Cursus

€ 595,-

Programma’s Omgevingswet

27 oktober 2020

Utrecht
 • Niet meer sectoraal denken
 • Integrale en samenhangende vertaalslag maken
 • Twee soorten programma’s onder de Omgevingswet
 • Ochtend: (Beleids)uitvoeringsprogramma’s
 • Middag: Programmatische aanpak en omgevingswaarden
 • Praktische handvatten

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

Met de Omgevingswet treedt een nieuwe instrumentenkader in werking dat sterk met elkaar samenhangt. De richting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn veelal herkenbaarder vanuit het vigerende beleid (met de huidige uitwerking van een structuurvisie en bestemmingsplan).

Maar voor een effectieve uitwerking en toepassing van de doelen en ambities uit de integrale en samenhangende omgevingsvisie en omgevingsplan is een integrale en samenhangende vertaalslag nodig in onderliggende programma’s. Er is nog veel onduidelijkheid omtrent dit ‘Programma’ als Omgevingswetinstrument. Dit komt omdat het instrument twee uitwerkingen kent:
 • als uitwerking van doelen en ambities vanuit de omgevingsvisie en -plan
 • als verplichte uitwerking bij overschrijding van de omgevingswaarden.
Deze cursus bestaat uit twee los te volgen delen, ochtend en middag:
 1. Ochtend: de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking vanuit de omgevingsvisie
 2. Middag: de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden (bij

Doel van de cursus

Het doel van de ochtendcursus is dat u:
 • onderscheid kan maken in de twee soorten Programma’s onder de Omgevingswet
 • inzicht krijgt in het deels verplichte en facultatieve instrumentarium
 • zicht heeft op de doorwerking vanuit de omgevingsvisie en omgevingsplan in relatie tot het uitvoeringsbeleid en programmering, en
 • onderkent wat de consequenties kunnen zijn van de doorwerking van deze programma’s in uitvoeringsbeleid, teamindelingen, begrotingen etc. Want de invulling van de nieuwe instrumenten heeft ook gevolgen voor de opzet van de organisatie.

In de middagcursus is het doel:
 • de functie en het doel van instructieregels
 • de omgevingswaarden in de programmatische aanpak, en
 • wordt toegelicht hoe bestuurlijke afwegingsruimte gebruikt kan worden bij het opstellen van een programma.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor projectleiders Omgevingswet, beleidsmedewerkers RO/Milieu, bestemmingsplanmakers, teamleiders, juristen van provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Programma

Ochtend: (Beleids)uitvoeringsprogramma’s
In deze cursus staan we stil bij het bepalen van de stip op de horizon, eindbeeld, van de Omgevingswet. Dit is een bepalende stap in de implementatie van de Omgevingswet in gemeentelijke organisaties. Vanuit dit eindbeeld kijken we naar de inrichting van de omgevingsvisie en de betekenis daarvan voor de uitwerking in lijn met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Deze insteek is bepalend voor de inrichting van de onderliggende uitvoeringsprogramma, zowel in aantal programma’s als de reikwijdte en invulling van deze programma’s. Maar ook van belang voor een mogelijke doorwerking in de organisatie(indeling).

In de cursus staan we stil bij de volgende vragen:
 • Hoe kijkt de Omgevingswet naar de toepassing van het programma?
 • Hoe leg ik de relatie tussen mijn omgevingsvisie en programma?
 • Beleidsprogramma of uitvoeringsprogramma?
 • Wat zijn de consequenties voor uitwerking en indeling in thema’s, gebieden en programma voor de organisatie?
 • Wat is de inhoud van een programma?
 • Hoeveel programma’s op te stellen en vervolgens vast te stellen?
 • Verplichte programma’s (gemeentelijke, waterschap en provincie)
 • Hoe zit het met de budgetcyclus en aansturing?

Middag: Programmatische aanpak en omgevingswaarden
De Programmatische Aanpak Stikstof, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het Programma omgevingslawaai bieden een aanpak om overschrijdingen van stikstofdepositie-, luchtkwaliteits- en geluidnormen terug te dringen. De Omgevingswet zet deze trend door. De wetgever kiest er daarbij voor programmatische aanpak te verbreden. Maar wat is de programmatische aanpak nu eigenlijk?

In de cursus staan we stil bij de volgende vragen:
 • Welke rol speelt de programmatische aanpak in de Omgevingswet?
 • Wat is de reikwijdte van de programmatische aanpak?
 • Is het verplicht?
 • Waar moet een programmatische aanpak aan voldoen? Hoe werken instructieregels?
 • Wat zijn omgevingswaarden?
 • Welke omgevingswaarden zijn verplicht en welke kan ik als gemeente zelf bepalen?
 • Wat zijn de consequenties van een programmatische aanpak?
 • Hoe pas ik de programmatische aanpak toe in een omgevingsplan.

Docenten

Edwin Oude Weernink
Senior adviseur (Planvorming) bij Antea Group
 
Edwin werkt als projectleider Omgevingswet bij diverse gemeenten. Hij heeft als onderzoeker gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en BZK. Daarnaast werkt hij aan diverse pilotprojecten inzake de Chw. (Katwijk, Noordwijkerhout, Den Haag, Breda, etc.).
 
 
Robert Forkink
Senior adviseur (Beleid & Organisatie) bij Antea Group
 
Robert is met name gespecialiseerd in beleid en organisatievraagstukken. Momenteel is hij nauwgezet betrokken bij de ontwikkeling en projecten ten aanzien van de Omgevingswet en de Private kwaliteitsborging Bouwen, kwaliteitscriteria 2.1 en de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer. Hij heeft als projectleider meerdere implementatieplannen afgerond en werkt nu als projectleider Omgevingswet bij diverse gemeenten. Hij heeft als onderzoeker gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet, in opdracht van de ministeries van I&M en BZK.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 27 oktober 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
  • 1 dagdeel € 295,-
  • 2 dagdelen: € 595,-
   • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
   • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 100,- op de cursusprijs voor de hele dag en € 50,- korting op de prijs voor één dagdeel

  Genoemde cursusbedragen incl. koffie en thee, excl. btw 21%. Volgt u het ochtend- én middagprogramma, dan is ook de lunch inbegrepen.

Aanmelden

Referenties

 Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl