1-daagse

€ 499,-

Basiscursus Jeugdwet

4 november 2021

Utrecht
  Door jeugdrecht expert Mr. W.M.B. Elferink
 • Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?
 • Wie zijn belanghebbenden bij deze besluiten?
 • Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
 • Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
 • Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
 • Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

In deze cursus zal, na een algemene inleiding over het jeugdrecht en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de regelgeving die geldt voor de gemeentelijke besluiten op grond van de Jeugdwet. Aan de orde komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht, het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren, bijvoorbeeld over wat onder de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen dient te worden verstaan. Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet. De docent gebruikt veel casusmateriaal om de stof onder de knie te krijgen.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus behandelen we de volgende vraagstukken:

 • Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent zijn / haar kind?
 • Wat is de verhouding tussen gedwongen en vrijwillig kader?
 • Wat verstaat de rechter onder jeugdhulp en hoe is de toegang tot de jeugdhulp?
 • Hoe toetst de rechter de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot beleid bij persoonsgebonden budgetten?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot herziening, intrekking en terugvordering?

Na deze cursus heeft u relevante kennis opgedaan over de juridische kaders en praktische vraagstukken omtrent de jeugdwet.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor jeugdconsulenten plus medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met de beleidsmatige en de juridische kant van de Jeugdwet.

Programma

In grote lijnen beslaat het programma de volgende onderwerpen:

 • De Jeugdwet en vormen van jeugdhulp (globaal overzicht ter inleiding)
 • Actoren in het jeugdrecht en belangrijke beginselen
 • De begrippen ouder, jeugdige, woonplaats en de plannen
 • De toegang tot de jeugdhulp
 • De gemeentelijke verordening(en) en de verschillende voorzieningen
 • Civiele procedures en de gevolgen voor de voorzieningen
 • Het belanghebbendenbegrip in de Jeugdwet
 • Bestuursrechtelijke toetsing door de kinderrechter
 • Het onderzoek dat het college uitvoert
 • De eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen
 • Persoonsgebonden budgetten
 • Herziening, intrekking en terugvordering

Docenten

mr. Willie Elferink
Rechter bestuursrecht en familie- en jeugdrecht, rechtbank Overijssel
 
Mr. W.M.B. Elferink heeft na 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijk overheid in 2001 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Hij is in de rechtbanken Almelo, Overijssel en Gelderland werkzaam geweest als teamvoorzitter en bestuursrechter. Vanaf 2013 is hij werkzaam bij de rechtbank Overijssel als familie- en jeugdrechter en bestuursrechter. Daarnaast is hij auteur van het boek “Bestuursrecht in je opleiding” en geeft hij diverse opleidingen, van civielrecht voor de overheid, jeugdrecht tot bestuursrecht. Van zijn hand verschenen enkele artikelen in bestuursrechtelijke vaktijdschriften.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en achterliggend materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

SKJ-studiepunten66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 4 november 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 499,-
 • Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties

 • De casussen en de antwoorden op de vragen zijn het meest interessant.
 • De docent heeft heel veel kennis plus praktijkervaring en brengt dat enthousiast over.
 • Praktijkgerichte cursus, docent heeft passie voor de stof.
 • De theorie werd goed uitgelegd, ook a.h.v. voorbeelden uit de praktijk.
 • De docent heeft veel kennis en kan dit in begrijpelijke taal uitleggen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Judith Nuijens Berghauser Pont Academy
Judith Nuijens
Programmamanager Sociaal Domein
 
U kunt contact opnemen met Judith Nuijens via 020 8200 908 of via judith@berghauserpont.nl