3-daagse cursus

€ 1.495,-

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

1, 8, 15 april 2021

Utrecht
 • Compleet overzicht ruimtelijk ordeningsrecht
 • Instrumentarium op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Nu en onder de Omgevingswet

Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen van Berghauser Pont Academy online aangeboden.  

 

Inleiding

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruimte die we hebben, moeten we slim benutten: economische groei mogelijk maken, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurwaarde of het woongenot en de gezondheid van burgers. Deze driedaagse basiscursus geeft je inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening én in hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Inhoud

Op alle niveaus stellen overheden plannen op om de beschik­bare ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Het rijk en de provincie doen dit door middel van omgevingsvisies en inpassingsplannen. De gemeenten gebruiken veelal het bestemmingsplan of het omgevingsplan. Ook verleent het bevoegd gezag vergunningen om te bouwen. Op al deze niveaus kun je te maken krijgen met uitzonderingen en bijzondere regelingen. De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk ­ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regel­geving van de ruimtelijke ordening op al deze niveaus nu en ­onder de Omgevingswet.

In deze overgangsperiode behandelen we het gehele RO-­instrumentarium wat nu nog relevant is, en wat straks en onder de Omgevingswet: het omgevingsplan, onteigening, planschade, het projectbesluit, de omgevingsvergunning en bouwregelgeving. Ook bespreken we de verschillen en de overeenkomsten met het stelsel straks onder de Omgevingswet. We behandelen het instrumentarium van het rijk en de provincie, maar richten ons vooral op de gemeente.

Doelgroep

De Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Cursisten werken bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij adviesbureaus, advocaten­kantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Voor deelname aan de cursus is geen juridische opleiding ­vereist. Om alle juridische begrippen en aspecten goed te kunnen plaatsen, is wel enige werkervaring op bijvoorbeeld een afdeling RO bij een gemeente of bedrijf gewenst.

Programma

Cursusleider: Robert Wannink

Dag 1; Inleiding en het rijks-, provinciaal en gemeentelijk instrumentarium 

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Inleiding op de cursus en wederzijdse kennismaking Docent: Robert Wannink

09.45 Inleiding op de ruimtelijke ordening

 • Overzicht planningsstelsel Wro en Omgevingswet
 • Kernbegrippen Wro en Omgevingswet
  • Structuur van het (ruimtelijk) bestuursrecht
  • Relatie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

10.30 Koffiepauze

10.45 Rijksbeleid en juridische instrumenten

 • Betekenis rijksnota’s voor realisatie ruimtelijk beleid
 • Rijksinpassingsplan en rijkscoördinatieregeling
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI)Docent: Robert Wannink

11.15 De provincie in het RO-recht

 • De Provincie en het Nederlandse staatsmodel
 • De Wro instrumenten van de provincie
 • De Omgevingswet en de Provincie Docent: Rens van den Berg

12.30 Lunch

13.30 Het gemeentelijk RO-instrumentarium nu en onder de Omgevingswet Inleiding op de belangrijkste instrumenten

 • Het bestemmingsplan en omgevingsplan
  • functie en status/ rechtsgevolgen
  • inhoud: planvoorschriften, kaart
  • toelichting, beschrijving in hoofdlijnen
  • gebruik ruimtelijkeplannen.nl
  • verbod vs gebod
 • Het projectbesluit
 • De omgevingsvergunning
 • De beheersverordening
 • Het grondexploitatieplan Docent: Robert Wannink

15.15 Pauze

15.30 Casus

16.30 Einde eerste cursusdag


Dag 2 - Vervolg bestemmingsplan, omgevingsplan en bijzondere regelingen

09.00 Ontvangst met koffie en thee

09.30 Bestemmingsplan en omgevingsplan: procedures

 • totstandkoming
 • inspraakmogelijkheden, vaststelling
 • relatie met Algemene wet bestuursrecht
 • termijnen
 • flexibiliteit Docent: Robert Wannink

10.00 Thema’s in het bestemmingsplan en omgevingsplan

 • Onderzoek
 • Gebruiksvoorschriften
 • Bouwvoorschriften
 • Natuur, water en milieuthema’s
 • Aspecten voor de praktijk Docent: Robert Wannink

11.00 Pauze

11.15 Vervolg thema’s

12:30 Lunch

13:30 Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht (per onderdeel vooruitblik naar de Omgevingswet)

 • kostenverhaal: de Afdeling grondexploitatie van de Wro
 • gemeentelijk voorkeursrecht: toepassingsbereik, aanbiedingsplicht
 • onteigening:
  • voor uitvoering van bestemmingsplan of infrastructuur
  • administratieve en gerechtelijke procedure
 • planschade
 • planologische vergelijking, normaal maatschappelijk risico en voorzienbaarheid/risicoaanvaarding
 • planschademanagement en verhaal van plankosten
 • actuele jurisprudentie en praktijkvoorbeelden Docent: Jurgen Vermeulen

16.00 Vragen en discussie

16.30 Einde van de tweede cursusdag

 

Dag 3 - Bouwen onder de Wabo Docenten: Alexander IJkelenstam en Robert Lucassen

 • 09.00 Ontvangst met koffie/thee
 • 09.30 Bouwen onder de Wabo
 • belangrijke begrippen
 • voorbereidingsprocedures
 • weigeringsgronden omgevingsvergunning
 • verklaring van geen bedenkingen
 • soorten omgevingsvergunning (deel-, gefaseerde vergunning, etc)

11.00 Koffiepauze

11.15 Omgevingsvergunning, bouwen

 • begrippen
 • kwalificatie van bouwwerken
 • vergunningvrij bouwen
 • toetsingsaspecten
 • procedure + aanhoudingsbepalingen
 • rechtsbescherming
 • handhaving

12.15 Lunch

13.15 Omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan

 • reikwijdte artikel 2.12 Wabo
 • toepassing artikel 2.12 Wabo (binnenplanse afwijking, kruimelgevallenregeling en buitenplanse afwijking)
 • voorbereidingsprocedures
 • Kruimelgevallenregeling

14.30 Theepauze

14.45 Praktijkcasus

16.15 Evaluatie

16.30 Einde van de cursus

Docenten

Robert Wannink
Advocaat bij Wannink Advocatuur
Rens van den Berg
Senior bestuurlijk juridisch adviseur bij Provincie Zuid-Holland
Jurgen Vermeulen
Advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten
Jurgen Vermeulen is advocaat bestuursrecht en vastgoed bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam. Hij adviseert en procedeert voor gemeenten en marktpartijen met name over zaken die met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Zijn specialismen omvatten Publiek-Private Samenwerking en samenwerking tussen overheden, verwerving van onroerende zaken en onteigening, kostenverhaal en anterieure overeenkomsten, omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheid. Ook wordt Jurgen door rechtbanken benoemd als voorzitter van deskundigen om advies uit te brengen over de schadeloosstelling in onteigeningszaken en prijsbepalingen. Hij is ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).
Alexander Ijkelenstam
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Alexander IJkelenstam is sinds 2016 als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate van CMS. Hij specialiseert zich in het omgevingsrecht. Daarnaast adviseert en procedeert hij over algemene bestuursrechtelijke kwesties, onder andere op het gebied van handhaving en openbaarheid van bestuur. Vanuit zijn expertise werkt Alexander ook regelmatig aan M&A- en vastgoedtransacties. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie en daarna was hij gedurende zes jaar lid van de stadsdeelraad en bestuurscommissie van Amsterdam-West.

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 1, 8, 15 april 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.495,-
 • Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
De cursus was van een hoog niveau. De docenten waren erg goed en konden de leerstof goed overbrengen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl