Cursus

€ 499,-

Basiscursus Jeugdwet


 • Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?
 • Wie zijn belanghebbenden bij deze besluiten?
 • Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
 • Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
 • Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
 • Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet
In deze cursus zal, na een algemene inleiding over het jeugdrecht en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de regelgeving die geldt voor de gemeentelijke besluiten op grond van de Jeugdwet. Aan de orde komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht, het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren, bijvoorbeeld over wat onder de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen dient te worden verstaan. De docent gebruikt veel casusmateriaal om de stof onder de knie tekrijgen.


  Aanleiding

  De belangrijkste juridische vragen over de Jeugdwet zijn op dit moment:
  • Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent zijn / haar kind?
  • Wat is de verhouding tussen gedwongen en vrijwillig kader?
  • Wat verstaat de rechter onder jeugdhulp en hoe is de toegang tot de jeugdhulp?
  • Hoe toetst de rechter de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet?
  • Wat zijn de mogelijkheden tot beleid bij persoonsgebonden budgetten?
  • Wat zijn de mogelijkheden tot herziening, intrekking en terugvordering?
  Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor jeugdconsulenten plus medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met de beleidsmatige en de juridische kant van de Jeugdwet.

  Programma

  In grote lijnen beslaat het programma de volgende onderwerpen:

  • De Jeugdwet en vormen van jeugdhulp (globaal overzicht ter inleiding)
  • Actoren in het jeugdrecht en belangrijke beginselen
  • De begrippen ouder, jeugdige, woonplaats en de plannen
  • De toegang tot de jeugdhulp
  • De gemeentelijke verordening(en) en de verschillende voorzieningen
  • Civiele procedures en de gevolgen voor de voorzieningen
  • Het belanghebbendenbegrip in de Jeugdwet
  • Bestuursrechtelijke toetsing door de kinderrechter
  • Het onderzoek dat het college uitvoert
  • De eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen
  • Persoonsgebonden budgetten
  • Herziening, intrekking en terugvordering

  Docenten

  mr. Willie Elferink
  Rechter bestuursrecht en familie- en jeugdrecht, rechtbank Overijssel
   
  Mr. W.M.B. Elferink heeft na 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijk overheid in 2001 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Hij is in de rechtbanken Almelo, Overijssel en Gelderland werkzaam geweest als teamvoorzitter en bestuursrechter. Vanaf 2013 is hij werkzaam bij de rechtbank Overijssel als familie- en jeugdrechter en bestuursrechter. Daarnaast is hij auteur van het boek “Bestuursrecht in je opleiding” en geeft hij diverse opleidingen, van civielrecht voor de overheid, jeugdrecht tot bestuursrecht. Van zijn hand verschenen enkele artikelen in bestuursrechtelijke vaktijdschriften.
   
  Bekijk LinkedIn profiel

  Materiaal

  U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren55

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • € 499,-
  • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.
  aanmelden

  Referenties

  "De casussen en de antwoorden op de vragen zijn het meest interessant."
  "De docent heeft heel veel kennis plus praktijkervaring en brengt dat enthousiast over."
  "Praktijkgerichte cursus, docent heeft passie voor de stof." 
  "De theorie werd goed uitgelegd, ook a.h.v. voorbeelden uit de praktijk."
  "De docent heeft veel kennis en kan dit in begrijpelijke taal uitleggen."

   De docent hield mijn aandacht vast. Mooie praktijkvoorbeelden.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

  Hanna Rab
  U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl