1-daagse cursus

€ 549,-

Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening

29 november 2022
31 maart 2023

Utrecht
Utrecht
 • De kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs 
 • De afbakening Jeugdwet – Wet Passend Onderwijs
 • Rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur
 • Perspectieven op het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen vanuit het onderwijs en de jeugdhulp
 • Afbakening met Zorgverzekeringswet en Wet langdurige Zorg
 • Actuele jurisprudentie

Inleiding

Met de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs ontstonden er nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen gezamenlijk vorm te geven.

De afbakening tussen de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs roept echter nog steeds veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. Door gebrek aan goede kennis van beide wetten en wanneer deze moeten worden toegepast ontstaat vaak veel discussie hoe hulp en zorg aan jeugdigen het beste te regelen en organiseren.

Er is namelijk sprake van een grijs gebied dat niet alleen in de uitvoering, maar ook op het niveau van beleid en bestuurlijke besluitvorming tot onduidelijkheid en verschillende verwachtingen kan leiden. Ook zijn er vaak verschillen in zienswijze op de problematiek van jeugdigen/leerlingen vanuit de beide vakgebieden onderwijs en jeugdhulp en op elkaars werk- en taakgebied. Er zijn daarom goede afspraken nodig tussen de schoolbesturen en de gemeente en heldere handelingsperspectieven in de samenwerking tussen onderwijsspecialisten, intern begeleiders, onderwijzers en jeugdprofessionals.

Hoe kunnen deze perspectieven bij elkaar komen en kan er vanuit een gezamenlijke en gedeelde visie gekeken worden naar het belang en welzijn van het kind/de leerling? Hoe organiseer je een goede en praktische samenwerking tussen alle betrokken partijen waarbij het kind het beste mee wordt geholpen?

Kennis van de wettelijke kaders en bekendheid met elkaars werkwijze en handelingsperspectief zijn noodzakelijk om tot een gezamenlijke visie en de juiste invulling en uitvoering van de wettelijke taken te komen waarbij in de samenwerking optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars specialisme.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u een compleet en helder beeld en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs. U bent tevens goed op de hoogte van de verschillende werkwijzen binnen het onderwijs en de jeugdhulp. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Beleidsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers bij gemeenten, jeugdconsulenten, wijkteammedewerkers, schoolbesturen, leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers, interne begeleiders

Programma

09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • De kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs
 • De zorgplicht van scholen voor primair en voortgezet onderwijs
 • Rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur

Elske van Dalen

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • De afbakening Jeugdwet – Wet Passend Onderwijs
 • Het grijze gebied tussen de Jeugdwet en Wet op Passend Onderwijs
 • Toegang tot tweedelijns jeugdhulp en zorg vanuit de wet op Passend Onderwijs

Elske van Dalen

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

 • Perspectieven op het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen vanuit het onderwijs en de jeugdhulp
 • Afbakening met Zorgverzekeringswet en Wet langdurige Zorg

Elske van Dalen

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • Actuele jurisprudentie
 • Bespreken voorbeelden/ casussen uit de praktijk

Elske van Dalen

Docenten

Elske van Dalen
trainer en beleidsadviseur
Elske is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg. Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van o.a. de Jeugdwet en WMO bij gemeenten in de rollen van teamleider, kwaliteitsmedewerker en beleidsadviseur. Daarnaast werkt zij sinds enige jaren als trainer op het terrein van beleid, wetgeving en uitvoering in het sociaal domein.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp. Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66
SKJ-studiepunten66
NOVA66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl