de betrokken de nieuwe informatie te bieden. Als u een goed inzicht hebt in de nieuwe wet, het nieuwe besluit en de nieuwe regeling maakt dat het toepassen in de praktijk een stuk makkelijker. Deze cursus biedt u het inzicht en het overzicht.

Doelgroep

Deze middagcursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers, vergunningverleners en toezichthouders betrokken bij de uitvoering taken Alcoholwet bij gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviseurs en advocaten.

Programma

De nieuwe Alcoholwet

 • Doel en achtergronden van de Alcoholwet
 • Opbouw en structuur: wet, besluit, regeling
 • Grootste wijzigingen
 • Verschillen met Drank- en Horecawet.

Wijzigingen op een rijtje

 • Prijsvoordelen
 • Verkoop op afstand
 • Wederverstrekking van alcoholhoudende drank
 • Inzet van minderjarige testkopers
 • Stagemogelijkheden
 • Landelijke Examencommissie
 • Inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen
 • Mogelijk toekomstige rol dagleidinggevende

Gemeentelijke organisatie

 • Wijzigingen APV
 • Wijziging controle inrichtingen
 • Rollen vergunningverlener en toezichthouders
 • Gemeentelijke visie en ambitie alcoholaanpak
 • Aanpassen website en aanvraagformulieren
 • Organisatorische aanpassingen

Vragen uit uw praktijk

 • Tijdens deze middag kun u ook uw specifieke praktijkvragen stellen

Docenten

Peter Roumen
Directeur, Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Peter heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Oplossingsgericht waar het kan met een heldere analyse van risico’s en scenario’s. Momenteel is hij veel bezig met horeca en het regelen van evenementen in de APV.
 
Hans Vooren
Jurist bij Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Hans is een veelzijdig jurist. Hij heeft ervaring en kennis van het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht. Hij heeft een analytische werkwijze, gebaseerd op brede theoretische kennis. Tegelijk heeft hij een creatieve en praktische instelling en voelt hij zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Enthousiaste cursus leiders, goed materiaal en duidelijke uitleg

Het was zeer duidelijk en op het praktijk gericht

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103