3-daagse cursus

€ 1.495,-

Beleidsmedewerker VTH

7, 14, 21 april 2022

Utrecht
 • In 3 dagen alle ins en outs over het VTH-beleid
 • Specifiek gericht op beleidsmedewerkers VTH
 • Achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en toepassing daarvan in de praktijk
 • 3 dagen: algemeen, toezicht en handhaving, vergunningverlening
 • Doorkijk naar regeling in de Omgevingswet
 • Zowel voor startende als voor meer ervaren beleidsmedewerkers VTH

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Omgevingsrecht is een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke leefomgeving zoals milieu, natuur, water, bouwen en ruimtelijke ordening. Hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

De lokale overheden provincies, gemeenten en waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als deze VTH-taken niet goed worden uitgevoerd, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

De Rijkswetgever stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Om een professionele uitvoering te bevorderen, gelden er wettelijke procescriteria. Die staan nu in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met uitvoeringsbesluiten. En die komen terug in de Omgevingswet met uitvoeringsbesluiten. Voor toezicht en handhaving gelden de procescriteria al sinds jaar en dag. Vanaf 2017 gelden ze ook voor vergunningverlening.

Een beleidsmedewerker VTH heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de eigen organisatie tijdig en volledig aan die procescriteria voldoet en ook blijft voldoen. Dat is een pittige klus die vraagt om de nodige kennis en kunde en bestuurlijke sensitiviteit in de complexe wereld van bestuurs- en strafrecht waarbij kennisdeling en samenwerking hoog in het vaandel staan.

Inhoud en resultaat

Deze praktijkgerichte cursus van drie dagen geeft een grondig inzicht in de ins en outs van het betekenisvolle vak van Beleidsmedewerker VTH op het domein omgevingsrecht.

Na afloop van deze cursus heeft u een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk van beleidsmedewerker VTH voor uw eigen organisatie. Deze interactieve cursus met een afwisseling van theorie en praktijkvoorbeelden bestaat in totaal uit drie dagen:

 • Dag 1: Achtergrond, doel, inhoud en systematiek van de procescriteria VTH algemeen
 • Dag 2: Verdieping beleidsmedewerker onderdeel toezicht en handhaving
 • Dag 3: Verdieping beleidsmedewerker onderdeel vergunningverlening

De drie cursusdagen zijn in samenhang met elkaar verbonden maar desgewenst ook los van elkaar te volgen. Tijdens de gehele cursus heeft u volop de gelegenheid om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen en te bespreken. Ook kunt u die vooraf al aangeven in het intakeformulier.

Doelgroep

Deze cursus is zowel bedoeld voor startende als voor meer ervaren beleidsmedewerkers VTH die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten op het domein omgevingsrecht.

Daarnaast is de cursus zeer interessant voor onder meer adviesbureaus en ZZP’ers die regelmatig worden ingehuurd door lokale overheden voor het uitvoeren van beleidstaken VTH op het domein omgevingsrecht.

Programma

Dag 1: Achtergrond, doel, inhoud en systematiek van de procescriteria VTH algemeen

Achtergrond en doel procescriteria VTH

 • Korte terugblik op belangrijke mijlpalen
 • Praktijkvoorbeelden waar het mis ging met rol Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Toezicht op uitvoering: horizontale verantwoording, interbestuurlijk toezicht, stelselonderzoeken, interne borging naleving

Inhoud en systematiek procescriteria VTH

 • Beleidscyclus VTH (Big Eight) in relatie tot beleidscyclus omgevingsrecht
 • Hoofdlijnen Wabo en procescriteria VTH met doorkijk naar Omgevingswet (Hfdst 18)
 • Hoofdlijnen Bor en Mor en procescriteria VTH met doorkijk naar Omgevingsbesluit (Hfdst 13) en Omgevingsregeling
 • Modelverordening kwaliteit VTH en kwaliteitscriteria 2.2
 • Intern draagvlak: waarom, wanneer en hoe.

Dag 2: Verdieping beleidsmedewerker onderdeel toezicht en handhaving

Beleidscyclus toezicht en handhaving

 • Beleidscyclus toezicht en handhaving (Big Eight) in relatie tot beleidscyclus omgevingsrecht
 • Modelverordening kwaliteit VTH en kwaliteitscriteria 2.2

Inhoud en toepassing procescriteria toezicht en handhaving met doorkijk naar Omgevingswet

 • Handhavingsbeleid opstellen: reikwijdte, doelen en activiteiten, probleemanalyse, prioriteiten, methodiek doelbereiking, afstemming onderling en met strafrecht, samenwerkings- en afstemmingsafspraken, uniformiteit taken omgevingsdienst, bekendmaking, beleidsaanpassingen.
 • Uitvoeringsprogramma opstellen: activiteiten in verbinding met doelen en prioriteiten, afstemming met strafrecht, werkplannen, uniformiteit taken omgevingsdienst, bekendmaking.
 • Uitvoeringsorganisatie: personeelsformatie, bereikbaar- en beschikbaarheid buiten kantooruren, werkprocessen, procedures en informatievoorziening, functiescheiding, roulatieschema.
 • Borging van de middelen: inzichtelijkheid benodigde en beschikbare personele en financiële middelen, aanvulling of aanpassing.
 • Monitoring: resultaat en voortgangsbewaking doelbereiking en uitvoering programma, registratie gegevens.
 • Rapportage opstellen: frequentie, uitvoering activiteiten programma en doelbereiking, samenwerkings- en afstemmingsafspraken, bekendmaking.

Intern draagvlak en betrokkenheid medewerkers, management en bestuur

 • Aandachtspunten, tips en trucs bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Dag 3: Verdieping beleidsmedewerker onderdeel vergunningverlening

Beleidscyclus vergunningverlening

 • Beleidscyclus vergunningverlening (Big Eight) in relatie tot beleidscyclus omgevingsrecht
 • Modelverordening kwaliteit VTH en kwaliteitscriteria 2.2

Inhoud en toepassing procescriteria vergunningverlening met doorkijk naar Omgevingswet

 • Vergunningenbeleid opstellen: reikwijdte, doelen en activiteiten, analyse van inzichten, technieken en werkwijzen, prioriteiten, methodiek doelbereiking, objectieve beoordelingscriteria, werkwijze, afstemming onderling en met strafrecht, uniformiteit taken omgevingsdienst, bekendmaking, beleidsaanpassingen.
 • Uitvoeringsprogramma opstellen: activiteiten in verbinding met doelen en prioriteiten, afstemming met strafrecht, werkplannen, uniformiteit taken omgevingsdienst, bekendmaking.
 • Uitvoeringsorganisatie: personeelsformatie, werkprocessen, procedures en informatievoorziening, functiescheiding.
 • Borging van de middelen: inzichtelijkheid benodigde en beschikbare personele en financiële middelen, aanvulling of aanpassing.
 • Monitoring: resultaat en voortgangsbewaking doelbereiking en uitvoering programma, registratie gegevens.
 • Rapportage opstellen: frequentie, uitvoering activiteiten programma en doelbereiking, bekendmaking.

Intern draagvlak en betrokkenheid medewerkers, management en bestuur

 • Aandachtspunten, tips en trucs bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Docenten

Ronald Bloemsma
Zelfstandig trainer
 
Ronald is zelfstandig trainer en tevens mediator. Op dit moment is hij werkzaam als teamleider interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht bij de provincie Noord-Brabant. Hij maakt graag gebruik van klare taal en is voorstander van een resultaatgerichte aanpak die draagvlak heeft bij het bestuur en ook juridisch houdbaar is bij de rechter.
 
Quint Cuppen
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 14, 21 april 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.495,-
  • Prijs voor 3 dagen € 1.495,- Als u 1 dag volgt betaalt u € 595,- en voor 2 dagen € 1.095,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl