Cursussen Omgevingswet

Bent u op zoek naar een cursus over consequenties van de nieuwe Omgevingswet om uw kennis up-to-date te brengen? Berghauser Pont Academy biedt een divers cursuspakket aan, dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s. Dit betekent dat u kunt kiezen uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management tot raad/staten. Dit pakket zal fasegewijs verder uitgebouwd worden.  Op deze pagina vindt u diverse cursussen Omgevingswet die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Omgevingswet: inhoud en systematiek, de cursus Handhaving onder de Omgevingswet, de opleiding Omgevingsadviseur of een cursus de Nieuwe Omgevingswet.

Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet
6 maart 2018
Utrecht
In deze 1-daagse training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018
Utrecht
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Opleiding omgevingsadviseur
22 maart 2018
Utrecht
Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
26 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018
Utrecht
Deze middagcursus Spelen met de Omgevingswet is erop gericht u het doel en globale inhoud van de Omgevingswet in een spelvorm te leren kennen.
Meer informatie >
Nieuwe Omgevingswet
9 april 2018
Utrecht
Tijdens deze cursusmiddag Nieuwe Omgevingswet krijgt u in een kort tijdsbestek de systematiek en hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet uiteengezet.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransiti biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet
11 april 2018
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
12 april 2018
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
17 april 2018
Utrecht
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
17 april 2018
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus, gericht op doelgroep milieumensen, is helemaal toegespitst op de zaken die voor hen van belang zijn
Meer informatie >
Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie geeft handvatten voor economische transitie onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet
15 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus heeft de inhoud van de Omgevingswet als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen
5 juni 2018
Utrecht
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
7 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
11 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gemeenteraad en Omgevingswet bespreekt de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
9 oktober 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
6 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus behandelt de consequenties van de Omgevingswet voor zwembaden, wellness, sauna’s en andere badinrichtingenen.
Meer informatie >
E cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Houding en gedrag Omgevingswet voor gemeentelijke medewerkers geo-informatie en digitalisering
Onbekend
Meer informatie >

Inleiding cursussen Omgevingswet

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Op 1 januari 2021 zal nu naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Tot die tijd zullen diverse consultaties komen van de verschillende aanvullingswetten, invoeringswet en invoeringsbesluit, waardoor het fasegewijs steeds duidelijker zal worden hoe de wet precies zal gaan werken. De regels veranderen, maar het vereist ook een cultuurverandering bij de ambtenaren die de Omgevingswet gaan uitvoeren. Welke consequenties zal dit voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep: RO, VTH, milieu, juristen, etc., maar ook op thema: RO, handhaving, omgevingsvergunning, omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingskwaliteit, participatie, DSO, bodem, water, externe veiligheid, etc. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Omgevingswet?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus over de Omgevingswet te volgen. Bent u nog bezig om te zoeken naar overzicht dan zijn de cursussen Omgevingswet: inhoud en systematiek of de 4-daagse Basiscursus Omgevingswet. Wil u meer weten over het omgevingsplan, dan bieden we een aantal cursussen als Omgevingsplan: juridische tips en trics of Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan. Daarnaast zijn voor alle doelgroepen specifieke cursussen als Bodem in de Omgevingswet, Geluid in de Omgevingswet of Water in de Omgevingswet.

Waarom een cursus Omgevingswet bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Omgevingswet cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Jan van den Broek (VNO-NCW), Tycho Lam (Hekkelman Advocaten), Gerwin Gabry (Kuiper Compagnons), Albert Jan Meeuwissen (Bugel Hajema), Jur van der Velde (Rho/Interra), Marloes Brans (Houthoff Advocaten) en met Twynstra Gudde hebben wij een opleiding Omgevingsadviseur ontwikkeld.