4-daagse

€ 2.295,-

Basiscursus Bodem

2, 9, 16, 23, 30 november 2021

Utrecht
 • Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus
 • Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering
 • Alle relevante wet- en regelgeving
 • Praktisch van opzet en verzorgd door sprekers die met beide voeten in de praktijk staan

Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen van Berghauser Pont Academy online aangeboden.  

 

Inleiding

Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging moet natuurlijk direct actie worden ondernomen. De aanpak en het beheer van bestaande bodemverontreiniging is meer en meer onderdeel geworden van herinrichting en bestemmingswijziging. Deze cursus is een hooggewaardeerde basiscursus in het werkveld.

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de wetgeving onder de Aanvullingswet bodem. Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Doelgroep

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)­beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieurs­bureaus en omgevingsdiensten. Maar ook voor milieufunctio­narissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Programma

Dag 1 - Introductie & jargon

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Kennismaking, introductie cursus en inventarisatie eigen leerdoelen

Grond en grondwater

Docent: Charles J.M. Odekerken

10.00 Bodemsanering in historisch perspectief

 • Inzichten ten aanzien van de omvang bodemverontreiniging
 • Overzicht ontwikkeling beleid

10.15 Bodemkunde

 • Bodemopbouw
 • Grondsoorten in relatie tot verontreiniging
 • Bodemheterogeniteit

10.45 Koffiepauze

11.00 Geohydrologie

 • Grondwaterstroming: horizontaal /verticaal, snelheid /retardatie, richting, onderzoek
 • Invloed op verspreiding van verontreiniging

11.45 Chemie en toxicologie

 • Groepen verontreiniging en hun relatie met activiteiten
 • Gedrag van stoffen
 • Normen

12.30 Lunch

13.30 Vervolg Chemie en Toxicologie

Bodemonderzoek

 • Fasen onderzoek
 • Protocollen (NEN 5725, NEN 5740)
 • Betrouwbaarheid
 • Normen
 • Risico evaluatie
 • Belang van goede beoordeling /handhaving (Koffiepauze tijdens dit onderdeel)

16.30 Einde dag 1

Dag 2 - Beleid, Samenhang & Saneren

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Terugblik dag 1 en beantwoorden vragenDocent: Charles J.M. Odekerken

Beleid bodemsanering Docent: Frank Hageman

09.45 Aanpak van de bovengrond

 • Functiegericht saneren
 • Bodemgebruikvormen
 • Normstelling
 • Leeflaag

Aanpak van de ondergrond

 • Kosteneffectief saneren
 • Saneringsladder
 • Processtappen
 • Stabiele eindsituatie

Actualiteiten

 • Wat was in het nieuws?
 • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
 • Europa(Theepauze tijdens dit onderdeel)

12:30 Lunch

Sanering Docent: Ir. Auke J.J. van der Veen

13.30 Overzicht saneringsfase

 • Saneringsplan / bestek
 • Aanbesteding / veiligheidsplan
 • Uitvoeringsaspecten
 • Het resultaat: de theorie versus de praktijk

15.00 Theepauze

15.15 Saneringstechnieken

 • Ex-situ en in-situ maatregelen & technieken
 • Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC-concept)
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Toepasbaarheid, voor- en nadelen van de diverse technieken

16.30 Einde dag 2

Dag 3 - BBK, Grond & Kwaliteit

09.00 Ontvangst met koffie /thee

09.30 Terugblik dag 1 en 2 en beantwoorden vragenDocent: Charles J.M. Odekerken

Grond- en baggerstromenDocent: drs. Marcel Cassee

09.40 Bodem+

 • Sturing van grondstromen en verwerkingsmogelijkheden
 • Transport en acceptatie van (verontreinigde) grond
 • Intermezzo: quiz ‘reinigbaar of niet?’

11.00 Koffiepauze

 • Kwaliteitsborging rond grondstromen
 • Kwalibo

12:30 Lunch

Besluit bodemkwaliteitDocent: drs. John van Tol

13:30 Wat is het Besluit Bodemkwaliteit?

 • Overzicht BBk
  • Aanleiding
  • Wettelijk kader
  • Reikwijdte
 • Algemene bepalingen
 • Toepassen grond en bagger

15.00 Koffiepauze

 • Tijdelijke uitname en tijdelijke opslag
 • Toepassen bouwstoffen (op hoofdlijnen)
 • Toezicht en handhaving

16.30 Einde dag 3

Dag 4 - Wetgeving, Beleid & dé Praktijk

09.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Terugblik dag 1, 2 en 3 en beantwoorden vragenDocent: Charles J.M. Odekerken

Wetgeving in beleidsmatig perspectiefDocent: ir. René Vreugdenhil

09:45 Wbb en Circulaire Bodemsanering 2013

 • Saneringsplicht
 • Saneringsdoelstelling
 • Deelsaneringen
 • BUS
 • Kadastrale aantekening
 • Financiën(Koffiepauze tijdens dit onderdeel)

12.30 Lunch

Het werkveld in de praktijkDocenten: ir. René Vreugdenhil & Charles Odekerken

13.30 Interactief

 • Waar liggen welke knelpunten?
 • Presentatie resultaten verificatieonderzoek en wat kan ik daar van leren
 • Beleidsmatige reactie op de problematiek(Theepauze tijdens dit onderdeel)

16.15 Evaluatie van de cursus16.30 Einde dag 4

Dag 5 - Programma volgt binnenkort

09.00 Ontvangst met koffie/thee

Docenten

Charles Odekerken
Zelfstandig adviseur
 
Als zelfstandig adviseur is Charles Odekerken met name gericht op bodem- en stofspecifieke adviezen en tevens specialist communicatie en kennisoverdracht. Zijn werkzaamheden bestaan uit advies, elementair onderzoek (o.a. asbest en kwik) en het veelvuldig ontwikkelen en verzorgen van cursussen. Hij werkt voor veel verschillende grotere opdrachtgevers zoals Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Vitens, Evides. Met veel van de opdrachtgevers is sprake van een al langdurende en bestendige werkrelatie.
 
René Vreugdenhil
Zelfstandig adviseur
 
René Vreugdenhil is zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem gerelateerde activiteiten en adviezen. Hij heeft veel Inhoudelijke kennis over de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet, het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief. Verder is hij medeoprichter van Pondera GeoEnergy, waarbij hij intensief betrokken is bij het initiëren en begeleiden van geothermische projecten en potentiele ondergrondse opslag. Hij geeft al vele jaren bodemcursussen.
 
Marcel Cassee
Adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Frank Hageman
Projectmanager bij RoyalHaskoningDHV
Auke van der Veen
Soil & Groundwater Lead bij NAM
John van Tol
Adviseur bij Tauw

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2, 9, 16, 23, 30 november 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 2.295,-
 • Cursusprijs is incl. lunch, koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
De presentaties worden gegeven door mensen met jarenlange werkervaring. Met als pluspunt dat deze mensen ook nog eens bescheiden en benaderbaar zijn! Geweldig!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl